O obwodnicę Jarosławia „walczy” 10.

2009-09-04 10:30
Obwodnica Wyszkowa
Autor: Min. Infrastruktury

Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie zaprosił 10 wykonawców (spośród 16 zgłoszonych) do złożenia ofert cenowych dla zadania "Budowa obwodnicy Jarosławia w ciągu drogi krajowej nr 4". Wykonawcy ci w I etapie postępowania przetargowego spełnili wszystkie warunki i otrzymali największą liczbę punktów...

Do złożenia ofert zaproszone zostały firmy wykonawcze reprezentujące nie tylko Polskę, ale także: Czechy, Portugalię, Hiszpanię, Niemcy i Słowację.

Przedsięwzięcie zakłada budowę 11-kilomterowego odcinka drogi obwodowej o klasie GP. Wykonawca zobowiązany będzie uwzględnić budowę 5 wiaduktów, 3 mostów, 4 przejazdów gospodarczych, a także przepustów na ciekach i murów oporowych. Zakres prac będzie również obejmował budowę ekranów akustycznych, dróg dojazdowych, przejść dla płazów i małych zwierząt (w formie przepustów suchych lub specjalnie wykształconych półek w przepustach na ciekach) a także przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej nie wiązanej z obsługą drogi (elektroenergetycznych, teletechnicznych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych).

Zadanie przewidziane jest do współfinansowania ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej oraz ze środków budżetowych. Podpisanie umowy z wykonawcą planowane jest jeszcze w tym roku. Na realizację będzie on miał 24 miesiące. Termin składania ofert mija 1 października 2009 r.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej