Nowoczesny kompleks energetyczno-wydobywczy w Rybniku

2016-07-28 16:31
Bapro Energy Complex
Autor: www.rybnik.com.pl

Spółka Bapro chce wybudować na terenie Rybnika kompleks energetyczno-wydobywczy z zastosowaniem innowacyjnych technologii pod nazwą Bapro Energy Complex (BEC). Inwestycja ma dostarczyć na rynek 3 tysiące miejsc pracy w nowym zakładzie i kilka tysięcy w branżach związanych z górnictwem. Koszt przedsięwzięcia to 8 mln zł.

Projekt zakłada połączenie w jednym miejscu procesu wydobycia węgla, produkcji energii elektrycznej i cieplnej w oparciu o nowoczesne technologie i wysokiej jakości paliwo węglowe. Chodzi o możliwość produkcji energii z węgla przy emisji zbliżonej do wartości występującej przy spalaniu gazu.

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest w Strefie Przemysłowej w okolicy Elektrowni Rybnik, w rejonie ulic Podmiejskiej, Ekonomicznej oraz Golejowskiej na terenach nie należących do miasta, przeznaczonych od wielu lat w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego pod zabudowę przemysłową. Esploatacja złoża węgla „Paruszowiec” prowadzona będzie w głównej mierze na terenach niezurbanizowanych, w minimalnym stopniu dotyczyć będzie obszarów zamieszkałych dzielnic Rybnik-Pónoc, Paruszowiec-Piaski i Wielopole – wyjaśnia Agnieszka Skupień, rzecznik rybnickiego magistratu.

W ramach inwestycji powstanie nowoczesny blok energetyczny do wytwarzania energii cieplnej o łącznej mocy 600 MW, zakład wydobywczy węgla kamiennego z planowaną wydajnością 3 milionów ton rocznie oraz zakład przeróbki węgla produkującego. Rocznie będzie można produkować 4056 MW energii elektrycznej i 1261 TJ energii cieplnej.

W planach jest również budowa instalacji do wychwytywania CO2 oraz zakład odsalania wód w celu wykorzystania ich do celów gospodarczych. Przedsięwzięcie zakłada również modernizację istniejącej infrastruktury elektrowni, która ma się przyczynić do zwiększenia ochrony środowiska. Odpady płynne i stałe redukowane mają być poprzez ich powtórne wykorzystanie, a wody powierzchniowe chronione.

Bapro Energy Complex dzięki zastosowanym rozwiązaniom technologicznym i efektowi synergii daje możliwość wykorzystania węgla w energetyce, z uwzględnieniem wymogów Unii Europejskiej określonych w tzw. „pakiecie klimatycznym”. Daje to wieloletnią perspektywę rozwoju dla regionu rybnickiego pod względem bezpieczeństwa energetycznego i wykorzystania własnych bogactw naturalnych oraz stworzenia nowych miejsc pracy – tłumaczy Mirosław Hojka z firmy Bapro.

Aktualnie spółka prowadzi prace dokumentacyjne dotyczące wniosku o udzielenie koncesji na wydobywanie węgla, którą planuje uzyskać w 2017 roku. Miasto będzie monitorowało cały proces przedinwestycyjny z punktu widzenia mieszkańca. Wyrazem tego będą m.in. planowane konsultacje społeczne z mieszkańcami dzielnic objętych przedsięwzięciem. Zgodnie z założeniami budowa miałaby się rozpocząć w trzecim kwartale 2017 i zakończyć w 2022.

Inwestycja w ogrzewanie podtynkowe. Czy się opłaca? >>

Nazwa inwestycji: Bapro Energy Complex (BEC)
Lokalizacja: Rybnik
Funkcja: kompleks energetyczno-wydobywczy
Inwestor: Bapro
Koszt inwestycji: 8 mln zł
Rozpoczęcie budowy: III kwartał 2017
Zakończenie budowy: 2022

Czytaj więcej