Polskie firmy budowlane na rynku rosyjskim

2004-09-15 15:52

Przedstawiciel Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Budownictwa w Moskwie, Władysław Perucki, przygotował analizę aktualnej sytuacji dotyczącą działalności polskich przedsiębiorstw budowlanych w Rosji oraz przedstawił propozycje zmian, które mogą wpłynąć na jej poprawę. Jednym z proponowanych przedsięwzięć jest utworzenie Domu Polskiego w Moskwie, co ułatwi polskim przedsiębiorcom z branży budowlanej eksport materiałów i usług budowlanych na ten rynek.

Poniżej przedstawiamy podstawowe założenia opracowania "PRZEDSIĘWZIĘCIE EKSPORTOWE, MAJĄCE NA CELU UŁATWIENIE WEJŚCIA NA RYNEK ROSYJSKI POLSKIM PRZEDSIĘBIORCOM z BRANŻY BUDOWLANEJ z wykorzystaniem możliwości finansowania utworzenia przedstawicielstw w Moskwie, w ramach produktu oferowanego przez KUKE S.A., - ubezpieczenia kosztów poszukiwania zagranicznych rynków zbytu."

Wiele polskich firm budowlanych oraz producentów materiałów w ramach poszukiwania rynków zbytu podejmuje (lub planuje podjąć) działania związane z realizacją eksportu swoich usług lub produktów na rynek rosyjski. Przedsiębiorcy mają świadomość, że jednym z najbardziej skutecznych sposobów dotarcia do klientów z rynku zagranicznego jest utworzenie w tym kraju przedstawicielstwa handlowego. Jednak nie mogą zrealizować tego wymogu z powodu związanego z tym znacznego obciążenia finansowego.

Rozpoczęcie działalności na rynku rosyjskim, przede wszystkim zaś dla małych i średnich przedsiębiorstw, pociąga za sobą koszty, które w zestawieniu z brakiem gwarancji zawarcia kontraktów eksportowych rekompensujących te koszty, często prowadzą do zaniechania działań w zakresie promocji wyrobów.
W celu złagodzenia ryzyka niepowodzenia działań zmierzających do zawarcia kontraktów eksportowych z kontrahentami rosyjskimi przedsiębiorca może skorzystać z produktu oferowanego przez  KUKE - "ubezpieczenie kosztów poszukiwania zagranicznych rynków zbytu" i ubezpieczyć koszty i wydatki związane z podejmowaniem tworzenia przedstawicielstwa w Moskwie. Może także ubezpieczyć działalność eksportową, zakwalifikowaną przez KUKE jako poszukiwanie zagranicznych rynków zbytu (do budżetu wartości ubezpieczenia przedsiębiorca włączy koszty poniesione w związku z utworzeniem przedstawicielstwa).
Mając to na uwadze, w rezultacie przeprowadzonych przez nas konsultacji z przedstawicielami:

  • Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.,
  • Banku Gospodarstwa Krajowego S.A.,
  • kilkudziesięciu producentów i hurtowni materiałów budowlanych, wykończeniowych i instalacyjnych  oraz firm świadczących usługi budowlane,

w celu wspomożenia rozwoju eksportu do Rosji materiałów i usług budowlanych oferowanych przez polskich przedsiębiorców, przedstawiamy możliwe i realne do przeprowadzenia działania w następującym zakresie:

1. Polska Izba Przemysłowo-Handlowa Budownictwa zainicjuje koncepcję utworzenia Domu Polskiego (DP) w Moskwie wśród polskich przedsiębiorców z branży budowlanej.
2. DP byłby utworzony przez przedsiębiorców zainteresowanych posiadaniem w Moskwie swoich przedstawicielstw. Byliby to przede wszystkim przedsiębiorcy ubezpieczający się w KUKE od ryzyka dotyczącego zawierania kontraktów eksportowych. Oferta byłaby także skierowana do tych, którzy nie ubezpieczą się w KUKE.
3. Podstawą koncepcji utworzenia DP jest zgromadzenie przez zainteresowanych przedsiębiorców środków finansowych. Są one niezbędne do wybudowania w Moskwie obiektu o powierzchni kilku tysięcy m. kw., który będzie centrum wystawienniczo - przedstawicielskim, grupującym pod jednym dachem przedstawicielstwa firm.
4. Utworzone przedstawicielstwa będą stanowiły własność przedsiębiorców, zaś wielkość poszczególnych przedstawicielstw będzie uzależniona od wysokości wkładu finansowego poszczególnych przedsiębiorców.
5. Przewidywana forma prawna DP to zarejestrowana w Polsce spółka akcyjna, której akcjonariuszami będą przedsiębiorcy angażujący swój kapitał w utworzenie  DP. Spółka utworzy na zasadzie prawa rosyjskiego oddział w Moskwie ze 100 proc. kapitałem polskim.
6. Moskiewski oddział spółki akcyjnej zostanie inwestorem, który ze zgromadzonych przez akcjonariuszy środków finansowych, wybuduje DP w Moskwie.
7. Na wybudowanie obiektu możliwe będzie uzyskanie korzystnego kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego.

UZASADNIENIE
Od pewnego czasu sytuacja gospodarcza Rosji stabilizuje się, następuje silny rozwój budownictwa. Rynek tego kraju jest chłonny, potrzeby w zakresie materiałów budowlanych są ogromne. W związku z tym w najbliższych latach rola polskich firm może być znacząca.
DP, jako forma promocji i rozwoju eksportu, łączący marketingowo-promocyjny wysiłek poszczególnych przedsiębiorców w formę działania grupowego, umożliwi dotarcie do szerokiego grona klientów z rynku rosyjskiego.
Rosja odrabia straty i jest to ostatni moment dla polskich firm, aby podjąć intensywne działania otworzenia sobie nowych perspektyw współpracy gospodarczej z tym krajem. Dla polskich małych przedsiębiorstw budowlanych (97 proc. zatrudnia mniej niż 20 pracowników) otwierają się duże możliwości świadczenia usług dla innych polskich lub zagranicznych firm, prowadzących już działalność budowlaną w Rosji. Dlatego aktualnie niezbędna jest redefinicja interesów polskich firm planujących ekspansję na Wschód. Zaistnienie tych firm będzie łatwiejsze, ponieważ kompleksowa oferta ułatwia dotarcie do klienta. Polskie firmy muszą umieć wspólnie tworzyć korzystne dla siebie układy handlowe w Rosji, ale żeby skutecznie handlować na rynku rosyjskim, walka z konkurentami powinna  wyglądać jak mecz koszykówki; rozgrywają go drużyny, a nie indywidualni gracze.

Warunki formalne określone przez KUKE dla polskich przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych oraz handlowych, zainteresowanych produktem - "ubezpieczenie kosztów poszukiwania zagranicznych rynków zbytu" są dostępne na stronie http://www.kuke.com.pl/pl/produkty/rynki_zbytu.html

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej