Świadectwa energetyczne już z metodologią

2008-10-01 13:03

Całościowe wdrożenie dyrektywy 2002/91/WE bliskie finału. Minął zaledwie tydzień, jak minister Olgierd Dziekoński stanął przed sejmową Komisją Infrastruktury, a już są projekty rozporządzeń, określające, jak sporządzić świadectwo energetyczne budynku. 23 września 2008 roku poinformował o tym serwis epbd.pl.

Posiedzenie komisji odbyło się 16 września. Ministra pytano o powód opóźnień w opublikowaniu dokumentów, które szykowane były od stycznia, a na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury wisiały od marca do lipca. Do ich niezwłocznej publikacji wzywał dezyderat z 12 czerwca 2008 roku. Napisano w nim, że przepisy muszą wejść w życie najpóźniej do końca lipca.

Projekty, które 23 września trafiły do uzgodnień międzyresortowych, to dokumenty nowe. Tempo ich powstania przypomina sposób, w jaki przyjmowano ustawę o zmianie ustawy Prawo budowlane - wypełniającej ustalenia unijnej dyrektywy. Posłowie zatwierdzili ją na ostatnim posiedzeniu Sejmu V kadencji i nie sposób było nie odnieść wrażenia, że działo się to kosztem wielu naruszeń. Przypomnijmy, że w noweli kwestiom certyfikacji energetycznej, a tym samym zmniejszenia energochłonności budownictwa poświęcono tylko kilka stron - w dodatku zapisy żywcem przeniesiono z tekstu dyrektywy.

Wstępna, dokonana w trakcie konsultacji społecznych analiza proponowanych rozporządzeń wykazała, że i tu będzie co poprawiać. - Autorzy projektów skupili się na instalacjach cieplnych, podczas gdy elementy takie jak stolarka, ocieplenie czy wentylacja - które na etapie użytkowania trudniej wymienić, a przecież w dużym stopniu decydują o standardzie energetycznym budynku - potraktowano po macoszemu - mówi nasz informator. - Ze świadectwa znika klasa energetyczna. Mało konkretną informacją wydaje się też wskaźnik Htr, przyjęty dla oznaczenia jakości energetycznej osłony zewnętrznej budynku - słyszymy.

Z trzech rozporządzeń najważniejsze jest to, które dotyczy metodologii sporządzania świadectwa energetycznego. Projekty pozostałych są nowelizacjami. To przepisy, uściślające zakres i formę projektu budowlanego oraz określające warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Pierwsze i jak dotąd jedyne z rozporządzeń do ustawy, wdrażającej dyrektywę 2002/91/WE, zostało podpisane 21 stycznia 2008 roku. Reguluje ono, kto i w jaki sposób może zostać audytorem energetycznym.

System oceny energetycznej budynków rusza od nowego roku.

wrzesień 2008 r.

montaz_kolektorow
Autor: Junkers
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej