PPP – dyskusja online z udziałem ekspertów

2015-09-15 17:39
PPP
Autor: brak danych

Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) w Polsce powoli rozkręca się, ale do ideału czy zbliżenia do dobrych wzorców jeszcze daleko. Fakt, realizacja przedsięwzięć w tej formule jest dosyć skomplikowana, muszą też być dobrze wyważone zyski obu stron umowy. W podejmowaniu przedsięwzięć PPP pomaga wiedza. Polska Agencja Rozwoju  Przedsiębiorczości (PARP) zaprasza 18 września 2015 na ekspercką debatę online na temat metod i narzędzi oceny korzyści wynikających z zastosowania formuły PPP przy realizacji przedsięwzięć publicznych.

Debata ekspertów z udziałem internautów 18 września rozpocznie się o godzinie 10.00, a dostęp do niej będzie ze strony www.ppp.parp.gov.pl. Celem projektu systemowego PARP pt. „Partnerstwo publiczno-prywatne" jest upowszechnienie wiedzy o partnerstwie publiczno–prywatnym, prowadzące do zwiększenia liczby przedsięwzięć realizowanych w tej formule w Polsce. W debacie online swoje doświadczenia i opinie przedstawią: Witold Grzybowski (ekspert w dziedzinie partnerstwa publiczno-prywatnego), Bartosz Mysiorski (wiceprezes zarządu Fundacji Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego), Marek Pyra (ekspert w dziedzinie partnerstwa publiczno-prywatnego w WARBUD SA) oraz Jarosław Zysnarski, prezes spółki „Doradca Consultants Ltd”).  Sp. z o.o.

Decyzja o wyborze formuły PPP do realizacji przedsięwzięcia powinna być szczegółowo zaplanowana, bo tylko takie projekty mają szansę realizacji. Krytycznym aspektem tych przygotowań jest określenie VFM (Value for Money – wartość w zamian za pieniądz). Zastosowanie analizy VFM umożliwia ocenę, czy zakładana formuła świadczeń usług publicznych jest bardziej efektywna od tradycyjnego podejścia i czy została zaprojektowana w taki sposób, aby osiągnąć oczekiwany rezultat, przy zapewnieniu optymalnego zarządzania nakładami. Jak dokonać tej oceny?
Obecnie przepisy prawa w Polsce wprost nie narzucają obowiązku przeprowadzania analizy VMF. Jednak podmiot publiczny musi starannie przygotować decyzję o podjęciu przedsięwzięcia we współpracy z sektorem prywatnym, kierując się gospodarnością, zapisami ustawy o PPP oraz ustawy koncesyjnej czy ustawy prawo zamówień publicznych, przygotować przejrzyste kryteria oceny ofert na wstępnym etapie postępowania przetargowego a następnie wybrać najkorzystniejszą ofertę. I właśnie różnym aspektom VMF będzie poświęcona debata ekspertów organizowana przez PAPR 18 września 2015.
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Czytaj więcej