Nieruchomość w centrum stolicy (przy Al. Jerozolimskich 93): przetarg już we wrześniu!

2010-08-02 16:28
Działka na sprzedaż Wojskowej Agencji Mieszkaniowej
Autor: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Nieruchomość WAM przy Al. Jerozolimskich 93

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie przeznaczył do sprzedaży z kwotą wywoławczą w wysokości 50 000 000 zł netto działkę o nr ewid. 19/2 z obrębu 2-01-02, mieszczącą się w samym sercu stolicy - przy Al. Jerozolimskich 93. Nieruchomość położona jest w północno-wschodniej części dzielnicy Ochota, w obszarze ograniczonym ulicami: Lindleya, Nowogrodzką, Chałubińskiego i Al. Jerozolimskimi w bardzo bliskim sąsiedztwie dzielnicy Śródmieście. Do najbliższego jej otoczenia zalicza się m. in. Dworzec Warszawa Centralna, stacja kolei WKD, a także wiele biurowców, sklepów, hoteli i punktów usługowych.

Nieruchomość, ze względu na swoją powierzchnię (0,4346 ha) i lokalizację, jest dobrym miejscem pod budowę hotelu, galerii handlowej bądź apartamentowca.

Na działce znajdują się trzy parterowe budynki: po byłej drukarni, magazynowy oraz inny (niemieszkalny) o łącznej powierzchni zabudowy – 2085 m2.

Działka posiada bezpośredni dostęp do pełnego miejskiego uzbrojenia podziemnego sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, c.o., teletechnicznej.

Zgodnie ze "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. st. Warszawy" obszar, na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość, oznaczony symbolem C.>30 określony został jako tereny wielofunkcyjne, dla których ustala się priorytet dla lokalizowania usług z zakresu: administracji, organizacji społecznych, dyspozycji i współpracy gospodarczej, obrotu finansowego, ubezpieczeń, kultury, nauki, szkolnictwa, handlu, turystyki, hotelarstwa, sportu, transportu, łączności itp. - o charakterze międzynarodowym, krajowym i ogólnomiejskim, funkcji mieszkaniowej wraz z niezbędnymi inwestycjami celu publicznego z zakresu infrastruktury społecznej. Dopuszcza się ponadto lokalizowanie innych funkcji nie kolidujących z funkcjami preferowanymi.

W Urzędzie Miasta st. Warszawy toczą się postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, dotyczących obiektów biurowo-usługowo-apartamentowych. Postępowania te nie zostały jeszcze zakończone.

Przetarg odbędzie się 30 września 2010 r. o godzinie 9:00 w siedzibie Oddziału Regionalnego w Warszawie przy ul. Olszewskiej 14/20 w Warszawie (pok. nr 02).

Szczegółowe informacje o przedmiocie i warunkach sprzedaży udzielane są w siedzibie Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddziału Regionalnego w Warszawie (tel. 022 565-25-15). Pełna treść ogłoszenia na sprzedaż ww. działki dostępna jest na stronie internetowej - www.wam.com.pl.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej