Projekt Melamina III w Puławach

2007-05-28 12:32

Wytwórnia Melamina III ze zdolnością produkcyjną 30 tysięcy ton rocznie jest jedną z największych inwestycji polskiego przemysłu chemicznego ostatnich lat. Przewiduje się, że w realizacji przedsięwzięcia weźmie udział 25-30 krajowych firm wykonawczych oraz ponad 100 dostawców krajowych i zagranicznych.

Zakłady Azotowe "Puławy" SA po sukcesie projektu "Melamina II" (nagroda "Budowa Roku 2001" w polskim przemyśle) postanowiły powtórzyć sukces i ponownie we współpracy z włoską firmą Eurotecnica Contractors and Engineers S.p.A. podjęły zadanie inwestycyjne dające zwiększenie zdolności produkcyjnych melaminy o 50%. Wybudowanie wytwórni "Melamina III" utrwali pozycję zakładów - jako trzeciego producenta melaminy na świecie i dominującego producenta w Europie środkowo-wschodniej.
Decyzja o podjęciu realizacji inwestycji opierała się na następujących założeniach:

  • Zakłady, realizując długofalowa strategię, zdecydowały się na generalne zwiększenie udziału chemikaliów w obrotach firmy.
  • Zakłady posiadają dwudziestopięcioletnie doświadczenie w produkcji i obrocie melaminą.
  • Pojawiła się luka rynkowa na ten produkt.
  • Zakłady posiadają dużą instalację produkcji mocznika zapewniającą podstawowy surowiec i możliwość zagospodarowania gazów zwrotnych z instalacji produkcji melaminy.
  • Na terenie Zakładów istnieje system energetyczny, system utylizacji ścieków, system magazynowania i transportu, system mediów pomocniczych posiadający odpowiednie rezerwy umożliwiające integrację nowej wytwórni.
  • Zakłady posiadają, wyspecjalizowane w realizacji takich inwestycji, zaplecze projektowe i własne służby inwestycyjne.

Inwestorem wytwórni melaminy są Zakłady Azotowe "Puławy" SA. Analizy przedprojektowe przedsięwzięcia wykonały: Służby Zakładów Azotowych "Puławy" SA, Przedsiębiorstwo Projektowania Modernizacji i Rozwoju Zakładów Azotowych "Puławy" SA - Prozap sp. z o.o. Inwestycja finansowana jest z kredytu inwestycyjnego i środków własnych Zakładów Azotowych "Puławy" SA. Przewiduje się, że w realizacji przedsięwzięcia weźmie udział 25-30 krajowych firm wykonawczych oraz ponad 100 dostawców krajowych i zagranicznych

Termin realizacji: rozpoczęcie czerwiec 2002 r., zakończenie IV kwartał 2003 r.
Wartość inwestycji: 315 mln zł.
Zdolność produkcyjna: 30 000 ton rocznie.
Technologia: wysokociśnieniowa, bezkatalityczna. Instalacja spełnia wymagania techniczne i wymagania ochrony środowiska.
Uzyskiwany produkt: melamina krystaliczna.

 

 
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej