PZPB wybiera najlepszego kierownika budowy

2014-06-24 11:59
Konkurs Kierownik Budowy
Autor: PZPB

Można już zgłaszać kandydatury do II edycji konkursu "Kierownik Budowy" organizowanego przez Polski Związek Pracodawców Budownictwa (PZPB). Najlepszy "Kierownik Budowy 2014" będzie wybierany w trzech kategoriach budów: małe, średnie oraz duże.

Celem konkursu „Kierownik Budowy” jest promowanie przez PZPB kierowników budów, którzy w swojej codziennej pracy wyróżniają się profesjonalizmem, wysoką jakością prowadzonych prac, umiejętnościami wdrażania nowoczesnych technologii oraz bezpiecznym prowadzeniem budowy. Konkurs to także promocja dobrych praktyk w firmach budowlanych.

Regulamin przewiduje trzy kategorie, w których można startować: małe, średnie i duże budowy.
Kierownik startujący w kategorii „mała budowa” musi mieć za sobą nie mniej niż cztery realizacje budów lub robót budowlanych zakończonych w okresie 6 lat, z których każda o wartości powyżej 5 000 000 zł brutto.
Kategoria „średnia budowa” – kierownik budowy ma w dorobku nie mniej niż trzy realizacje budów lub robót budowlanych zakończonych w okresie 5 lat, każda o wartości powyżej 20 000 000 zł.
W kategorii „duża budowa” – kandydat powinien mieć nie mniej niż dwie realizacje budów lub robót budowlanych za kończonych w okresie maksymalnie 6 lat, przy czym jedna z budów musi mieć wartość minimum 100 000 000 zł oraz  druga nie mniej niż 40 000 000 zł.
Za zakończone roboty budowlane kapituła konkursu będzie uznawała takie realizacje, dla których we wskazanym okresie wydano świadectwo przejęcia lub inny dokument potwierdzający ukończenie i przejęcie robót.
Finaliści konkursu otrzymają: nagrodę rzeczową, Certyfikat Finalisty Konkursu „Kierownik Budowy” oraz możliwość korzystania z tytułu przez okres 2 lat.

Kierownik budowy to osoba mająca kompetencje i uprawnienia określone w Prawie budowlanym. Zgodnie z celami konkursu, kierownik budowy to również osoba skutecznie i efektywnie wspierająca cele i kierunki rozwoju firmy budowlanej oraz zapewniająca kontrolę uzyskiwanych efektów, zgodnych z kryteriami nowoczesnych systemów zarządzania. Kierownik budowy to osoba respektująca etykę zawodową, warunki ekologiczne oraz dbająca o bezpieczeństwo pracy.
Do konkursu na „Kierownika Budowy 2014” kandydatów mogą wnioski mogą zgłaszać – poprzez formularz zgłoszeniowy - kierownictwa firm budowlanych.

Szczegółowe informacje (regulamin, formularz zgłoszeniowy i wszelkie załączniki) >>
Dodatkowe informacje dotyczące Konkursu „Kierownik Budowy 2014” dostępne są także w Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa po numerem telefonu: tel. 22 114 95 26.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej