Na dole kamienice, na górze szkło. Nietypowy budynek powstanie w Gdańsku

2024-04-19 14:31

Dolne piętra przypominają kamienice. Wyższe kondygnacje będą szklane, jak w nowoczesnych biurowcach. Oto budynek przy ulicy Wodopój w Gdańsku, projektu Wolski + Architekci, który zbuduje Moderna Holding. Data rozpoczęcia budowy nie jest jeszcze znana. Nietypowa kamienica stanie blisko Domu Technika

Spis treści

  1. Nowy budynek stanie przy ul. Wodopój w Gdańsku
  2. Na początek: fakty i liczby
  3. Obok: oszczędny NOT i hotel Ibis
  4. Inwestycja pod okiem konserwatora
Piękna architektura. Domy mazurskie we wsi Lellowo

Nowy budynek stanie przy ul. Wodopój w Gdańsku

Gdy tylko pokazali pierwsze wizualizacje, o projekcie zrobiło się głośno. Choć  projektowali wedle wytycznych wojewódzkiego konserwatora zabytków, budynek nie wygląda jak zabytek.

Na początek: fakty i liczby

  • Wysokość: 30 m,
  • 72 mieszkania,
  • 4 lokale usługowe,
  • 9 kondygnacji naziemnych
  • jedna podziemna.

Obok: oszczędny NOT i hotel Ibis

Realizacja projektu w centrum miasta, w otoczeniu architektury o wielowiekowych nawarstwieniach, od początku postawiła pytanie o kierunek działań projektowych, przyznają przedstawiciele inwestora.

Z jednej strony pozbawione detalu i oszczędne w formie modernistyczne bryły budynku NOT i hotelu Ibis, z drugiej ascetyczne fasady miejskiej zabudowy wielorodzinnej okresu powojennego. Zróżnicowane relacje wysokościowe sąsiedztwa kumulowały się na niewielkiej działce inwestora o dodatkowo trudnym, trapezowym kształcie.

Inwestycja pod okiem konserwatora

Planowanie rozpoczęto od analizy zaleceń konserwatora zabytków. Odtworzenie kierunków historycznych ciągów pieszych narzuciło dodatkowy podział w planie parteru. Naturalną decyzją było otwarcie budynku na sąsiadujący kanał Raduni. Zagospodarowanie terenu wymagało zapewnienia miejsca na zlokalizowany w centrum pomnik Jana Heweliusza i drobne formy rzeźbiarskie. Zieleń stanowi wyłącznie uzupełnienie otoczenia, jak to ma miejsce w intensywnie zurbanizowanych obszarach miejskich.

Bryła budynku stanowi symbiozę nowoczesności z historyzmem. Kaskadowo stopniowana nowoczesna bryła kondygnacji wyższych łagodnie opada w kierunku ciągu pieszego. Cztery najniższe kondygnacje budynku stylizowane są na mieszczańskie kamieniczki gdańskie. Pierzeja wytworzona w ten sposób koresponduje z monolitem bryły budynku NOT tworząc ciągłość i domykając kwartał. Powyżej wspina się nowoczesna, geometryczna bryła obudowana szklaną fasadą zacierającą się w odbiciach otoczenia.

Detal architektoniczny został dostosowany do części budynku i stylu elewacji. Gzymsy międzykondygnacyjne, glify i ościeża okienne, rozrzeźbione w swych profilach attyki zdobią historyzujące fasady. Nowoczesna, szklana bryła pozbawiona została detalu, wzbogacona wyłącznie o wertykalne profile nadające jej smukłości i strzelistości.

Czytaj też:

Kosmiczna willa na dachu

Listen on Spreaker.
Czytaj więcej