Mieszkanie Plus. Składanie wniosków, dopłaty, warunki i zasady działania programu. Stan realizacji programu Mieszkanie Plus

Mieszkanie Plus
Autor: Getty Images Mieszkanie Plus - rządowy program mieszkaniowy w Polsce

Mieszkanie Plus jest jednym z projektów Narodowego Programu Mieszkaniowego. Program rządowy ma dostarczyć dostępne cenowo mieszkania na wynajem lub docelowo mieszkania własnościowe. Po czterech latach funkcjonowania programu wybudowano 1017 mieszkań. Dowiedz gdzie powstały i gdzie jeszcze powstaną inwestycje Mieszkanie Plus. W artykule porady, gdzie złożyć wniosek, jak ubiegać się o dopłaty do czynszu oraz informacje na temat warunków i zasad działania programu.

Spis treści

 1. O programie Mieszkanie Plus
 2. Mieszkanie Plus - inwestycje ukończone
 3. Mieszkanie Plus - inwestycje w trakcie realizacji
 4. Mieszkanie Plus - planowane inwestycje
 5. Gdzie powstają inwestycje? Bank ziemi programu Mieszkanie Plus
 6. Warunki programu Mieszkanie Plus. Co trzeba wiedzieć?
 7. Jak złożyć wniosek o Mieszkanie Plus?
 8. Kto ma największe szanse na Mieszkanie Plus?
 9. Dopłaty do czynszu Mieszkanie na Start - dla kogo i na jakich zasadach?
 10. Najem z dojściem do własności - na czym polega?
 11. Założenia projektowe i standard mieszkań
 12. Problemy mieszkaniowe w Polsce w statystyce

O programie Mieszkanie Plus

Inwestycje Mieszkanie Plus realizuje PFR Nieruchomości, spółka zależna od Polskiego Funduszu Sektora Mieszkań dla Rozwoju, którego zadaniem jest wspieranie rozwoju gospodarczego kraju i podnoszenie jakości życia Polaków. Wciąż przybywa samorządów chętnych, aby dołączyć do Programu Mieszkanie Plus. Na koniec roku 2019 resort obiecywał 100 tys. mieszkań w przygotowaniu.

Przypomnijmy, że program Mieszkanie Plus zaczynał powoli. Najpierw trzeba było zrobić ewidencję gruntów należących do Skarbu Państwa, które nadawałyby się pod budownictwo mieszkaniowe i to najlepiej w atrakcyjnych lokalizacjach. Równoległe toczyła się dyskusja, w jakich technologiach i o jakim standardzie będą mieszkania. Ogłaszano kolejne konkursy architektoniczne oraz wybierano lokalizacje, potem ruszyły projekty i budowy.

Mieszkanie Plus jarocin
Autor: mieszkanieplus.gov.pl Tak wygląda osiedle Mieszkanie Plus w Jarocinie

A jaki jest stan inwestycji na dziś, czyli listopad 2020? Dotychczas w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus powstało 1017 mieszkań, w budowie jest 2077, a w planach 7548. Do 100 tys. mieszkań w przygotowaniu daleko. No ale trzeba wiedzieć, że PFR Nieruchomości nie może informować o projektach do czasu powołania spółek celowych, które będą je realizowały. Oznacza to, że kilkadziesiąt tysięcy mieszkań wkrótce powinno się znaleźć na etapie projektowania. W artykule będziemy na bieżąco informować o postępach rządowego programu Mieszkanie Plus.

Dowiedz się gdzie powstały i gdzie powstaną inwestycje Mieszkanie Plus.

Mieszkanie Plus - inwestycje ukończone

Do dziś (25 listopada 2020) w ramach programu Mieszkanie Plus oddane do użytku zostały:

W sumie 1017 mieszkań powstało w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus.

Mieszkanie Plus - inwestycje w trakcie realizacji

Sprawdź, co się dzieje w poszczególnych miastach.

W sumie w budowie jest 2207 mieszkań.

Mieszkanie Plus - planowane inwestycje

 • Mieszkanie Plus Sianów (168 mieszkań, etap wyłaniania wykonawcy)
 • Mieszkanie Plus Oława (144 mieszkań, etap wyłaniania wykonawcy)
 • Mieszkanie Plus Zgorzelec (221 mieszkań, do końca roku 2020 mają być ogłoszone przetargi na wybór wykonawców)
 • Mieszkanie Plus Witnica (77 mieszkań przy ul. Poprzecznej, na etapie wyłaniania biura projektowego)
 • Mieszkanie Plus Skawina (140 mieszkań przy ul. Torowej, harmonogram inwestycji w trakcie aktualizacji)
 • Mieszkanie Plus Łódź (160 mieszkań przy ul. Pabianickiej, rozpoczęcie tej inwestycji uwarunkowane jest wcześniejszą realizacją układu drogowego)
 • Mieszkanie Plus Jedlin Zdrój (42 mieszkania w rejonie ul. Andersa, nie ruszyło jeszcze projektowanie tej inwestycji)
 • Mieszkanie Plus Wrocław (450 mieszkań przy ul. Kolejowej, planowany termin rozpoczęcia budowy to I kwartał 2021)
 • Mieszkanie Plus Wrocław (1300 mieszkań pomiędzy ulicami Zatorską i Odolanowską, trwa proces uzyskiwania pozwolenia na budowę)
 • Mieszkanie Plus Warszawa (485 mieszkań przy ul. Ratuszowej, budowa ruszy w I kw. 2022)
 • Mieszkanie Plus Nakło nad Notecią (190 mieszkań w rejonie ulicy Mroteckiej, opracowywanie dokumentacji projektowej)
 • Mieszkanie Plus Warszawa Białołęka (1100 mieszkań u zbiegu ulic Modlińskiej i Płochocińskiej, termin rozpoczęcia budowy wciąż nieznany)
 • Nowe Jeziorki (2700 mieszkań przy ul. Karczunkowskiej na granicy Warszawy i gminy Lesznowola, projekt jest na etapie uzgodnień z samorządem, brak wiążącego harmonogramu)

W sumie 7418 mieszkań w planowanych inwestycjach.

Gdzie powstają inwestycje? Bank ziemi programu Mieszkanie Plus

Inwestycje w ramach Programu Mieszkanie Plus powstają na gruntach przekazywanych przez gminy oraz na nieruchomościach, którymi dysponuje Krajowy Zasób Nieruchomości. Zgodnie z procedowaną w parlamencie nowelizacją KZN także będzie prowadził działalność inwestycyjną. Rząd w 2019 roku zdecydował o powiększeniu zasobów KZN o grunty należące do jednoosobowych spółek Skarbu Państwa. Dotychczas ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości wymieniała starostów lub prezydentów miast na prawach powiatu, Agencję Nieruchomości Rolnych i Agencję Mienia Wojskowego, jako podmioty przekazujące swoje grunty do banku KZN. 

BGK Nieruchomości dysponuje prawie 200 ha wytypowanych gruntów pod zabudowę mieszkaniową. Szacuje się, że może na nich powstać łącznie około 15 tys. mieszkań w 57 gminach.

Warunki programu Mieszkanie Plus. Co trzeba wiedzieć?

Mieszkań na rynku nie brakuje, ale wielu nie stać ani na ich zakup ani wynajem. Mieszkanie Plus to program skierowany właśnie do takich osób, a szczególnie do młodych rodzin, dla których standard mieszkaniowy jest hamulcem dla planowania większej liczby dzieci. Kolejnym celem Programu Mieszkanie Plus jest zwiększenie podaży przystępnych cenowo mieszkań w całej Polsce, by ułatwiać mobilność Polaków poszukujących pracy poza dotychczasowym miejscem zamieszkania.

Mieszkanie Plus to budowa mieszkań na wynajem lub na wynajem z opcją dojścia do własności. Założenie jest takie, że dzięki Programowi Mieszkanie Plus na najem lub docelowo wykup własnego lokalu będzie stać osoby o niskich, ale stabilnych dochodach. O kryteriach przyznania mieszkań i najmu decydują samorządy.

Wysokość czynszu najmu mieszkania w programie Mieszkanie Plus będzie uzależniona od kosztów całej inwestycji. Szacunkowo stawka czynszu ma być na poziomie ok. 12-20 zł/m² (najem) i ok. 15-24 zł/m² (najem z docelowym wykupem mieszkania). Oczywiście odrębną sprawą są opłaty za eksploatację budynku i media - 6 - 10 zł/m² w zależności od lokalizacji inwestycji.

Jak złożyć wniosek o Mieszkanie Plus?

Aby rozpocząć starania o przyznanie mieszkania należącego do programu Mieszkanie Plus należy złożyć odpowiedni wniosek. Wszystkie informacje, gdzie i do kiedy można złożyć wniosek, należy sprawdzać na stronie internetowej mieszkanieplus.gov.pl. Na stronie tej znajduje się również poradnik jak złożyć wniosek o Mieszkanie Plus. Przyjmowaniem, analizowaniem oraz podejmowaniem decyzji o przyznaniu mieszkania zajmują się samorządy poszczególnych miast.

Przeczytaj też:

Kto ma największe szanse na Mieszkanie Plus?

O najem mieszkań, które powstają w programie Mieszkanie Plus może ubiegać się każdy, ale jeżeli chętnych jest więcej niż mieszkań, obowiązują kryteria kwalifikacyjne. Te z kolei mogą być różne w poszczególnych miastach. Nabór do mieszkań jest dwuetapowy. Samorząd ustala kryteria społeczne, a PFR Nieruchomości sprawdza zdolność czynszową.

I tak np. w Gdyni większe największe szanse miały rodziny z dziećmi, osoby niepełnosprawne lub rodziny z niepełnosprawnymi członkami oraz osoby po 65 roku życia. Większe szanse mieli też mieszkańcy Gdyni niż przyjezdni. Natomiast w Jarocinie przyjezdni byli pożądani, gdyż samorząd upatruje w tym szansę na rozwój gminy. W planach samorządowców jest kolejny projekt, który zakłada wybudowanie na terenie gminy hali przemysłowej o powierzchni około 5000 m², aby stworzyć nowe miejsca pracy.

Potencjalni najemcy nie mogą posiadać na własność mieszkania lub innej nieruchomości, muszą też mieć zdolność do terminowego opłacania czynszu. Wszyscy, którzy złożą wnioski w programie Mieszkanie Plus muszą przejść weryfikację dochodów. W każdym przypadku sprawdzana jest zdolność czynszowa, którą oblicza się na podstawie zaświadczeń o zarobkach. Muszą one być na tyle wysokie, aby zobowiązania czynszowe mogły być regulowana na bieżąco.

Dopłaty do czynszu Mieszkanie na Start - dla kogo i na jakich zasadach?

Od 2019 roku dopłatami objęte są mieszkania nowe lub poddane rewitalizacji w ramach współpracy inwestorów z samorządami. To uzupełnienie programu Mieszkanie Plus. Potencjalny najemca zainteresowany taką dopłatą powinien sprawdzić czy program Mieszkanie na Start obowiązuje na terenie danej gminy, czyli czy gmina zawarła odpowiednią umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Jeżeli tak, państwo finansuje dopłaty do czynszu najmu za pośrednictwem Funduszu Dopłat przy BGK, ale żeby dostać dopłatę trzeba spełnić pewne warunki.

Dopłaty do czynszu mogą być udzielane, jeżeli:

 1. Średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego jednoosobowego nie przekracza przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
 2. W przypadku rodzin składających się z dwóch lub więcej osób limit to 100% przeciętnego wynagrodzenia.
 3. W przypadku większej ilości osób w gospodarstwie domowym limit zwiększany jest o dodatkowych 40 punktów procentowych na każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym.
 4. Dopłaty przysługują wyłącznie osobom, które nie są właścicielami domu lub mieszkania.

Wysokość dopłat jest obliczana indywidualnie dla każdego najemcy według specjalnego wzoru określonego w ustawie. Po pozytywnym rozpatrzeniu, dopłaty będą wypłacane raz w miesiącu przez 15 lat bezpośrednio na rachunek, na który płacony jest czynsz (nie dłużej niż 20 lat na jedno mieszkanie). Prawo do dopłat podlega corocznej weryfikacji, dlatego najemca na koniec każdego roku musi złożyć w urzędzie gminy oświadczenie o liczbie osób w gospodarstwie domowym, wysokości dochodów oraz oświadczenie dotyczące własności innych nieruchomości mieszkalnych.

Najem z dojściem do własności - na czym polega?

Najem z dojściem do własności mieszkania oznacza, że po upływie określonego czasu i regularnym opłacaniu czynszu, mieszkanie staje się własnością najemcy. Trwa to od 15 do 30 lat. Najemcy starający się o własność mieszkania, mogą również korzystać z dopłaty do czynszu w ramach programu Mieszkanie na Start. Pamiętajmy, że w przypadku najmu z dojściem do własności czynsz jest wyższy.

Założenia projektowe i standard mieszkań

O projektach na poszczególne inwestycje w ramach Programu Mieszkanie Plus decydowały przede wszystkim  konkursy. Z założenia miały to być realizacje szybkie i tanie, ale zachowujące pewien minimalny standard. Projekty miały uwzględniać częściową lub pełną prefabrykację lub rozwiązania w inny sposób usprawniające wykonawstwo i ograniczające czasochłonność robót budowlanych. Ponadto preferowane były rozwiązania, które w sposób zdecydowany miały obniżyć koszty budowy.

Program Mieszkanie Plus przewiduje dwie opcje wykończenia mieszkań:

 • w standardzie deweloperskim
 • mieszkania wykończone „pod klucz”

Zakres prac jest różny w poszczególnych inwestycjach.

Problemy mieszkaniowe w Polsce w statystyce

 • W Polsce może brakować nawet 3 mln mieszkań.
 • Na 1000 Polaków przypadają 363 mieszkania (w UE 435).
 • Jedna osoba zamieszkuje średnio 27,6 m2 (w UE 40 m2).
 • Około 10% Polaków zamieszkuje lokale przeludnione, niedoświetlone, w których brakuje łazienki lub przecieka dach.
 • Na początku roku 2020, przyjmując 5000 zł netto za średnią pensję Polaka, za tę kwotę (pod warunkiem, że nie je, nie przemieszcza się i nie ma wydatków na obecne mieszkanie) mógłby kupić ok. 0,5 m2 mieszkania w Warszawie i ok. 0,7-0,85 m2 w innych rejonach. 
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej