Kto zainwestuje w Młyny Toruńskie?

2009-06-22 15:03
Młyny Toruńskie
Autor: ew

Młyny Toruńskie - nieruchomość położona przy ulicach Dworcowej, Łokietka i Kościuszki, zostanie sprzedana. Miasto szuka inwestora, aby Młyny mogły znów zaistnieć i stać się atrakcją turystyczną, a także nowoczesnym centrum Torunia. Podczas seminarium "Inwestycje na rynkach lokalnych" zaprezentowano możliwości jakie dają Młyny Toruńskie. Wystąpili także przedstawiciele Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ), Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej oraz Amerykańskiej Izby Handlowej.

16 czerwca 2009 r. odbyło się seminarium poświęcone promocji Młynów Toruńskich, odbyła się także debata na tematy powiązane, analizowano możliwości miasta. UM Torunia przygotował do sprzedaży nieruchomość, zlokalizowaną tuż przy planowanym Centrum Nowoczesności. Przewiduje się, że we wrześniu br. zostanie ogłoszony przetarg na inwestora.
Młyny Toruńskie to zespół budynków pofabrycznych, powstałych na przełomie XIX i XX wieku o łącznej powierzchni 10 606 m2 i kubaturze 44 828 m3. Położone są przy Dworcu Wschodnim Torunia, przy wjeździe do miasta, blisko centrum.
"Mając na uwagdze atrakcyjność tej nieruchomości, liczymy na spore zainteresowanie ze strony inwestorów. Toruń coraz częściej postrzegany jest nie tylko jako piękne, historyczne miasto, lecz przede wszystkim miejsce niezwykle przyjazne i atrakcyjne dla biznesu. Budynek jest już praktycznie przygotowany pod względem formalno-prawnym. Podziały, inwentaryzacja, wstępna koncepcja zagospodarowania, wytyczne do rgulaminu sprzedaży - to wszystko jest już gotowe." - powiedział Mateusz Kurzawski, dyrektor Biura Obsługi Inwestora.

Młyny Toruńskie
Autor: materiały od agencji ComPress
Młyny Toruńskie
Autor: ew Widok na Młyny Toruńskie podczas przelotu nad miastem

Zespół budynków nie jest wpisany do rejestru zabytków indywidualną decyzją, przy czym zgodnie ze stanowiskiem Miejskiego Konserwatora Zabytków ze względu na walory historyczne, architektoniczne, przestrzenne i urbanistyczne ochronie konserwatorskiej podlegają główne budynki zespołu Młyna Rychtera wzniesione do czasów II wojny światowej.
Zachowana do dziś zabudowa obszaru położonego obok średniowiecznego cieku wodnego, Struga Toruńska, pochodzi z końca XIX i początku XX wieku. Należy do niej 9 obiektów:

  • budynek dawnej spirytusowni Sultan & Co. z 1880 r.
  • w zespole młyńskim - budynek młyna z 1899 r. wraz z częścią północną, tzw. młyn żytni z 1941 r.
  • warsztaty wraz z lokomobilownią,
  • spichrz zachodni,
  • budynek mieszkalno-administracyjny wybudowany w 1907r.
  • dwa spichrze dawnej olejarni Laengner & Illgner,
  • budynek d. nastawni zwrotnic pierwszego dworca kolejowego na Mokrem z 1889 r.
  • zagroda – budynek mieszkalny wraz z gospodarczymi przy ul. Dworcowej 19/27 z 1910 r.
  • brukowana ulica Dworcowa z 1926 r.

Młyny Toruńskie to tylko główna część nieruchomości przygotowanej pod inwestycję. Na północ od Młynów jest jeszcze teren o powierzchni ok. 15 ha, który również można zagospodarować. Władze miasta proponują, aby utworzyć w Młynach i na terenach sąsiadujących, funkcje usługowe, usługowo-produkcyjne, a także mieszkalne.
Zaletą Młynów Toruńskich jest ich lokalizacja. Miasto planuje poprawić komunikację wokół obiektu, powstać ma Trasa Średnicowa, poprawiony ma być stan ulic Dworcowej, Kościuszki i Łokietka (która będzie główną ulicą przecinającą obszar inwestycyjny).

Poniższa mapa przedstawia teren (otoczony czerwoną linią) na którym umieszczono propozycję zagospodarowania terenu, a także budynki Młynów Toruńskich (otoczone fioletową linią) z zaznaczonymi dwoma budynkami, które zostaną przeznaczone na Centrum Nowoczesności (budynki oznaczone czerwonymi punktami).

Młyny Toruńskie
Autor: UM Toruń - Miejska Pracownia Urbanistyczna w Toruniu

W debacie poświęconej inwestycjom lokalnym wzięli udział m.in. wiceprezes Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej - Serge Bosca, przewodnicząca komitetu ds. nieruchomości w Amerykańskiej Izbie Handlowej - Halina Więckowska, główny specjalista ds. Obsługi Projektów Inwestycyjnych - Departamentu Inwestycji Zagranicznych PAIiIZ - Rafał Szajewski, a także przedstawiciele UM Torunia: dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej - Anna Stasiak, Miejski Konserwator Zabytków - Mirosława Romaniszyn, Dyrektor Wydziału Rozwoju i Programowania Europejskiego - Agnieszka Lisek oraz zastępca Prezydenta Miasta Torunia - Rafał Pietrucień.

Jak dowiedzieliśmy się z wystąpienia Agnieszki Lisek, na remont i adaptację budynku Młynów, który przeistoczy się w Centrum Nowoczesności, przeznaczono ponad 43 mln zł. natomiast kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniesie niespełna 27 mln zł. Harmonogramy projektów zakładają rozpoczęcie prac adaptacyjnych w maju 2010 r. Projekt zakłada także stworzenie Toruńskiego Inkubatora Technologicznego.
Podczas debaty mówiono o pozytywnych aspektach gospodarczych Torunia - prowadzących w mieście swoją działalność firmach logistycznych i innych przedsiębiorstwach, o położeniu Torunia praktycznie w centrum kraju, dzięki czemu staje się bardziej atrakcyjne i łatwo dostępne. Kiedy zakończą się budowy dróg dojazdowych, będzie to jeszcze bardziej ułatwione.

"Toruń jest ośrodkiem akademickim, miasto posiada kapitał ludzki, wychodzi z inicjatywą do inwestorów, stawia ciekawą ofertę inwestycyjną i kiedy tylko pojawi się zainteresowany inwestor, władze miasta zrobią wszystko, aby pomóc i ułatwić mu rozwój w Młynach Toruńskich." - mówił podczas seminarium zastępca Prezydenta Miasta - Rafał Pietrucień. "Miasto jest w posiadaniu terenu. Chciałbym, aby powstała w tym miejscu część jednolita pod względem funkcjonalnym. Powstają szczegółowe projekty dla poszczególnych kwartałów wraz z układem komunikacyjnym. Już w tym roku rozpoczną się pierwsze podziały, a następnie zostaną ogłoszone przetargi. Do roku 2013 powstanie także Trasa Średnicowa. W planach jest także nowy most na Wiśle." - odpowiadał na pytania uczestników debaty Rafał Pietrucień.

Również wg Rafała Szajewskiego (PAIiIZ) położenie Torunia jest bardzo korzystne, jedynym minusem są kwestie dostępu do miasta, czyli ciągi komunikacyjne - autostrady, drogi dojazdowe. Niskie koszty w Polsce mogą tylko przyciągać inwestorów zagranicznych. Jednak nie plasujemy się na liście krajów najtańszych, zawsze będą tańsze kraje. Polska leży w strategicznym punkcie Europy, w którym przecinają się korytarze transeuropejskie, co stanowi dodatkowy atut dla inwestorów zagranicznych.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej