Autostrada A1 Sośnica-Bełk otwarcie ofert

2007-05-24 12:18

GDDKiA poinformowało o otwarciu ofert w przetargu ograniczonym, którego przedmiotem jest budowa autostrady A-1 na odcinku Sośnica-Bełk. Cztery firmy zgłosiły się do realizacji inwestycji.

 

Wśród firm, które zgłosiły swoje oferty na budowę autostrady A1 Sośnica-Bełk są: Budimex-Dromex S.A., Strabag Sp. z o.o. Warszawa, Strabag AG, Heilit+Woerner Bau GmbH, J&P - AVAX S.A oraz DTP Terrassement S.A.

Projekt obejmuje następujące roboty podstawowe:

 • prace przygotowawcze
 • wykonanie przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej kolidujących z budową odcinka autostrady, węzłów, dróg poprzecznych i dojazdowych
 • budowę odcinka autostrady, dróg poprzecznych i dojazdowych, budowa dwóch miejsc obsługi podróżnych bez wyposażenia, 3 punktów poboru opłat na autostradzie bez wyposażenia, 3 węzłów
 • linie elektroenergetyczne WN, ŚN i NN napowietrzne i kablowe, budowa stacji transformatorowych o mocy 400KVA, 250kVA i 160 kVA
 • linie telekomunikacyjne napowietrzne i kablowe oraz kanalizacja telekomunikacyjna. Wzdłuż autostrady zaprojektowano rurociąg kablowy 4 otworowy i dwuotworowy z rur RHDPE 40/4,6mm przeznaczony dla kabli światłowodowych
 • budowę łączności autostradowej dla potrzeb łączności alarmowej zaprojektowano 2 otworową kanalizację kablową poprzeczną z rur RHDPEp 110/10m
 • sieć wodociągowa
 • sieć gazowa średnioprężna i niskoprężna
 • budowę kanalizacji deszczowej
 •  budowę kanalizacji sanitarnej
 • budowę separatorów, zbiorników retencyjno-oczyszczających i odparowujących
 • budowa pompowni ścieków deszczowych
 • urządzenia melioracji szczegółowych (rowów, budowę zbieraczy drenarskich 36 sztuk o długości 11,57 km i naprawę sieci drenarskich)
 • budowę wiaduktu WA 470 nad stawem Moczury, ul. Dworcową i torami
 • budowę 13 wiaduktów w ciągu autostrady i dróg poprzecznych
 • budowę 12 mostów w ciągu autostrady oraz 6 mostów w ciągu dróg poprzecznych
 • budowa przejścia podziemnego dla pieszych
 • budowę muru oporowego
 • roboty ulepszające istniejące podłoże dla posadowienia nasypów
 • roboty związane z zapewnieniem stateczności skarp nasypów i wykopów
 • roboty ziemne i wykończeniowe korpusu ziemnego w ciągu autostrady, dróg poprzecznych, łącznic węzła "Knurów, "węzła "Dębieńsko", węzła "Bełk" i dróg dojazdowych
 • kompletne wykonanie konstrukcji nawierzchni autostrady - w technologii betonu asfaltowego i SMA, dróg poprzecznych, łącznic węzła "Knurów, "węzła "Dębieńsko", węzła "Bełk" i dróg dojazdowych
 • wykonanie dróg dojazdowych do gospodarstw i pól oraz do urządzeń oczyszczających wody
 • wykonanie wyposażenia autostrady, dróg poprzecznych, łącznic węzła "Knurów, "węzła "Dębieńsko", węzła "Bełk" i dróg dojazdowych., związane z organizacją ruchu, oznakowaniem, oświetleniem i zabezpieczeniem
 • wykonanie wyposażenia autostrady dróg poprzecznych, łącznic węzła "Knurów, "węzła "Dębieńsko", węzła "Bełk" i dróg dojazdowych w urządzenia dla ochrony środowiska związane z odwodnieniem i oczyszczeniem wód, budową ekranów przeciwhałasowych i obsadzeniem zielenią
 • budowa zbiorników wód kopalnianych wody przemysłowej i przeciwpożarowej
 • przebudowa bocznicy kolejowej.


Szacowany koszt projektu około 239 mln euro (brutto) Projekt będzie współfinansowany przy udziale środków pochodzących z Funduszu Spójności (82%) i ze środków będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

 

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Czytaj więcej