Nowe Orłowo w Gdyni - koncepcja urbanistyczno-architektoniczna FBA

2010-04-14 15:16
Nowe Orłowo
Autor: Federacyjne Biuro Architektoniczne Nowe Orłowo - widok z lotu ptaka, od strony zachodniej

Federacyjne Biuro Architektoniczne ze Szczecina zdobyło wyróżnienie w konkursie urbanistyczno-architektonicznym Nowe Orłowo, zorganizowanym przez firmę Invest Komfort SA. Obszar, będący przedmiotem konkursu zlokalizowany jest w dzielnicy Gdynia Orłowo, przy skrzyżowaniu ulicy Orłowskiej – prowadzącej do molo oraz głównej nitki komunikacyjnej Trójmiasta – z aleją Zwycięstwa.

Zagospodarowanie terenu zaprojektowano tak, aby spełnić wszelkie wymagania zamawiającego, oraz wytyczne wynikające z kontekstu miejsca, jego sąsiadującej zabudowy oraz układu i powiązań komunikacji kołowej i ciągów pieszych oraz istniejącego zainwestowania.

Zasadnicza idea całego projektowanego zespołu i wszystkich jego składowych etapów polega na takim usytuowaniu zabudowy, aby wytworzyć swego rodzaju „spinacz” pomiędzy obszarem ulic Orłowskiej i Zwycięstwa (główne skrzyżowanie – punkt formalnie ważny), a wzgórzem znajdującym się od północnej strony terenu (obszar rekreacyjny). Stąd założenie głównej osi komunikacji pieszej, prostej, bezpośrednio od skrzyżowania i znajdującej się tam projektowanej dominanty w postaci wysokiego budynku biurowego poprzez główny plac zespołu łączący wszystkie jego części, aż do skraju wzgórza (teren w Planie Miejscowym przeznaczony pod rekreację). Oś ta dodatkowo podkreślona jest zabudową mieszkalną o odmiennym charakterze w stosunku do reszty zespołu. Odmienność ta i główna oś dodatkowo podkreślona będzie bogatym programem zieleni wysokiej i niskiej tak, aby stworzyć swego rodzaju „zielony korytarz” łączący wzgórze ze skrzyżowaniem i głównym ciągiem zmierzającym w kierunku mola.

"NOWE ORŁOWO" - zobacz koncepcję urbanistyczno-architektoniczną

Otoczenie posiada kameralny w skali zabudowy charakter. Dla projektantów ważne więc było uwzględnienie tego klimatu. Niezwykle ważne było rozwiązanie kwestii komunikacji kołowej - tak aby zapewniała prawidłową obsługę całego terenu, a jednocześne jej istnienie i uciążliwość były odczuwalne w minimalnym stopniu. Pomysłem na to było więc sprowadzenie ruchu kołowego poniżej istniejącego poziomu terenu i o kondygnację niżej w stosunku do projektowanej zabudowy. Powstałe w ten sposób skarpy zostałyby zagospodarowane zielenią urządzoną, która uzupełniłaby wspomnianą wcześniej ideę "zielonego korytarza". Obniżony ciąg stanowiłby główną i jedyną drogę na terenie, z której to już bez pochylni rozprowadzany będzie ruch do garaży podziemnych w większości budynków na terenie. Po bokach natomiast usytuowano miejsca parkingowe stanowiące główny, terenowy zespół parkingowy. Pozostałe zespoły parkingowe zaproponowano na granicy podmiotowego terenu (na jego obrzeżach) od strony północnej i wschodniej. Rozwiązanie takie całkowicie eliminuje ruch kołowy z poziomu terenu podstawowego, wykluczając tym samym  konieczność krzyżowania się komunikacji pieszej z kołową.

Nowe Orłowo
Autor: Federacyjne Biuro Architektoniczne Główny ciąg pieszy

Z powyższych oraz z wytycznych inwestora wykształcił się zasadniczy podział terenu na trzy części o zróżnicowanym charakterze zabudowy. Od strony al. Zwycięstwa pas zabudowy pierzejowej w postaci budynków biurowych z częścią usługową na parterze, zakończonych lokalną dominantą w postaci wyższego biurowca. Tworzy on niejaki barierę wizualną i akustyczną od ruchliwej al. Zwycięstwa. Dalej wspomniany pas zabudowy w połączeniu z bogatym programem zieleni, a dalej zabudowa wielorodzinna o kameralnym charakterze i niewielkiej skali zabudowy z bogatym programem małej architektury i zagospodarowania terenu. Ten fragment zabudowy w założeniu tworzyć ma spokojną enklawę dla ich mieszkańców co dodatkowo uzyskuje się dzięki wspomnianemu obniżeniu głównego ciągu kołowego, odcinając tym samym ten teren od reszty. W obszarze objętym opracowaniem połączony jest on jedynie platformą komunikacyjną  /mostem/ dostępną jedynie dla ruchu pieszego. Platforma spina obie części terenu w miejscu centralnego placu na terenie opracowania. 

Forma i funkcja projektowanego zespołu - przeczytaj szczegóły

Nowe Orłowo
Autor: Federacyjne Biuro Architektoniczne Wnętrze projektowanego zespołu
Nowe Orłowo
Autor: Federacyjne Biuro Architektoniczne Zabudowa biurowa
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej