VII edycja konkursu o Medal im. Króla Kazimierza Wielkiego

2007-10-11 18:34
Medal im. Króla Kazimierza Wielkiego
Autor: Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości

Wszyscy wiedzą, co Kazimierz Wielki zrobił dla Polski, zatem medal noszący jego imię ma w założeniu pierwotną symbolikę - jakość to jedna z głównych dróg rozwoju budownictwa i gospodarowania obiektami budowlanymi. A nagradzanie medalem oznacza dzisiaj promowanie przekształceń projakościowych na rynku budowlanym i nieruchomości oraz w firmach świadczących usługi materialne i niematerialne na rzecz budownictwa.

Medal im. Króla Kazimierza Wielkiego za działania projakościowe w branży budowlanej został ustanowiony przez Federację Pracodawców i Przedsiębiorców Przemysłu Budowlanego RP - aktualnie jest to Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości - w porozumieniu z ówczesnym Urzędem Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego oraz Polskim Centrum Badań i Certyfikacji. Jego pierwsza edycja miała miejsce w 1998/1999 r. W 2000/2001 r. przyznawanie Medalu zostało przez organizatorów zawieszone by dostosować jego regulaminu do zmian, jakie nastąpiły w organizacji kierowania budownictwem w centralnej administracji oraz daleko idących przekształceń własnościowych w przedsiębiorstwach branży budowlanej. W roku 2007 została rozstrzygnięta VII edycja konkursu.

Celem tego przedsięwzięcia w szczególności jest:
- promowanie przekształceń projakościowych na polskim rynku budowlanym i nieruchomości oraz świadczących usługi materialne i niematerialne na rzecz budownictwa i gospodarki nieruchomościami;
- wskazywanie na polskim rynku budowlanym i nieruchomości firm: wykonawstwa budowlanego, producentów wyrobów dla budownictwa, świadczących usługi techniczne i organizacyjne w budownictwie oraz na rzecz gospodarki nieruchomościami - wyróżniających się najlepszymi rozwiązaniami projakościowymi, które mają udokumentowane osiągnięcia jako laureaci Konkursu "Polskiej Nagrody Jakości" lub innych konkursów projakościowych;
- wskazywanie osób, które w uznaniu środowiska mają szczególne zasługi na rzecz kreowania i wdrażania przekształceń projakościowych w budownictwie i nieruchomościach w Polsce;
- tworzenie grona osób (Kapituła), będących środowiskowymi autorytetami w zakresie wydawania opinii o jakości pracy budowlanych i rynku nieruchomości w Polsce.

W tajnym głosowaniu Kapituła wybrała w VII, ostatniej edycji konkursu 5 laureatów.  Uroczyste wręczenie medali miało miejsce 5 października, na centralnych obchodach "Dnia Budowlanych".

Laureaci VII edycji Konkursu o Medal im. Króla Kazimierza Wielkiego:

Przedsiębiorstwo AGAT z Koluszek
[" Firma od początku swojego istnienia, od 1990 roku, wypracowuje zysk, który jest w dużej części przeznaczony na inwestycje i rozwój. Trafione zakupy inwestycyjne podnoszą poziom technologiczny firmy, pozwalają na świadczenie usług o najwyższej jakości i krótkich terminach realizacji. Poprzez właściwe ukierunkowanie dziedzin rozwoju, ciągłe szkolenie załogi i właściwą organizację, firma jest postrzegana jako godny zaufania partner do realizacji zadań trudnych, wymagających dużej odpowiedzialności. Wiąże się to z realizacją zadań na czynnych bazach paliwowych, w przemyśle petrochemicznym, a także na obiektach objętych tajemnicą państwową (bazy lotnicze, obiekty wojskowe).Wszystkie podejmowane przez Spółkę działania są skierowane na zapewnienie zadowolenia klientów..." - z uzasadnienia]

Międzynarodowe Targi Poznańskie
["Wśród kilkudziesięciu innych obecnie działających w Polsce organizatorów targów, MTP zajmują miejsce niekwestionowanego lidera we wszystkich rankingach, między innymi:

 • ilość wystawców - 15 000 rocznie
 • zajmowana powierzchnia wystawiennicza - ponad 450 000 m2
 • liczba zwiedzających - ponad 500 000
  Stale unowocześniana baza to przede wszystkim 150 000 m2 powierzchni ekspozycyjnej, z czego 115 000 m2 to powierzchnia kryta. Na terenach targowych, obok pawilonów wystawowych, zlokalizowane są również sale konferencyjne i recepcyjne oraz centrum prasowe"]


  Warszawskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami
  [Poprzez ugruntowaną ponad dziesięcioletnim doświadczeniem działalność Stowarzyszenia zdołało ono wypracować prestiż przynależności do WSPON, tworząc przy tym zwartą grupę lobbingową reprezentowaną przez grono profesjonalistów, których pomoc w postaci głosu doradczego wykorzystuje się w pracach legislacyjnych przygotowywanych ustaw. Warunkiem priorytetowym przynależności do Stowarzyszenia jest działanie zgodne z Kodeksem Etyki i Standardów Zawodowych WSPON"]

  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Włocławku
  ["Zintegrowany System Zarządzania Jakością, co stwierdzili eksperci, jest utożsamiany przez kierownictwo i pracowników z systemem zarządzania gospodarką wodno-ściekową należącą do miasta Włocławek. Opracowane procedury i instrukcje są ciągle doskonalone, w wyniku doskonalenia strategii i polityki tej organizacji. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Włocławku, jako jedno z pierwszych wdraża w Polsce zasady Zarządzania przez Jakość - TQM w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w obszarze średnich miast i w roku 2005 uzyskało wyróżnienie w XI edycji konkursu Polskiej Nagrody Jakości"]


  Instytut Techniki Budowlanej
  [ITB jest największą w Polsce i jedną z największych w Europieplacówką badawczą budownictwa, ma uprawnienia w zakresie aprobacji i certyfikacji oraz akredytowane laboratoria badawcze, których wyposażenie pozwala na oferowanie pełnego zakresu usług badawczych na rynku europejskim. Tylko w roku 2006 ITB wydał 207 krajowych i 30 europejskich certyfikatów zgodności wyrobów budowlanych oraz 94 krajowe i 31 europejskich certyfikatów zakładowej kontroli produkcji, 536 aprobat technicznych (w tym 14 europejskich) oraz wydano 622 aneksy. W tym samym roku w ITB zrealizowano 152 prace badawcze, w tym 142 prace z dotacji na działalność statutową. Wydano łącznie 2397 raportów z badań przeprowadzonych w laboratoriach oraz blisko 670 orzeczeń i opinii naukowo-technicznych dotyczących zagadnień budowlanych]

  Warto w tym miejscu przypomnieć, że jednym z laureatów poprzedniej edycji było Wydawnictwo MURATOR. A na stronach Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości można już zapoznać się z regulaminem edycji VIII.

 • Czy artykuł był przydatny?
  Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
  Czytaj więcej