Warsztaty architektoniczne i urbanistyczne Charrette - prezentacja koncepcji MAU zagospodarowania terenu dawnej Papierni w Konstancinie

2012-10-22 19:32
Charrette Papiernia Konstancin
Autor: Barbara Kawecka-Zygadło Warsztaty Charrette zakończyła publiczna prezentacja prac i wystawa rysunków przedstawiająca wypracowaną koncepcję zagospodarowania terenu byłej Fabryki Papieru

Warsztaty architektoniczne i urbanistyczne Charrette "Zaplanujmy przyszłość terenów po Papierni przy ulicy Mirkowskiej" to niekonwencjonalna próba sformułowania planu działań oraz wytycznych do planu miejscowego tego obszaru Konstancina-Jeziorny w ścisłej współpracy wszystkich zainteresowanych stron: inwestorów, władz lokalnych oraz mieszkańców Konstancina.

Celem Warsztatów Urbanistycznych Charrette, „Zaplanujmy przyszłość terenów po Papierni przy ulicy Mirkowskiej” było zaproponowanie nowych rozwiązań dla terenów po byłych zakładach papierniczych w Konstancinie-Jeziornie. Likwidacja Fabryki Papieru w Mirkowie oraz projekty nowej zabudowy tego rozległego terenu wzbudzają w Konstancinie wiele emocji. Celem wysiłków międzynarodowego zespołu specjalistów, pracującego pod kierownictwem Macieja Mycielskiego z pracowni Mycielski Architecture & Urbanism (MAU) było wypracowanie spójnej koncepcji zagospodarowania przestrzeni, uwzględniającej strategię rozwoju gminy, potrzeby lokalnej społeczności oraz interes licznych właścicieli tego ponad 120 hektarowego terenu. 

Tereny byłej Papierni objęto uchwałą o zmianie Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu. Zgodnie jednak z przedstawionymi podczas warsztatów deklaracjami Burmistrza Miasta Pana Kazimierza Jańczuka oraz Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna Pana Andrzeja Tadeusza Cieślawskiego strategia rozwoju dla tego obszaru będzie nadal związana z uzdrowiskowym charakterem Gminy. W Mirkowie powinny znaleźć się więc obiekty z funkcją komplementarną do tych, już obecnych w Konstancinie. Warsztaty zostały zorganizowane dzięki inicjatywie większościowych właścicieli terenu dawnej Papierni - Platan Group oraz Metsa Tissue, którzy skupiają prawie 80 hektarów terenu.

Charrette - projektowanie zrównoważonego miasta

Warsztaty Urbanistyczne Charrette to rodzaj narzędzia planistycznego i projektowego, który ma zastosowanie przy rewitalizacji terenów poprzemysłowych, tworzeniu przestrzeni publicznych, zachowaniu tkanki historycznej śródmieść, zagospodarowaniu arterii komunikacyjnych, planowaniu nowych dzielnic,  a także przy poprawie funkcjonowania istniejących wsi, dzielnic, miast lub nawet całych regionów. Termin Charrette został przyjęty z języka francuskiego. Pierwsze warsztaty Charrette pojawiły się jednak nie we Francji, lecz w Stanach Zjednoczonych, pod koniec lat 80-tych XX w., obecnie są również stosowane w Europie. Organizatorzy warsztatów dla terenów dawnej Papierni w Konstancinie-Jeziornie, warszawska pracownia architektoniczno-urbanistyczna MAU to prekursorzy „nowej urbanistyki” w Polsce, a Maciej Mycielski ma duże doświadczenie w prowadzeniu tego typu warsztatów architektonicznych i urbanistycznych w Europie.

Formuła Charrette - otwartych, publicznych warsztatów urbanistycznych prowadzonych przez specjalistów: architektów i urbanistów z udziałem doradców finansowych, konserwatorów zabytków, projektantów systemów komunikacji umożliwia profesjonalne, kompleksowe sformułowanie wytycznych i opracowanie koncepcji planu, który jednocześnie uwzględnia postulaty wszystkich zainteresowanych stron. Jest to znakomity sposób na wypracowanie kompromisu między potrzebami inwestorów, miasta i lokalnej społeczności. Jednocześnie, warsztaty Charrette umożliwiają rozładowanie napięć społecznych, które czesto towarzyszą planowanym nowym inwestycjom, pomagają mieszkańcom poznać i zrozumieć dalekosiężne plany lokalnych władz oraz cel proponowanych rozwiązań, zarówno w skali lokalnej, jak i skali regionu.

Potrzeby miasta i regionu 

Zabytkowy teren dawnej fabryki papieru stanowi ogromną szansę dla rozwoju Konstancina i całego regionu. Przewodniczący Rady Pan Andrzej Cieślawski podkreślił, iż Rada Miasta oczekuje nowatorskich pomysłów kreujących nowe miejsca pracy, przyciągających turystów i biznes. Podzielił się z projektantami kilkoma propozycjami rozważanymi przez Radę Miasta, takimi jak: centrum konferencyjne, szkoła wyższa, usługi dla starzejącego się społeczeństwa i interaktywne, innowacyjne, centrum historii cywilizacji, które mogłoby powtórzyć sukces warszawskiego Centrum Nauki Kopernik.
– Nowe wartości trzeba i powinno się budować w oparciu o niezwykły potencjał dziedzictwa tego miejsca i wyjątkowe walory środowiska przyrodniczego – powiedział Tadeusz Cieślawski, Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna.

Warsztaty Charrette - Papiernia Konstancin
Autor: Mycielski Architecture & Urbanism Widok jednego z budynków dawnej Papierni po rewitalizacji i jego stan obecny.
Warsztaty Charrette - Papiernia Konstancin
Autor: Mycielski Architecture & Urbanism Papiernia w Konstancinie-Jeziornie, stan obecny

Oczekiwania mieszkańców

W trakcie pięciodniowych konsultacji społecznych zabrano opinie mieszkańców Konstancina-Jeziorny. Zanlazły sie wśród nich: pragnienie by pozostawić uzdrowiskowy charakter miejscowości, żądanie by nie lokować terenie byłej fabryki skupiska budynków wielorodzinnych. Przede wszystkim jednak mieszkańcy postulowali rekultywację zanieczyszczonych zbiorników wodnych i usunięcie wytwórni asfaltu. Przedmiotem obaw mieszkańców była także niewydolna komunikacja, panowało przekonanie, że po ulokowaniu nowych obiektów, dojazd do już istniejących domów będzie jeszcze bardziej utrudniony. Przeważały potrzeby i cele krotkoterminowe.

Postulaty władz województwa mazowieckiego

Dotyczyły one głównie ochrony wartości zabytkowych dawnej fabryki papieru. Pracownicy Urzędu Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków czynnie włączyli się w prace studialne przedstawiając analizę konserwatorską i zalecenia dotyczące ochrony zabytkowej architektury poprzemysłowej znajdującej się na obszarze objętym opracowaniem. Koncepcję ochrony przedstawił zespół niezależnych ekspertów pod kierownictwem Pani Hanny Jung- Migdalskiej. Koncepcja była analizowana przez architektów i urbanistów oraz mieszkańców i przedstawicieli władz Konstancina uczestniczących w warsztatach.

Perspektywy ekonomicznego rozwoju Konstancina-Jeziornej

Analizą SWOT - oceną silnych i słabych stron Konstancina-Jeziorna zajął się Wim Beernaert z firmy doradczej Nelson, specjalizującej się w strategicznym pozycjonowaniu miast. W jego opinii miasto dysponuje szeregiem unikalnych atutów. Status jedynego na Mazowszu uzdrowiska, wysoka jakość życia, z którą kojarzy się Konstancin, liczne tereny zielone w okolicy, a także unikalne położenie w bezpośrednim sąsiedztwie stolicy, sprawiają, że ośrodek ma ogromny potencjał do dalszego rozwoju. Czynniki te determinują także przyszłość terenów dawnej Papierni. Zdaniem Wima Beernaerta mogą one rozwijać się w kilku kierunkach.

Trzy scenariusze rozwoju

  • Pierwszy scenariusz rozwoju, nazwany chic&leisure (wysoka jakość i rozrywka) zakłada stworzenie oferty dla bogatego klienta, w tym np. turystów, którzy do Konstancina przyjeżdżaliby na zakupy, do eleganckiego hotelu czy na konferencje.
  • Drugi scenariusz health &care (zdrowie i opieka), uwzględnia europejskie dane demograficzne i uzdrowiskowy charakter gminy. Zgodnie z jego założeniami dawne zakłady mogłyby zostać przekształcone w centrum usług zdrowotnych dla osób starszych, w tym takze w np. ośrodki wellness, prywatne sanatoria, mieszkania ze zorganizowaną opieką.
  • Trzeci scenariusz zakłada powołanie w Mirkowie inkubatora biznesu dla młodych firm i stworzenie możliwości dla ich dalszego rozwoju.

Wszystkie postulaty oraz wizje ich urzeczywistnienia, uzupełnione o analizę konserwatorską (którą dostarczyli konserwatorzy Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz zespół niezależnych ekspertów pod kierownictwem Hanny Jung- Migdalskiej)  zostały przedstawione podczas publicznej prezentacji wyników warsztatów - koncepcji zgospodarowania terenu po byłej Fabryce Papieru. Odbyło się to w Konstancińskim Domu Kultury (jednocześnie miejscu przeprowadzenia konsultacji i Warsztatów Charrette). 19 października 2012 r. sala z trudem pomieściła wszystkich przybyłych, zainteresowanych wynikiem końcowym warsztatów. Był czas także na dyskusję i ocenę przedstawionej koncepcji.

 

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej