Uwaga! Już do dyspozycji kierowców...

2009-12-23 12:48
Ruch na A2
Autor: Autostrada Wielkopolska SA Ruch na A2

Obwodnice Raciąża i Stargardu Szczecińskiego oraz trasa ekspresowa S5 i S10 Stryszek - Białe Błota wraz z bezkolizyjnym węzłem w Białych Błotach - oddane do ruchu! Dziś, 23 grudnia 2009 r. o godzinie 16:00 planowane jest otwarcie pierwszego z siedmiu realizowanych w województwie śląskim odcinków autostrady A1 – z Sośnicy do Bełku.

Odcinek Sośnica - Bełk autostrady A1 gotowy

Ponad 15-km odcinek Sośnica-Bełk ma trzy pasu ruchu w każdym kierunku.  Na trasie powstały trzy węzły autostradowe w Knurowie, Dębieńsku i Bełku, Plac Poboru Opłat Gliwice, dwa Miejsca Obsługi Podróżnych w Knurowie.
Wykonano zabezpieczenia nasypów na terenach poddanych eksploatacji górniczej, a konstrukcja autostrady na obszarach narażonych na oddziaływanie szkód górniczych została zabezpieczona. Zastosowano także elementy ochrony środowiska. W ramach kontraktu wybudowano 33 obiekty inżynierskie o łącznej długości 1349 m, w tym 14 wiaduktów w ciągu autostrady i dróg poprzecznych, 12 mostów w ciągu autostrady, 6 mostów w ciągu dróg poprzecznych oraz przejście podziemne dla pieszych.
Na szczególną uwagę zasługują dwa obiekty: przebiegająca nad stawem Moczury, linią kolejową oraz ul. Dworcową w Knurowie estakada o długości 842 m oraz przejście górne dla dużych zwierząt w Knurowie.
Roboty budowlane wartości ponad 213 mln euro realizowała gracka firma J&P AVAX SA od stycznia 2007 r. Nadzór nad inwestycją sprawowało konsorcjum firm TPF PLANEGE – Consultores de Engenharia e Gestao SA i E&L Arcihtects. Ponadto, aby uzyskać połączenie autostrady A1 z autostradą A4, uruchomione zostanie drugie zadanie - węzeł autostradowy Gliwice-Sośnica. Budowa rozpoczęła się 1 lipca 2008 r. Wartość prowadzonych robót to 853 mln zł, inwestycja ta współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Węzeł Gliwice-Sośnica jest węzłem 6-wlotowym, trzypoziomowym, odpowiadającym europejskim standardom. Powstał na terenie Gliwic i Gierałtowic łącząc ze sobą trzy drogi: autostrady A1 i A4 oraz drogę krajową 44. Długość wszystkich wybudowanych dróg w obrębie węzła to 33 km, w tym 2,2 km dwujezdniowej, trzypasmowej autostrady A1, 13 km wjazdów i zjazdów, 11 km łącznic oraz 7 km dróg serwisowych i dojazdowych. Powstało 16 obiektów inżynierskich: 14 wiaduktów, 1 most oraz przejazd pod drogą krajową 44. Niemniej ważne jest wybudowanie 15 przepustów pod drogami i murów oporowych o łącznej długości 752 m. Zgodnie z wydanymi decyzjami zastosowano ekrany akustyczne o łącznej długości prawie 4 km, nasadzonych zostanie prawie 3000 sztuk zieleni izolacyjnej, powstały separatory (11 kompletów) oraz zbiorniki ekologiczne (7 kompletów). Aby węzeł spełniał wszelkie normy bezpieczeństwa umieszczone zostały stalowe bariery ochronne (55 tys. mb) oraz ogrodzenie (prawie 8 tys mb). Zgodnie z zapisami kontraktu przebudowano sieć energetyczną, wodociągową, gazową, teletechniczną, deszczową, ciepłowniczą, trakcyjną. Dla autostrad A-1 i A-4, obowiązywać będzie docelowa organizacji ruchu, na pozostałych – tymczasowa. Prace na węźle trwać będą do końca maja 2010 r., więc należy liczyć się z niewielkimi utrudnieniami związanymi z prowadzeniem prac bitumicznych i wykończeniowych. Na stronie internetowej oddziału GDDKiA w Katowicach dostępne są mapy i animacje dla wszystkich relacji na węźle Gliwice-Sośnica.

Autostrada A1 (zobacz)

Obwodnica Stargardu Szczecińskiego prezentem świątecznym dla kierowców i mieszkańców

Ponad 13-km obwodnica Stargardu Szczecińskiego w ciągu trasy ekspresowej S10 jest szczególnie ważna dla mieszkańców miasta, ponieważ uciążliwy ruch tranzytowy wyprowadza poza centrum. Budowa drogi rozpoczęła się w maju ubiegłego roku, całkowity koszt realizacji projektu razem z przygotowaniem wyniósł około 350 mln zł. Prace zostały finansowane z budżetu państwa.
W ramach inwestycji powstało 8 wiaduktów, 1 estakada, 2 kładki i 61 przepustów dla zwierząt. Zbudowano również trzy węzły drogowe.

Droga ekspresowa S10 (zobacz)

Obwodnica Raciąża na Mazowszu otwarta przed terminem

Oddana do ruchu 2 miesiące przed terminem obwodnica Raciąża w ciągu drogi krajowej nr 60 to jednojezdniowa droga o klasie GP (ruchu głównego przyspieszonego). Inwestycja o wartości 93 mln zł została zrealizowana przez Budimex SA w ciągu 15 miesięcy. Zgodnie z projektem wykonanym przez Arcadis Profil Sp. z o.o. powstały:
• 3 wiadukty drogowe w ciągu dróg powiatowych nad obwodnicą, 
• 2 mosty nad rzeką Karsówką i Raciążnicą 
• wiadukt kolejowy w ciągu obwodnicy 
• nowe odcinki dróg dojazdowych zapewniających dotychczasowe połączenia dróg powiatowych, 
• 135 m ekranów akustycznych.
Wybudowano nową oraz przebudowano istniejącą infrastrukturę techniczną w postaci m.in. kanalizacji deszczowej, odwodnienia dróg, wodociągów. 

Pół roku wcześniej:  trasa ekspresowa S5 i S10 Stryszek - Białe Błota

Można już jeździć nową ponad 10-km drogą ekspresową na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Na węźle Stryszek i drogach dojazdowych biegnących równolegle do drogi ekspresowej są jeszcze prowadzone prace. Koniec wszystkich robót zaplanowano na maj 2010 r.

Budowa drogi ekspresowej S5 i S10 na odcinku Węzeł Stryszek - Węzeł Białe Błota obejmowała:
• przebudowę nawierzchni jezdni drogi krajowej nr 5, 10 oraz drogi wojewódzkiej nr 223 w bezpośrednim sąsiedztwie węzłów;
• budowę nowych i remont istniejących dróg dojazdowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania drogi S-5 jako drogi ekspresowej i prawidłowej obsługi okolicy;
• budowę przepustów przeznaczonych do przepływu wód deszczowych;
• przebudowę istniejącego systemu odprowadzania wód deszczowych z powierzchni drogi wraz z budową elementów kanalizacji deszczowej i zbiorników infiltracyjnych;
• budowę urządzeń podczyszczających wodę deszczową spływającą z projektowanego pasa drogowego;
• budowę oświetlenia drogowego na węzłach;
• usunięcie drzew i krzewów z bezpośredniego sąsiedztwa przebudowywanej drogi wraz z nasadzeniami nowej zieleni;
• przebudowa istniejącej kanalizacji sanitarnej i wodociągów;
• przebudowa istniejących urządzeń telekomunikacyjnych oraz elektroenergetycznych;
• budowę węzła „Białe Błota”;
• budowę wiaduktów drogowych: WD-4, WD-7, WD-9, WD-10, WD-11;
• budowę przejazdów gospodarczych: PG-6, PG-8, PG-12;
• budowę przejścia dla zwierząt PZ-5;
• budowę ekranów akustycznych;
• budowę zatok autobusowych.

Ogólne dane o budowie:
• wymiana gruntu ok: 520 000 m3
• ilość masy bitumicznej: 280 000 t
• długość dróg dojazdowych: 32 km
• łączna długość barier: 52 km
• łączna długość ekranów: 2835 mb

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej