Zjazd Izby Architektów

2010-06-14 14:14
II Sprawozdawczo-Wyborczy Krajowy Zjazd Izby Architektów RP
Autor: Min. Infrastruktury Olgierd Dziekoński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury (z lewej) na zjeździe Izby Architektów

"Samorząd architektów jest częścią struktury samorządnej Polski. To nie tylko obowiązek, ale także wyróżnienie, choć czasem trudne, kiedy dotyczy nadzoru nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu przez członków izby" - podczas inauguracji II Sprawozdawczo-Wyborczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP powiedział Olgierd Dziekoński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

- Trudny obowiązek sprawowania nadzoru - jako element sprawowania władzy publicznej - zawsze wiąże się z koniecznością podejmowania decyzji, które są decyzjami kłopotliwymi wobec swoich członków, decyzjami wymagającymi odwagi od tych, którzy przez izbę są wybrani do reprezentowania wartości i interesów zawodowych członków izby - mówił wiceminister O. Dziekoński dziękując za dobrą współpracę i dialog z Krajową Radą Izby Architektów kończącej się kadencji. - W sferze budowania ładu przestrzennego samorząd - z mojego punktu widzenia, z punktu widzenia interesu publicznego - jest bardzo potrzebny. Zwłaszcza, jako organizacja odpowiedzialna za kształtowanie ładu przestrzennego i odpowiedzialna za tych, którzy z tym samorządem współpracują - dodał.

Apelując o poparcie projektu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wiceminister powiedział, że zmiany prawa są procesem demokratycznego ucierania się poglądów, demokratycznego wypracowywania pewnego konsensusu.
- Poszanowanie wyników tego konsensusu nie oznacza zaniechania próby zmiany, by były one bardziej korzystne dla ochrony interesów i wartości społecznych: dobrej architektury, pięknego krajobrazu, który pozostawimy naszym następcom, dóbr kultury, które będą tworzone w znaczącym stopniu dzięki pracy architektów. Na tym etapie staramy się poprawiać to, co jest do poprawienia - ocenił odnosząc się do zgłaszanych przez środowisko postulatów dotyczących dalszych zmian w projekcie rządowym.

Wśród tematów dyskusji o programie rozpoczynającej się nowej kadencji Krajowej Rady Izby Architektów pojawiły się zagadnienia pracy zespołowej, dialogu społecznego, ochrony zawodu i rynku pracy oraz zaufania publicznego.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej