Umowa na A4

2010-02-08 10:24
Autostrada A4
Autor: GDDKiA

5 lutego 2010 r. w krakowskim oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad została podpisana umowa na budowę kolejnego odcinka autostrady A4 w kierunku wschodnim. Wykonawcą ponad 20-kilometrowej autostrady od węzła Brzesko do węzła Wierzchosławice będzie polsko-macedońskie konsorcjum firm NDI SA z Sopotu oraz SB Granit SA ze Skopje.

Ze strony inwestora – GDDKiA w Krakowie – umowę podpisali: Jacek Gryga dyrektor Oddziału oraz Tomasz Pałasiński zastępca dyrektora Oddziału, natomiast konsorcjum reprezentował Jerzy Gajewski, prezes zarządu NDI SA. Wartość kontraktu to 622 518 403,13 zł brutto. Budowa będzie trwała 2 lata.

Pod koniec listopada 2009 r. w krakowskim oddziale GDDKiA rozstrzygnięto przetarg na budowę autostrady A4 w kierunku Tarnowa. Wykonawcą odcinka Brzesko-Wierzchosławice o długości 20,8 km miało zostać konsorcjum firm NDI SA z Warszawy oraz SB Granit SA ze Skopje, które złożyło ofertę w wysokości 622 518 403,13 zł brutto. Jednakże dwóch spośród pozostałych uczestników przetargu – Dragados SA oraz konsorcjum z POLDiM SA na czele - oprotestowało rozstrzygnięcie.

GDDKiA oddaliła protesty uznając je za bezzasadne, lecz Dragados skorzystał z dalszej ścieżki odwoławczej do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Prezes zwołał posiedzenie Krajowej Izby Odwoławczej, która orzekła, że rozstrzygnięcie komisji przetargowej było słuszne. Następnie postępowanie przetargowe zostało poddane kontroli uprzedniej Prezesa UZP, która zakończyła się pomyślnie.

Zakres inwestycji obejmuje: 
• budowę odcinka autostrady o dł. 20,8 km o przekroju poprzecznym 2 x 2 pasy ruchu + pas awaryjny i parametrach technicznych drogi klasy A, 
• budowę bezkolizyjnego węzła autostradowego "Wierzchosławice" 
• przebudowę (lub przełożenie) istniejących dróg poprzecznych: 2 wojewódzkich, 5 powiatowych i 8 gminnych krzyżujących się z projektowaną autostradą A4 z zachowaniem parametrów technicznych dróg klas G, Z i L, 
• budowę dróg dojazdowych, 
• budowę dwupoziomowych skrzyżowań z drogami poprzecznymi, rzekami i szlakami migracji zwierząt przecinającymi autostradę w postaci następujących obiektów inżynierskich: wiadukty drogowe (9 szt.: jeden o konstrukcji z betonu sprężonego, 8 szt. o konstrukcji żelbetowej sprężonej ),  wiadukty autostradowe (7 szt.: 4 szt. o konstrukcji z belek prefabrykowanych "T", 3 szt. o konstrukcji żelbetowej monolitycznej) , mosty autostradowe (3 szt.: 2 szt. o konstrukcji z belek prefabrykowanych "T", jeden o konstrukcji żelbetowej sprężonej), mosty w ciągu drogi zbiorczej (4 szt.: jeden o konstrukcji żelbetowej sprężonej, 3 szt. o konstrukcji z belek prefabrykowanych "T") , przejścia dla zwierząt (2 szt. o konstrukcji z belek prefabrykowanych "T" ), 
• budowę 20 szt. przepustów żelbetowych ramowych pod autostradą z półkami dla zwierząt, 
• budowę 5 szt. przepustów żelbetowych rurowych na węźle "Wierzchosławice", 
• budowę 40 szt. przepustów żelbetowych rurowych pod drogami dojazdowymi, 
• budowę 15 szt. przepustów żelbetowych rurowych i 1 szt. przepustu żelbetowego ramowego pod drogami poprzecznymi, 
• budowę kanalizacji deszczowej i urządzeń oczyszczających, 
• przebudowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i sieci drenarskiej, 
• przebudowę sieci gazowej wysokoprężnej i średnioprężnej, 
• budowę urządzeń związanych z ochroną środowiska, m.in. ekranów osłonowych, urządzeń podczyszczających wody deszczowe spływające z jezdni, wykonanie nasadzeń zieleni, 
• wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz instalacja urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
• doprowadzenie wody, budowę oświetlenia i zasilania SPO Wierzchosławice, 
• budowę oświetlenia węzła Wierzchosławice, 
• budowę rurociągu dla łączności autostradowej, 
• przebudowę lub przełożenia i zabezpieczenia następujących urządzeń kolidujących z projektowaną drogą: linie energetyczne napowietrzne i kablowe nN, SN oraz WN; linie oświetlenia drogowego; stacje transformatorowe; linie teletechniczne napowietrzne, kablowe oraz kanalizacje telekomunikacyjne; kolejowe linie SRK; trakcje kolejowe.
W ramach zadania zaprojektowano Miejsca Obsługi Podróżnych: MOP I Mokrzyska oraz MOP I Bagno.

W ramach niniejszego zamówienia przewidziano budowę: 
• budynków WC, 
• zadaszenia dla miejsc wypoczynku, 
• dróg manewrowych i rozprowadzających na terenie MOP-u, 
• miejsc postojowych dla samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów, oraz doprowadzenie wody, budowę oświetlenia i zasilania obiektów, budowę kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz wewnętrznych instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych i wewnętrznych instalacji elektrycznych dla obiektów na MOP-ach Mokrzyska i Bagno.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej