Polski inżynier wraca z emigracji. Co dalej?

2011-07-01 15:33
Inżynier na egzaminie
Autor: PIIB

Obecnie na polskim rynku pracy popyt na specjalistów z branży technicznej przewyższa podaż. W efekcie brakuje wykwalifikowanych pracowników. Sytuacja ta sprawia, że polski rynek pracy kusi specjalistów do powrotu z emigracji. Czy jest praca dla inżyniera, po powrocie z zagranicy?

Dlaczego polski inżynier szuka pracy za granicą?

Według badania przeprowadzonego przez BDI (Bank Danych o Inżynierach), najczęstszą przyczyną problemów inżynierów w znalezieniu zatrudnienia w zawodzie są zbyt wysokie oczekiwania finansowe. Na chwilę obecną, powodem, dla którego polscy inżynierowie decydują się na podjęcie pracy za granicą są wysokie zarobki. Jeszcze kilka lat temu inżynierowie emigrowali przede wszystkim dla możliwości uczestniczenia w ciekawych projektach, chęci podniesienia kwalifikacji zawodowych oraz dostępu do know-how. Obecnie zagraniczni pracodawcy chętnie zatrudniają Polaków proponując wysokie wynagrodzenie oraz dodatki pozapłacowe.

Praca dla inżyniera po powrocie z emigracji

Polski inżynier wracający z emigracji ma problem ze znalezieniem pracy, gdyż warunki finansowe proponowane przez polskie firmy znacznie odbiegają od tych oferowanych przez firmy zagraniczne. Według ankiety przeprowadzonej przez BDI 14,8% ankietowanych nie posiada adekwatnego doświadczenia, co jest czynnikiem utrudniającym znalezienie pracy w kraju. Inżynier, który przez kilka lat nie pracował w branży, bądź wykonywał pracę niezgodną ze swoimi kwalifikacjami, nie jest postrzegany jako odpowiedni kandydat dla potencjalnego pracodawcy. Problem ten nie dotyczy oczywiście specjalistów, którzy przebywając za granicą pracowali zgodnie ze swoimi kwalifikacjami.

Inną przeszkodą na jaką może natknąć się inżynier po powrocie do kraju, jest brak polskich uprawnień do wykonywania zawodu. Z tym problemem boryka się 10% specjalistów. Niezbędne uprawnienia inżynier może zdobyć po odpowiednim wykształceniu i zdobyciu doświadczenia. Sposób otrzymywania uprawnień za granicą odbywa się na innych zasadach niż w Polsce. Kraje UE mają różne organizacje skupiające inżynierów, techników i architektów. Członkostwo w tych instytucjach jest dobrowolne i świadczy jedynie o posiadaniu wiedzy z branży. By pracować w danej specjalności za granicą, można być członkiem takiej organizacji, natomiast nie jest to wymóg konieczny.

Polski rynek pracy jest wymagający. Dlatego też, wiekszość inżynierów, którzy wracają z emigracji decyduje się podejmować pracę poniżej posiadanych kwalifikacji, bądź zgadza się na niższe wynagrodzenie.

Inżynier
Autor: BDI
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej