Usuwanie azbestu

2009-08-18 12:30
Polska bez azbestu
Autor: PIP

W Polsce do usunięcia pozostało ok. 14,5 mln ton wyrobów azbestowych. O teorii i praktyce usuwania azbestu na poziomie gminy będzie mowa 13-14 października 2009 roku na seminarium Instytutu Techniki Budowlanej: "Ocena zagrożeń obiektów budowlanych zanieczyszczonych pyłem azbestowym i metody kontroli zagrożeń". Dwudniowe spotkanie dotuje Ministerstwo Gospodarki w ramach realizacji w 2009 r. zadań wynikających z "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, stosowanych na terytorium Polski".

Program dwudniowego seminarium obejmuje następujące zagadnienia:

 • SESJA I: Teoria i praktyka realizacji programu usuwania azbestu na poziomie gminy – stosowane metody demontażu i neutralizacji zagrożeń, minimalne wymagania techniczne dotyczące realizacji demontażu wyrobów zawierających azbest i zagrożenia wynikające z realizacji prac demontażowych
  • Zagrożenia pyłem azbestowym powstające podczas demontażu wyrobów zawierających azbest wewnątrz i na zewnątrz budynków
  • Zagrożenia zdrowia przez azbest
  • Zastosowanie adekwatnych środków ochrony przed pyłem azbestowym do poziomów zagrożeń na stanowisku pracy
  • Obowiązki wykonawców robót prowadzonych z udziałem wyrobów zawierających azbest; Sporządzanie ocen wyrobów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 2004 roku; Metody prowadzenia robót rozbiórkowych, metody organizacji prac, sprzęt techniczny
  • Aktualne przepisy prawne dotyczące zasad prowadzenia prac z wyrobami azbestowymi, zasady transportu i postępowanie z odpadami i ich praktyczna realizacja
  • Usuwanie azbestu w gminie – teoria i praktyka w oparciu o doświadczenia firm specjalistycznych (4 wystąpienia promocyjne)
  • Dyskusja panelowa na temat: Problemy podczas realizacji gminnych programów gospodarowania odpadami zawierającymi azbest (problemy ekonomiczne, techniczne i organizacyjne)
 • SESJA II: Ocena zagrożeń obiektów budowlanych zanieczyszczonych pyłem i metody kontroli zagrożeń
  • Ocena ryzyka zagrożenia zdrowotnego:
  - przy ciągłym narażeniu na poziomy zanieczyszczenia spotykane w obiektach użyteczności publicznej i mieszkalnych (500–3000 wł/m3),
  - przy ciągłym i okresowym narażeniu na pyły (demontaż wyrobów - poziomy 500–10 000 wł/m3)
  • Czułość i wiarygodność pomiarów czystości powietrza przy zastosowaniu mikroskopii optycznej
  • Możliwości weryfikacji wyników badań wykonywanych przy użyciu mikroskopii optycznej przez badania wykonywane z zastosowaniem mikroskopii elektronowej
  • Ocena zagrożeń pracowników na podstawie wyników badań
  • Strategie poboru próbek a cele pomiaru, techniki analityczne stosowane przez laboratorium ITB
  • Wyniki badań zanieczyszczenia środowiska naturalnego Dolnego Śląska z zastosowaniem mikroskopii elektronowej
  • Przepisy dotyczące badań czystości powietrza i przewidywane kierunki ich zmian
  • Dyskusja panelowa (tematy: cel badań powietrza, a strategie poboru próbek i analiz; norma ISO na badanie powietrza pod kątem pyłu azbestu; cel badań – wiarygodność wyników badań; interpretacja wyników badań z medycznego punktu widzenia; interpretacja wyników pod kątem wykrywalności zanieczyszczeń i celów logistyki w obiekcie zanieczyszczonym; różne poziomy czułości analiz oraz metod badawczych; obowiązujące przepisy prawne dotyczące badania i sugestie ich weryfikacji)

Seminarium adresowane jest do gminnych urzędów ochrony środowiska, wójtów, prezydentów miast; służb kontrolnych (nadzór budowlany, PIP, SANEPID); laboratoriów wykonujących badania zanieczyszczenia powietrza pyłami azbestu; architektów, projektantów, użytkowników budynków posiadających wyniki badań; przedstawicieli Rady Programowej ds. azbestu, nadających szczegółowy kształt obowiązującej legislacji i określających kierunki i sposoby realizacji programu usuwania azbestu; przedstawicieli wydziałów ochrony środowiska przy rejonowych wydziałach architektury (oceniających, kwalifikujących do akceptacji projekty remontowe z udziałem demontażu azbestu).

Seminarium odbędzie się w sali konferencyjnej w gmachu Instytutu przy ul. Filtrowej 1 w Warszawie. Koszt - 350 zł /osobę (obejmuje: prowadzenie zajęć dydaktycznych, materiały seminaryjne, obiady oraz kawę i herbatę w czasie przerw). Osoby zainteresowane mogą skorzystać nieodpłatnie z noclegu z 13 na 14 października 2009 r. (rezerwacji hotelu dokonuje Instytut).

Wypełnioną kartę zgłoszenia uczestnictwa należy przesłać pocztą lub faksem do 15 września 2009 r. na adres sekretariatu organizacyjnego:
Instytut Techniki Budowlanej
Dział Współpracy z Gospodarką
ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa
tel.: (022) 57 96 279
fax: (022) 57 96 479
e-mail: e.kowalczyk@itb.pl
www.itb.pl

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej