Nowa kadencja władz Stowarzyszenia Polska Wentylacja

2008-07-02 16:30

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Polska Wentylacja, w wyniku czerwcowych wyborów, powołało władze Stowarzyszenia, czyli zarząd, komisję rewizyjną i sąd koleżeński. Ponowienie kadencji zarządu  w niezmienionym składzie (prezes Rafał Finster oraz wiceprezesi: Arkadiusz Dragun, Roman Jędrzejewski, Czcibór Karcz, Marek Maj) jest najlepszą formą oceny wyników pracy oranizacji w ostatnich dwóch latach.

Stowarzyszenie Polska Wentylacja co roku w czerwcu organizuje walne Zebranie Członków, które jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Do kompetencji Zebrania należy między innymi rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań zarządu i komisji rewizyjnej oraz udzielanie tym organom absolutorium, a także wybór i odwoływanie ich składu.
W związku z końcem kadencji 2006-2008 obecnego zarządu, podczas zebrania odbyły się wybory władz na kadencję 2008-2010. W wyniku wyborów powołano władze Stowarzyszenia w składzie:

Zarząd Stowarzyszenia Polska Wentylacja

Arkadiusz Dragun
wiceprezes
Roman Jędrzejewski
wiceprezes
Rafał Finster
prezes
Czcibór Karcz
wiceprezes
Marek Maj
wiceprezes

Ponowienie kadencji zarządu w niezmienionym składzie jest najlepszą formą oceny wyników pracy Stowarzyszenia w ostatnich dwóch latach. Członkowie ocenili pozytywnie dotychczasowe osiągnięcia i oczekują ich kontynuacji oraz intensyfikacji prowadzonych działań.
Do priorytetów nadal będą należeć: aktywne propagowanie wiedzy o poprawnej wentylacji pomieszczeń, śledzenie zmian w prawie z zakresu wentylacji oraz uczestniczenie w jego tworzeniu, wspieranie wszelkich inicjatyw sprzyjających rozwijaniu branży, w szczególności działalność szkoleniową, skierowaną zarówno do projektantów, instalatorów jak i użytkowników systemów wentylacyjnych. Będzie również poszerzana i doskonalona formuła corocznej wystawy Forum Wentylacja / Salon Klimatyzacja, która od sześciu lat cieszy się dużym zainteresowaniem specjalistów branżowych. W planach jest także rozwijanie działalności Grup Technicznych utworzonych w ostatnim czasie wewnątrz Stowarzyszenia. Celem działania Grup Technicznych jest gromadzenie i przetwarzanie informacji technicznych dotyczących wybranych technologii oraz opracowywanie wytycznych projektowych i wykonawczych w tym zakresie. Nowy zarząd podkreślił, że będzie dokładał starań, aby umacniać obecny, pozytywny wizerunek Stowarzyszenia, jako organizacji działającej na rzecz rozwijania branży. Jednocześnie władze pragną dbać o dalsze rozwijanie kontaktów pomiędzy członkami organizacji.

Aktualnie, wśród członków SPW znajdują się przedstawiciele firm: Aereco Wentylacja, Alfaco, Alnor Systemy Wentylacji, Belimo Siłowniki, BH-Res, Berlinerluft, Ciat, Clinikka, Darco, Rekuperatory.pl, Euro-Went, Fincomfort, Frapol, GP Media Serwis, Gruner, Halton, Iglotech, Karpol, Klimat Solec, KMW Engineering, Kupsik, Lindab, Maxair Hvac Technic, Mercor, Onninen, Renson, Smay, Szulc Wentylacje, Unisens, VBW Engineering, Venture Industries, Wolf Technika Grzewcza. Ponadto członkami są osoby indywidualnie zaangażowane w firmach projektowych i wykonawczych oraz pracownicy wyższych uczelni technicznych.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Czytaj więcej