World Green Building Week – pod hasłem: ”Zielony budynek w nowej zielonej gospodarce”

2011-10-07 14:02
konferencja Zielony budynek...
Autor: PLGBC

Z okazji Światowego Tygodnia Budownictwa Ekologicznego, w Warszawie odbyła się konferencja zorganizowana przez Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego (PLGBC). Jej głównym celem było przybliżenie tematyki dotyczącej rozwoju budownictwa ekologicznego w naszym kraju.

Konferencja Zielony budynek...
Autor: PLGBC

W tym roku Tydzień Budownictwa Ekologicznego (World Green Building Week) odbył się w dniach 19-23 września i był inspirowany hasłem "Zielony budynek w nowej zielonej gospodarce". Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego (PLGBC) przygotowało odpowiednik tego wydarzenia w Polsce, w postaci Zielonego Tygodnia Budownictwa Zrównoważonego.

W Warszawie, 20 września odbyła się konferencja, której celem było przedstawienie problematyki dotyczącej rozwoju zielonego budownictwa w naszym kraju. Spotkaniu przewodniczył Rafał Schurma, prezydent PLGBC, który podkreślił kluczową rolę, jaką ma promowanie zrównoważonego rozwoju i redukcja emisji dwutlenku węgla, w odbudowie naszej gospodarki i tworzeniu zielonych miejsc pracy.
Kolejną prezentację poprowadziła Dominika Czerwińska, reprezentująca World Green Building Council. Przybliżyła ogólne założenia Stowarzyszenia, zasadę jego działania, a także kierunki dalszego rozwoju. Dariusz Stasik, z Wielkopolskiego Przedsiębiorstwa Inżynierii Przemysłowej, omówił wpływ, jaki na człowieka ma jakość powietrza. Przedstawił także sposoby ochrony jakości powietrza w pomieszczeniach biurowych.
Ostatnie prelekcje wygłosili Agnieszka Kalinowska-Sołtys z biura projektowego APA Wojciechowski oraz Marek Kuryłowicz, z Kuryłowicz & Associates. Ich wykłady dotyczyły certyfikacji LEED i BREEAM, ogólnych warunków i zasad przyznawania tych certyfikatów. Porównane zostały również budynki, których inwestorzy rozpoczęli starania o uzyskanie certyfikatu LEED na różnych etapach inwestycji. Ważne jest bowiem, na jakim etapie inwestor decyduje się na takie przdsięwzięcie, bo to ma wpływ na uzyskanie niższej lub wyższej punktacji certyfikatu. 
Po prezentacjach dyskusję panelową z udziałem wszystkich prelegentów poprowadziła Elżbieta Wrzecionkowska z The Warsaw Voice.

PLGBC w listopadzie, w Krakowie organizuje trzecią edycję PLGBC Sympozjum Expo i Gali – najważniejszą w Polsce międzynarodową konferencję dotyczącą budownictwa zrównoważonego, gdzie kluczowi przedstawiciele poszczególnych systemów certyfikacji wielokryterialnej będą  mieli swoje wykłady na temat aktualnych trendów w budownictwie zielonym. Więcej szczegółów na www.plgbc.org.pl

.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej