Popyt przerósł podaż trzykrotnie!

2009-08-13 9:00
Emisja obligacji własnych na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego o łącznej wartości nominalnej 600 mln zł została przeprowadzona 11 sierpnia 2009 roku
Autor: Ministerstwo Infrastruktury Obwodnica Wyszkowa w ciągu drogi ekspresowej S8

Emisja obligacji własnych na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego o łącznej wartości nominalnej 600 mln zł została przeprowadzona 11 sierpnia 2009 roku, na mocy podpisanej 28 lipca b.r. Umowy Programowej pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego a Bankiem Handlowym w Warszawie oraz Domem Maklerskim Banku Handlowego. Inwestorzy zgłosili popyt na łączną kwotę przeszło 2 mld zł, co oznacza, że zainteresowanie nabyciem papierów emitowanych przez BGK było trzykrotnie wyższe od zakładanego.

Zapadalność emitowanych obligacji wynosi 3 lata, a ich oprocentowanie jest zmienne. Rozpoczęcie budowania książki popytu dla pierwszej w ramach Programu serii obligacji o łącznej wartości nominalnej 600 mln zł nastąpiło 3 sierpnia 2009 r.

Marża dla emitowanych obligacji została ustalona na bardzo niskim poziomie i wyniosła 88 punktów bazowych (0,88%). Rozliczenie emisji nastąpi w dacie emisji po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej. Do pozyskania na rzecz KFD pozostała kwota 7 mld 250 mln zł. Następna emisja planowana jest na październik 2009 r.

Wszystkie emitowane w ramach programu obligacje mają pełną gwarancję Skarbu Państwa. Ze względu na strukturę i cel finansowania, uprawniający do określania emitowanych papierów jako obligacji infrastrukturalnych, jest to pierwszy tego typu program emisyjny wprowadzony na polski rynek kapitałowy. Sprzedaż papierów odbywa się poprzez propozycję nabycia skierowaną do wybranych adresatów. Podstawą dokonywania wypłat oraz zaciągania zobowiązań na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego, jest Plan finansowy KFD na 2009 rok, opracowany i uzgodniony zgodnie ze znowelizowaną 22 maja 2009 r. Ustawą o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. W planie tym łączne wydatki Funduszu ujęto w kwocie 16,5 mld zł, w tym 14,3 mld zł na finansowanie inwestycji, odnowy i utrzymania dróg, natomiast wielkość emisji obligacji BGK na rzecz Funduszu ustalono na poziomie 7,85 mld zł.
Aktualnie wartość programu obejmuje kwotę 600 mln zł, jednak uzgodniona dokumentacja przewiduje możliwość elastycznego zwiększenia jego wartości. Parametry obligacji emitowanych w ramach wskazanej kwoty, tj. zapadalność obligacji, rodzaj oprocentowania, wielkość serii będą dopasowane do sytuacji Krajowego Funduszu Drogowego i aktualnych warunków rynkowych.

Program ma charakter parasolowy, a więc dystrybucja obligacji może odbywać się zarówno w formie indywidualnych propozycji nabycia, jak i w formie oferty publicznej, zgodnie z ustawą o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz ustawie o spółkach publicznych.


BGK zajmuje pozycję wicelidera na rynku organizatorów emisji obligacji komunalnych pod względem wielkości emisji zajmujac 14,68 % udziału w rynku w I kwartale 2009 r. (stan na 31 stycznia 2009 roku to 625,8 mln złotych). Za pośrednictwem banku samorządy łącznie pozyskały z emisji obligacji ponad 800 mln złotych. Największy program emisji obligacji komunalnych na kwotę 64 mln zł został uruchomiony w 2005 r. dla miasta Grudziądza. W I kwartale 2009 r. BGK zorganizował 3 emisje obligacji zapewniających finansowanie dla gmin: Kołobrzeg i Konstancin-Jeziorna na kwotę po 15 mln zł, gminy Pułtusk - 7 mln złotych oraz dla miasta Słupska na kwotę 25 mln złotych.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej