Prawo budowlane: inżynierowie o zmianach

2011-08-10 14:32
Prawo budowlane - spotkanie środowiska budowlanego z pomysłodawcami nowelizacji
Autor: PIIB Przedstawieciele inżynierów, architektów i urbanistów dyskutują o nowelizacji Prawa budowlanego. Pośrodku Andrzej Dobrucki - prezes RK PIIB (stoi), z lewej Janusz Żbik - podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, z prawej Robert Dziwiński- Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Prawo budowlane było tematem spotkania, które z inicjatywy Andrzeja Dobruckiego, prezesa Krajowej Rady PIIB, odbyło się w siedzibie Małopolskiej OIIB w Krakowie z udziałem przewodniczących Okręgowych Rad PIIB. Przedmiotem dyskusji był przedłożony przez Janusza Żbika, podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury oraz Roberta Dziwińskiego, Glównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, projekt przygotowanych w resorcie infrastruktury założeń do zmiany ustawy Prawo budowlane. Obaj Panowie wzięli udział  w tym spotkaniu.

Uczestnicy posiedzenia poparli między innymi pogląd, że zakres regulacji nowego Prawa budowlanego powinien być ograniczony do materii ściśle normatywnej i odnosić się wyłącznie do spraw związanych z budową, utrzymaniem i rozbiórką obiektów budowlanych. Prawo budowlane powinno regulować proces budowlany od początku do końca, tzn. od ustalenia lokalizacji obiektu do zakończenia wykonywania przy nim robót budowlanych. Pozwolenie na budowę też znalazlo swoje miejsce w dyskusji. Arobatę zyskała m.in. teza dotycząca ograniczenia obszaru, w którym zgoda budowlana musi mieć formę decyzji administracyjnej na rzecz formuły zgłoszeniowej oraz uproszczenia procedur w obszarze uzyskania pozwoleń na budowę i zgłoszeń.

Zwrócono uwagę, że w dalszych pracach dotyczących nowego Prawa budowlanego, powinny być wykorzystane już wcześniej zgłoszone przez Izbę Inżynierów Budownictwa, Izbę Architektów RP (ktorą na spotkaniu reprezntował Wojciech Gęsiak - prezes Krajowej Rady) oraz Izbę Urbanistów (reprezentowaną przez prezesa Jacka Sztechmana) propozycje koniecznych zmian w ustawie Prawo budowlane.

Zadeklarowano udział środowiska zawodowego inżynierów budownictwa, architektów i urbanistów w zapowiedzianych pod koniec bieżącego roku konsultacjach społecznych dotyczących założeń do nowej ustawy Prawo budowlane.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej