Sosnowiec robi porządek ze ściekami

2007-05-21 13:04

Projekt "Gospodarka ściekowa w Sosnowcu" został uznany za jeden z najlepiej realizowanych w gminie. Termin jego ukończenia to styczeń 2008 r., choć są duże szanse, że inwestycja zostanie zakończona przed czasem. Wówczas miasto będzie spełniać standardy ekologiczne Unii Europejskiej w zakresie oczyszczania ścieków komunalnych.

Postępy realizacji przedsięwzięcia przedstawiono podczas 27 Konferencji Beneficjentów Funduszy Spójności w Sosnowcu. Wartość prezentowanej podczas sympozjum inwestycji wynosi ponad 24 mln Euro. Prace obejmują budowę kolektora sanitarnego Bobrek i modernizację oczyszczalni ścieków Radocha II. Do tej pory wykonano ponad 85 proc. kontraktu, choć termin zakończenia projektu to styczeń 2008 r. Oznaczać to może, że projekt zostanie zrealizowany przed czasem. Jego wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych POL-AQUA S.A z Piaseczna koło Warszawy.

- Kolektor Boberek jest trudną inżynierską budową. Aby ją zrealizować, nasza firma zaangażowała swoich najlepszych specjalistów i sprzęt najnowszej generacji - mówi Marek Stefański, Prezes POL-AQUA S.A.

Inwestycja ta jest pierwszym i największym tego typu projektem w historii Sosnowca. Ma ona na celu uporządkowanie jego gospodarki ściekowej oraz wypełnienie wymagań Dyrektywy 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. Projekt zakłada likwidację trzech oczyszczalni - Kozibąka, Porąbka i Kazimierz-Ostrowy, które nie spełniają standardów unijnych. Ścieki z ich zlewni zostaną skierowane do kolektora Bobrek. W rezultacie nastąpi redukcja zanieczyszczeń zrzucanych bezpośrednio do rzek Bobrek i Czarna Przemsza oraz znacznie poprawi się ogólny stan środowiska i jakość wód w tym regionie.

70 proc. kosztów projektu "Gospodarka ściekowa w Sosnowcu" sfinansuje Fundusz Spójności Unii Europejskiej. Po zakończeniu inwestycji miasto będzie spełniać standardy ekologiczne Unii Europejskiej dotyczące oczyszczania ścieków komunalnych.

Zakres zamówienia obejmuje modernizację oczyszczalni ścieków w celu zwiększenia jej przepustowości ponad dwukrotnie, do poziomu 65 tys. m3/dobę. Kolejną częścią kontraktu jest budowa kolektora sanitarnego o długości ok. 15 km z częścią grawitacyjną i tłoczną. Dla obsługi technologicznej przepompowni i oczyszczalni ścieków przewidziana jest budowa przewodów wodociągowych o łącznej długości ponad 1300 m. W celu zapewnienia bezawaryjnej eksploatacji całego systemu zostanie zastosowana spełniająca najwyższe wymogi aparatura kontrolno-pomiarowa oraz system automatyki. Część trasy kolektora przebiegać będzie w pasie drogowym, co wiąże się z odtworzeniem nawierzchni na tych odcinkach.

Zakres rzeczowy robót jest podzielony pomiędzy trzech konsorcjantów:

1. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych "POL-AQUA" S.A. wykona 64% wartości zleconych prac (kompleksowe wykonanie kolektora)
2. WARBUD SA wykona 31% wartości zleconych prac (kompleksowa modernizacja obiektów oczyszczalni ścieków oraz obiekty inżynieryjne na sieci - pompownie)
3. ALTKOM Sp. z o.o. wykona 5% wartości zleconych prac (roboty przygotowawcze i drogowe)

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej