Zmiany w GUNB

2007-09-17 16:21

Po kilku miesiącach oczekiwania (gdyż jeszcze w czerwcu Zbigniew Naglewski, poprzedni szef złożył na ręce premiera wypowiedzenie z przyczyn osobistych) GUNB ma nowe kierownictwo - Robert Dziwiński został mianowany Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego, a Paweł Ziemski jego zastępcą. Obaj panowie są związani z GUNB od momentu powstania urzędu, czyli od 1995 roku

Robert Dziwiński, powołany przez Prezesa Rady Ministrów nowy Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1987-1994 pracował w Ministerstwie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, między innymi jako wicedyrektor Departamentu Prawnego i Orzecznictwa. Jest współautorem projektów ustaw Prawo budowlane i o zagospodarowaniu przestrzennym oraz aktów wykonawczych do tych ustaw. W latach 1995-2007 sprawował funkcję zastępcy Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
Zgodnie z nowym regulaminem (z września 2007), Robert Dziwiński sprawuje bezpośredni nadzór nad:
- Departamentem Prawnym;
- Departamentem Informacji i Analiz;
- Departamentem ds. Budownictwa na Terenach Zamkniętych;
- Wydziałem Ochrony Informacji Niejawnych;
- Rzecznikiem Prasowym;
- administratorem bezpieczeństwa informacji w zakresie dotyczącym centralnych rejestrów osób z uprawnieniami, rzeczoznawców budowlanych i ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.

Paweł Ziemski, powołany przez Ministra Budownictwa na stanowisko zastępcy Głównego Inspektora, ukończył Wydział Prawa Kanonicznego Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie oraz aplikację legislacyjną. Od roku 1991 związany z administracją państwową, pracował m.in. w Ministerstwie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, gdzie zajmował się orzecznictwem administracyjnym w obszarze prawa budowlanego. W GUNB był zatrudniony m.in. jako radca Głównego Inspektora ds. Legislacji, p.o. dyrektora Departamentu Orzecznictwa, zastępca dyrektora Departamentu Prawnego, a następnie dyrektor Departamentu Prawnego. Jest współautorem projektów wielu aktów prawnych z zakresu prawa budowlanego oraz regulujących zasady wprowadzania w Polsce do obrotu wyrobów budowlanych. 
Został mu powierzony:
- nadzór merytoryczny nad sprawami orzecznictwa administracyjnego oraz postępowań nadzwyczajnych, przed sądami administracyjnymi i sądami powszechnymi (z wyłączeniem spraw w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa państwa, spraw w dziedzinie wyrobów budowlanych oraz orzecznictwa w sprawach uprawnień budowlanych;
- nadzór nad komórkami organizacyjnymi Urzędu (Departamentem Orzecznictwa Administracji Architektoniczno-Budowlanej, Departamentem Orzecznictwa Nadzoru Budowlanego, Departamentem Rejestrów, Skarg i Wniosków).
Pawła Ziemskiego, na stanowisku dyrektora Departamentu Prawnego GUNB zastąpiła Anna Macińska.

Andrzej Urban, dotychczasowy drugi zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, m.in. odpowiada za nadzór merytoryczny nad sprawami: kontroli działania organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, kontroli obiektów budowlanych i wyrobów budowlanych również za badania przyczyn powstawania katastrof budowlanych, orzecznictwo administracyjne w dziedzinie wyrobów budowlanych.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej