Grunt za nieruchomość

2007-06-08 12:47
SGH
Autor: brak danych

Podstawowym założeniem funkcjonalnym budynku jest ulokowanie w nim jak największej ilości sal dydaktycznych przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniej infrastruktury obsługującej. Powstaną funkcjonalne audytoria oraz nowocześnie wyposażone sale audiowizualne. W nowym obiekcie znajdzie miejsce sześć zespołów katedralnych. Komórki katedralne będą się składały z sekretariatu, pokoju katedralnego oraz salki seminaryjnej.Szkoła Główna Handlowa ogłosiła przetarg na grunty położone na Służewcu. Władze uczelni chcą w ten sposób zdobyć pieniądze na budowę nowego gmachu. Na decyzję wpłynęła odmowa przyznania SGH funduszy z UE na budowę gmachu. Uczelnia straciła też pieniądze obiecane przez Ministerstwo Edukacji, które miały być dodane do pieniędzy europejskich. Złożone zostało odwołanie od tej decyzji. Cena wywoławcza sprzedawanej działki wynosi 6 mln. zł. Nowy budynek SGH, który powstaje u zbiegu ul. Madalińskiego i al. Niepodległości, ma kosztować 40 mln zł. Uczelnia dostała kredyt na sfinansowanie jego części, sprzedawane są też cegiełki wśród studentów, pracowników i absolwentów szkoły. Nowy budynek będzie, zgodnie z nazewnictwem przyjętym w SGH, określany nazwą "C" odnoszącym się do przypadającego w 2006r., 100-lecia uczelni. Budynek ten zaprojektowano w gabarycie i formie będącej naturalnym uzupełnieniem ciągu zabudowy Alei Niepodległości. Linia zabudowy elewacji będzie dopasowana do najbliższego otoczenia oraz budynku bezpośrednio sąsiadującego z inwestycją. Architektura, estetyka, najwyższej jakości materiały dostosują budynek "C" do pejzażu kulturowego Alei Niepodległości. Podstawowym założeniem funkcjonalnym budynku jest ulokowanie w nim jak największej ilości sal dydaktycznych przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniej infrastruktury obsługującej. Powstaną funkcjonalne audytoria oraz nowocześnie wyposażone sale audiowizualne. W nowym obiekcie znajdzie miejsce sześć zespołów katedralnych. Komórki katedralne będą się składały z sekretariatu, pokoju katedralnego oraz salki seminaryjnej. Będą one mogły również pełnić funkcje związane z nauką, badaniami i dydaktyką. Na parterze i pierwszym piętrze zlokalizowane zostaną zespoły konferencyjne co umożliwi funkcjonalne oddzielenie od pozostałej części budynku. Sale konferencyjne zostaną usytuowane od strony zachodniej, w strefie cienia akustycznego hałasu pochodzącego od ulic Madalińskiego i Al. Niepodległości.

 

Na parterze przewidziano także powierzchnie na księgarnię wydawnictw naukowych oraz kawiarnię z małym zapleczem gastronomicznym. W projekcie uwzględniono rozwiązania gwarantujące sprawną komunikację w budynku. Hol główny będzie połączony komunikacyjnie ze wszystkim zespołami funkcjonalnymi budynku jak portiernia, szatnia, księgarnia, zespół gastronomiczny, zespół konferencyjny. Szerokie korytarze zapewnią sprawne przemieszczanie się oraz będą mogły służyć jako miejsce przerw i oczekiwania na kolejne zajęcia. Komunikację pionową w budynku zapewnią dwie klatki schodowe oraz trzy szybkobieżne windy osobowe. Budynek zostanie w pełni przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Obsługę parkingową obiektu zapewni wybudowany już parking podziemny zlokalizowany na trzech podziemnych kondygnacjach budynku. Parkowanie pojazdów odbywać się będzie w systemie paletowym co zapewni miejsca postojowe dla 118 samochodów. Przed budynkiem, od strony ulicy Madalińskiego i Króżańskiej odtworzone zostaną klomby zieleni o łącznej powierzchni 252 m2 a nad salą konferencyjną powstanie zielony taras o powierzchni 190 m2. Powierzchnia użytkowa części nadziemnej budynku wynosić będzie 6.448 m2. Powierzchnia całkowita obiektu wyniesie 9.700 m2.

Poniższe zestawienie tabelaryczne obrazuje wielkość przedsięwzięcia.

Zestawienie powierzchni zajętej przez pomieszczenia dydaktyczne
na poszczególnych piętrach m2

kondygnacja

sale seminaryjne

sale wykładowe

sekretariaty

pom. katedralne

sale komputerowe

I piętro

 

275,29

     

II piętro

164,5

217,1

   

91,4

III piętro

164,5

217,1

   

91,4

IV piętro

77,4

223,56

   

144,4

V piętro

164,6

217.1

   

91,4

VI piętro

168,16

 

210

152,5

 

Razem

739,16

1155,15

210

152,5

418,3

Zestawienie pomieszczeń dydaktycznych na poszczególnych piętrach

kondygnacja

sale seminaryjne

sale wykładowe

sekretariaty

pom. katedralne

sale komputerowe

I piętro

 

2

     

II piętro

2

2

   

2

III piętro

2

2

   

2

IV piętro

1

2

   

2

V piętro

2

2

   

2

VI piętro

5

 

5

5

 

Razem

12

10

5

5

8

Sale audytoryjne 1 (piętro) 2(antresola)

Zestawienie kubatury poszczególnych kondygnacji (m3)

Garaż - 1

3.445,0

Garaż - 2

3.567,0

Garaż - 3

3.475,0

Parter

3.255,3

Antresola

3.902,6

I piętro

2.069,4

II piętro

3.003,9

III piętro

3.003,9

IV piętro

2.999,6

V piętro

3.005,2

VI piętro

2.785,5

Dach

455,0

Kubatura całkowita obiektu

34.967,4

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej