Zgodnie z Europą

2009-08-28 15:59

Projekt PROCONSTR to porównanie i doskonalenie na poziomie krajowym i europejskim stanu systemu kształcenia i szkolenia zawodowego oraz uzupełnienie braków wiedzy u absolwentów szkół zawodowych i techników budowlanych oraz u pracowników aktywnych zawodowo chcących kontynuować dalsze kształcenie. W projekcie uczestniczą Polska, Francja, Grecja, Wielka Brytania, Włochy, Portugalia.

PROCONSTR to innowacyjny program szkoleń zawodowych w ośmiu wybranych zawodach budowlanych (betoniarz/zbrojarz, cieśla, murarz, monter sieci elektrycznej, HVAC, monter urządzeń sanitarnych/hydraulik, tynkarz) nawiązujący do europejskich zasad certyfikujących i kwalifikacyjnych – ECVET (Europejski System Edukacyjny w ramach Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego), wraz z zestawem materiałów dydaktycznych niezbędnych do wyrównania poziomu pod kątem ogólnoeuropejskiego kształcenia zawodowego.
Koordynatorem projektu jest Polski Związek Pracodawców Budownictwa (partnerzy: PBCP Polska, CREDIJ Francja, Universidad do MINHO Portugalia, Ufficio Scolastico Provinciale di Venezia Włochy, Econometrica Ltd Grecja, CIOB Wielka Brytania).

Główne cele projektu to:

  • wzmocnienie transferu wiedzy i innowacyjności na poziomie systemów kształcenia zawodowego
  • standaryzacja w uznaniu kwalifikacji i umiejętności pracowników pochodzących ze wszystkich krajów wspólnoty, w celu ich późniejszej weryfikacji przy naborze do różnych zadań
  • zintegrowanie krajowych programów szkoleniowych ze wspólnotowym systemem uznawania kwalifikacji zawodowych ECVET
  • położenie nacisku na naukę języków obcych pod kątem rynku pracy (praca w wyuczonym zawodzie w kraju i zagranicą) - zdolność komunikacji w języku obcym, szczególnie języku technicznym, sprzyja wymianie doświadczeń zawodowych i wspiera mobilność pracowników na poziomie krajowym i europejskim.

W projekcie zostaną opracowane innowacyjne materiały dydaktyczne dla ośmiu grup zawodowych oraz jeden moduł dla przyszłych trenerów. Będą one przygotowywane w oparciu o zebraną od wszystkich uczestników projektu wiedzę w zakresie istniejących już na rynkach krajowych dostępnych materiałów dydaktycznych, wyselekcjonowanie ich zawartości merytorycznej i wybranie optymalnego wzorca odpowiadającego ogólnoeuropejskim standardom.

Grupą docelową, która zostanie objęta szkoleniem będą absolwenci budowlanych szkół zawodowych i techników oraz aktywni zawodowo pracownicy, którzy dzięki szkoleniom podniosą swoje kwalifikacje zawodowe i uzyskają certyfikat umiejętności zawodowych. Dzięki tym szkoleniom poszerzą oni w znaczny sposób swoją wiedzę zawodową. Charakter szkoleń będzie adresowany także do kobiet, wspierając tym samym wysiłki zmierzające do wyrównywania szans w dostępie do kształcenia zawodowego i równouprawnienia na rynku pracy, w tym wypadku mając na uwadze szczególnie branżę budowlaną. Przeszkoleni zostaną również wykładowcy – nauczyciele zawodu, gdyż posiadana przez nich wiedza odbiega niekiedy od rzeczywistości. Ich również należy zmobilizować do systematycznego uzupełniania posiadanej wiedzy zawodowej, aby w sposób odpowiedni przekazali ją swoim uczniom.

PROCONSTR Doskonalenie szkolenia zawodowego w sektorze budowlanym w celu identyfikacji i uznania kwalifikacji w krajach Unii Europejskiej
numer referencyjny 2008-1-PL1-LEO05-02059
kraje uczestniczące Polska, Francja, Grecja, Wielka Brytania, Włochy, Portugalia
czas trwania projektu listopad 2008 - październik 2010
koordynator projektu Polski Związek Pracodawców Budownictwa
ul. Żurawia 32/34
00-515 Warszawa
tel.: (022) 628 60 23
e-mail: sekretariat@pzpb.internetdsl.pl
www.pzpb.internetdsl.pl
strona internetowa projektu www.proconstr.eu

Twórcom projektu zależy, aby końcowy produkt miał długookresowe działanie i był szeroko wykorzystywany w kształceniu zawodowym na całym obszarze Wspólnoty. Użycie jednolitego pakietu szkoleń zawodowych we wszystkich krajach spowoduje zniesienie formalnych i nieformalnych barier w swobodnym przepływie pracowników i zniweluje różnice w poziomie kwalifikacji zawodowych. Ponadto projekt zwiększy liczbę wysoko-wykwalifikowanej siły roboczej. Wyrównanie kwalifikacji pomiędzy wysoko i gorzej rozwiniętymi krajami spowoduje efektywną wymianę doświadczeń, ułatwi zidentyfikowanie problemów u tych ostatnich i wprowadzi właściwe środki zaradcze.
W ramach projektu zostanie wypracowany model szkoleń, który będzie mógł być wdrażany na różnych poziomach narodowych i w różnych jednostkach zainteresowanych danymi szkoleniami.
Wnioski wyciągnięte z przeprowadzonego projektu mogą zostać wykorzystane do stworzenia nowych rozwiązań szkoleniowych, jak też przy reformach szkolnictwa zawodowego na poziomie narodowym. Warto zainteresować się tym projektem... 

 

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej