Plan zagospodarowania przestrzennego. Aktualny plan miejscowy dostępny on-line

2011-11-25 10:58
Plany zagospodarowania przestrzennego
Autor: brak danych Moduł MPZP

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dostępny on-line to dla inwestorów same korzyści. Nie trzeba się przedzierać przez gąszcz publikacji BIP czy poświęcać czas na pozyskanie informacji z planów miejscowych dostępnych w urzędzie miasta lub gminy. Baza Wolters Kluwer zawiera ponad 39 tys. planów zagospodarowania.

O przedzieraniu się przez gąszcz publikacji BIP, żmudnym pozyskiwaniu w urzędach informacji i danych oraz o pracach nad systemem gromadzącym wszystkie miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego wraz z elementami graficznymi, wizualizacją zasięgu planów oraz wyszukiwarką planów miejscowych po kryterium lokalizacji, pozwalającymi przyspieszyć analizy projektów inwestycyjnych – rozmawiamy z Agnieszką Kurzyńską, dyrektor Segmentu Administracja Publiczna wydawnictwa Wolters Kluwer Polska.

Udostępniacie właśnie nowy “Moduł MPZP”. Pojawiają się w nim mapy z obszarami objętymi planami zagospodarowania przestrzennego, wyszukiwarką lokalizacji oraz graficzne załączniki do uchwał. Zaangażowaliście się w ten rozbudowany projekt ponieważ...?
- Wolters Kluwer jest dostawcą produktów wspierających pracę profesjonalistów w wielu dziedzinach, między innymi tych zajmujących się budownictwem czy ochroną środowiska. Nasza oferta produktów ewoluuje wraz z potrzebami odbiorców, których potrzeby i oczekiwania poznajemy od kilkunastu lat. W sferze zainteresowań kilku grup zawodowych – jak inwestorzy, architekci, prawnicy, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, rzeczoznawcy majątkowi, administracja architektoniczno-budowlana – znajdują się właśnie informacje o zagospodarowaniu przestrzennym. Każda z tych grup realizuje za ich pośrednictwem inne zadania, niemniej wspólnym mianownikiem jest potrzeba korzystania z prawa miejscowego. Możliwości dotarcia i formuła korzystania z miejscowych planów została przez naszych klientów oceniona jako niewystarczająca. I to był dla nas ważny sygnał, aby przygotować produkt, który eliminuje te bariery.

W jaki sposób zebraliście te wszystkie dane?
- Informacje dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego były integralną częścią kilku dotychczasowych produktów, np. Modułu Prawo miejscowe i Serwisu Budowlanego Platinum. Naturalnym krokiem rozwoju tych produktów, w kontekście potrzeb użytkowników, było uzupełnienie informacji o części graficzne uchwał oraz dostarczenie takich narzędzi pracy z prawem miejscowym, aby korzystanie z niego było jak najbardziej intuicyjne i łatwe do zaimplementowania w codziennej pracy. Było nam o tyle łatwiej, że ogrom tej pracy był już wykonany. To znaczy, mieliśmy zgromadzone pełne prawodawstwo, jeżeli chodzi o akty prawa miejscowego od 1999 roku. Pozostało tylko (albo aż!) uzupełnić je o elementy graficzne niepublikowane w wojewódzkich dziennikach urzędowych oraz dobudować komponent geograficzny umożliwiający pozycjonowanie i narzędzia do wyszukiwania na mapie.

Poprosiliśmy o przetestowanie modułu przez kilku architektów. Podobała się im wizualizacja planów na mapach, co pozwala obejrzeć otoczenie i sąsiednie działki. Dobre wrażenie zrobiła także możliwość jednoczesnej pracy z mapą, załącznikiem graficznym i treścią uchwały. Zwrócili jednak uwagę, że wiele informacji byliby w stanie znaleźć w BIP...
- Informacje publikowane w BIP są jednak niekompletne, zarówno jeśli chodzi o powszechność prezentacji aktów prawa miejscowego dotyczących miejscowych planów, jak i zakres zamieszczanych aktów. Doświadczenia naszych klientów to “przedzieranie się przez gąszcz uchwał nie mających nic wspólnego z miejscowym planem”, bez gwarancji, że znaleziony miejscowy plan dotyczy interesującego ich obszaru lub czy jest aktualny. Przy cyklicznym poszukiwaniu informacji o zagospodarowaniu przestrzennym dla różnych obszarów kraju, opieranie się na tym źródle wydaje się ryzykowne.
Nasz produkt z kolei zapewnia dostęp do wszystkich miejscowych planów zagospodarowania z obszaru całej Polski. Treści aktów są kompletne – zawierają zarówno treść uchwały, jak i załączniki graficzne. Prezentowane dokumenty są usystematyzowane i na bieżąco aktualizowane. Wyposażyliśmy zamieszczane treści w przyjazne formy prezentacji i wyszukiwania (jak choćby wyszukiwanie na mapie), ponieważ sama informacja w akcie prawnym, czy nawet załącznik graficzny – bez odniesienia w przestrzeni są informacją niekompletną. A pracując na konkretnych obszarach, w konkretnej lokalizacji potrzebujemy tego odniesienia.
I co istotne – moduł Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego jest elementem szerszego systemu informacji. Może być komponentem produktów zawierających dostęp do bogatej bazy informacji prawnej – są to produkty z linii Lex i ta formuła jest z pewnością atrakcyjna dla przedstawicieli środowiska prawniczego, pośredników w obrocie nieruchomościami czy rzeczoznawców majątkowych.

Prezentowanie zasięgu planów zagospodarowanie odbywa się za pośrednictwem mapy Google. Dlaczego nie oficjalnych map administracyjnych?
- Funkcjonujemy w określonych ramach prawnych, stąd Google, a nie na przykład mapa ewidencyjna, czy mapa zasadnicza. Mapa Google ma jednak swoje zalety – jest popularnym podkładem mapowym, więc zaznajomienie się z możliwościami pracy z tą mapą nie powinno być dla nikogo problemem. Daje też interesujące możliwości prezentacji danych nie tylko na podkładzie drogowym, ale także na podkładzie satelitarnym czy mapie hybrydowej.

Takie rozwiązanie może jednak wzbudzać wątpliwości, na przykład o dokładność map...
- Wydaje się jednak, że jeżeli chodzi o jakość i ilość informacji, rozwiązanie Google to dobre rozwiązanie pośrednie. Oczywiste jest, że chcielibyśmy dążyć do jak najbardziej precyzyjnych informacji wizualizowanych na mapie. Niestety, sięganie do aktualnych podkładów geodezyjnych nie jest na dzisiaj możliwe w odniesieniu do całego obszaru kraju.
Obecna wersja MPZP zabezpiecza najbardziej niezbędne potrzeby użytkowników, natomiast planujemy jej dalszy rozwój.

Jakie funkcje moduł MPZP spełnia obecnie?
- Jak już wspomniałam – produkt umożliwia dostęp do informacji o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego dla całej Polski, z możliwością określenia statusu tego dokumentu. Dzięki bieżącej aktualizacji, użytkownik ma możliwość śledzenia zmian na interesującym go obszarze i gwarancję, że podejmuje decyzje biznesowe na podstawie aktualnych informacji. Zamieszczane uchwały są kompletne – zawierają zarówno tekst jak i załączniki graficzne. Proponowane przez nas narzędzia wyszukiwania planów i ich wizualizacji na mapie usprawniają proces analizy informacji o zagospodarowaniu przestrzennym.
W globalnym ujęciu dostarczamy także informację, jaka jest skala pokrycia naszego kraju miejscowymi planami zagospodarowania i które z tych obszarów planów nie mają, a więc wymagają innego zaangażowania w procesie inwestycyjnym. To się w oczywisty sposób przekłada na konkretny budżet projektu, czy w ogóle na decyzję o podjęciu inwestycji na określonym obszarze. Konsekwencje tej wiedzy, czy też niewiedzy są bardzo, bardzo istotne.

Czy gromadząc załączniki graficzne do uchwał zetknęliście się z problemem ich jakości? Jedną z niedogodności podnoszonych przez architektów jest podawanie w treści uchwał zamiast konkretnej odległości – zapisu “zgodnie z rysunkiem”. Tymczasem skala powoduje, że grubość kreski ma nawet 0,5 metra...
- Niestety tak. Budując repozytorium grafik planów miejscowych korzystaliśmy z różnych źródeł – oczywiście z zasobów publikowanych w wojewódzkich dziennikach urzędowych, ale pozyskiwaliśmy również mapy bezpośrednio z gmin. Materiały publikowane w dziennikach są często obarczone widocznymi na pierwszy rzut oka ułomnościami. Po pierwsze brakuje standardów przygotowania dokumentów planistycznych. Druga kwestia jest czysto techniczna, związana z obróbką i przygotowaniem tych planów do publikacji. To gminy jako twórcy planów, nie kto inny, powinny mieć dokumenty odpowiedniej jakości. Nie wszędzie tak jest, niestety. Spotykamy się z różnymi sytuacjami, nawet takimi, gdy gminy dysponują jedyną kompletną wersję planu w postaci planszy... wiszącej na ścianie w pokoju urzędnika. Wykonywaliśmy wówczas dokumentację fotograficzną. Ale nie weźmiemy na siebie zadania zastąpienia dokumentacji wytworzonej przez urzędy, nową formą cyfrową. Wolters Kluwer Polska jest integratorem tych informacji na poziomie wspierającym pracę specjalistów, wyposażając ich w wiedzę potrzebną na różnych etapach procesu inwestycyjnego. To nasza rola.

Jaki będzie kolejny etap rozwoju modułu MPZP, czego mogą się spodziewać nabywcy abonamentu?
- Cały czas trwają prace w naszych zespołach, aby aktualizować informacje i prezentować najlepsze dostępne jakościowo materiały. Dotyczy to w szczególności tych obszarów Polski, które dynamicznie rozwijają się i cieszą zainteresowaniem inwestorów.

Gwarancja pełnej dostępności i aktualności zbioru dokumentów wydaje się tu być kluczowa....
- Dokładnie tak. Publicznie dostępne miejscowe plany nie są wystarczający dla osób, które muszą korzystać z tych dokumentów często i poszukują informacji dla rozległych obszarów naszego kraju. Zwłaszcza jeśli muszą to zadanie wykonać w krótkim czasie. Moduł MPZP jest więc atrakcyjny z punktu widzenia optymalizacji pracy. Skracając czas dotarcia do informacji i dając możliwość szybszej analizy pozwala użytkownikom poświęcić więcej czasu na to, co jest kluczowe w ich pracy – przygotowanie ofert nieruchomości zgodnych z założeniami inwestycyjnymi, due dilligence nieruchomości, przygotowanie projektu architektonicznego czy wyceny nieruchomości. Oczywiście, można szukać informacji za pośrednictwem BIP, telefonować do gminy lub korzystać z wypisów i wyrysów na wstępnym etapie analizy zagospodarowania interesującego nas obszaru. Warto jednak ocenić, czy dobieramy właściwe narzędzia do osiągnięcia celu jaki chcemy uzyskać...


Moduł MPZP udostępnia ponad 39000 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego opublikowanych po 1999 roku oraz zwizualizowanych na mapie Google. Wszystkie dane dostępne są pod jednym adresem on-line.

Informacje o dostępie: infolinia 0 801 802 888

www.produkty.lex.pl/zagospodarowanie-przestrzenne

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej