Wspólna reprezentacja firm budowlanych

2004-10-23 12:14

Decyzja o połączeniu dwóch organizacji, które reprezentują interesy firm budowlanych, zapadła 22 października 2004 roku. Właśnie w tym dniu spotkały się władze Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa (dawnej Krajowej Izby Budownictwa) i Krajowego Związku Pracodawców Budownictwa.

Nowa organizacja przyjmie nazwę Polski Związek Pracodawców Budownictwa. Do końca roku obie organizacje będą funkcjonowały w "starych" strukturach.

W skład zarządu Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa weszli - prezes Marek Michałowski oraz wiceprezesi: Edward Szwarc, Krzysztof Dmitrowski, Janusz Zaleski, Wojciech Błaszczyk.

Początki Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa siegają 1992 roku, kiedy powstała Izba Gospodarcza Eksporterów Budownictwa i Usług Technicznych.
W 1995 roku organizacja przekształciła się w Krajową Izbę Budownictwa.
Zmiana struktury rynku wewnętrznego miała zasadnicze znaczenie na ukształtowanie profilu dalszej działalności Izby. Nadrzędnym celem była ochrona interesów polskich firm budowlanych prowadzących działalność na rynku krajowym i zagranicznym.
Sytuacja gospodarcza związana z wejściem Polski do Unii Europejskiej była powodem zmiany profilu działalności Izby. W 2004 roku Krajowa Izba Budownictwa przekształciła się w Polski Związek Pracodawców Budownictwa, którego głównym celem jest reprezentowanie polskich pracodawców w Europejskiej Federacji Przemysłu Budowlanego (FIEC).

Krajowy Związek Pracodawców Budownictwa powstał w 1992 roku, początkowo jako Związek Pracodawców Budowlanych. Organizacja miała na celu nie tylko uwiarygodnianie rzetelnych przedsiębiorstw, ale też stworzenie im jak najkorzystniejszych warunków rozwoju.
Ogólnopolski zasięg działalności Związku znalazł swój wyraz w dokonanych wiosną 1999 r. zmianach w Statucie. Wtedy właśnie zapadła decyzja o zmianie nazwy na Krajowy Związek Pracodawców Budownictwa (KZPB).
Związek zrzesza firmy branży budowlanej, przy czym największą grupę stanowią przedsiębiorstwa zajmujące się wykonawstwem budowlanym.

Wejście Polski do Unii Europejskiej spowodowało potrzebę integracji wszystkich organizacji skupiających przedsiębiorców; współna, silna organizacja będzie lepiej reprezentowała interesy polskich firm na unijnym rynku.

- W aktualnej sytuacji niezbędne jest stworzenie jednej silnej organizacji ogólnopolskiej, zrzeszającej pracodawców budownictwa, a więc przedsiębiorstwa wykonawstwa budowlanego, producentów materiałów budowlanych, biura projektowe i geodezyjne, firmy deweloperskie i inne związane z branżą budowlaną. Przy obecnym rozdrobnieniu organizacyjnym, wyrażającym się licznymi organizacjami pozarządowymi sfery budownictwa, działającymi w formie izb gospodarczych, branżowych, związków pracodawców i organizacji stowarzyszeniowych, taka integracja jest niezbędna (... ) Tylko jedna wspólna, a przede wszystkim silna organizacja pracodawców budownictwa będzie mogła skutecznie prezentować interesy całego środowiska budowlanego - powiedział Marek Michałowski, prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej