Nieźle egzaminy na uprawnienia budowlane

2010-02-02 12:51
Egzamin na uprawnienia budowlane
Autor: PIIB

W ubiegłym roku, podczas wiosennej i zimowej sesji egzaminacyjnych, uprawnienia budowlane otrzymało ponad 4470 inżynierów budownictwa. Ci, którzy pozytywnie zdali egzamin, otrzymują decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych podczas uroczystości połączonej z ceremonią ślubowania nowo uprawnionych do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych. Przyrzekają m.in. kierować się w swym postępowaniu dobrem publicznym i zasadami uczciwości zawodowej, podnosić kwalifikacje zawodowe, przestrzegać zasad bezpieczeństwa i procesów budowlanych...

Do pierwszego etapu zimowej sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane, czyli testu pisemnego, przystąpiło w całym kraju ponad 2530 inżynierów budownictwa. Najwięcej zdających było w izbie mazowieckiej (260 osób), następnie śląskiej i pomorskiej (w każdej ponad 250), dolnośląskiej (240) i małopolskiej (230 osób). Najmniej osób zdecydowało się na egzamin pisemny w izbach: lubuskiej (ok. 50) oraz opolskiej (ponad 60). Pomyślnie test zaliczyło we wszystkich okręgowych izbach 2330 osób. Do egzaminu ustnego na uprawnienia budowlane dopuszczono we wszystkich izbach okręgowych ponad 2480 osób, w tym także zdających ponownie egzamin poprawkowy. Ten egzamin zdało ponad 2310 osób i średnia tzw. zdawalność tej części sesji egzaminacyjnej wyniosła 93%. Najlepiej odpowiadali zdający egzamin ustny w izbach: opolskiej, podlaskiej i pomorskiej.

Należy zauważyć, że podczas wiosennej sesji egzaminy zaliczyło ok. 90% zdających. Test pisemny zdało 2210 osób, natomiast do egzaminu ustnego zostało dopuszczonych ponad 2330 osób (120 osób zdawało egzamin poprawkowy) we wszystkich 16 izbach, zaś pozytywnie zdało go 2150. Najwięcej inżynierów budownictwa zdających egzamin ustny było w izbach: podlaskiej, pomorskiej i zachodniopomorskiej.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej