Można kupić udziały przedsiębiorstwa drogowego

2010-12-06 15:09
Budowa drogi ekspresowej
Autor: GDDKiA

Minister Skarbu Państwa zaprasza do wzięcia udziału w aukcji ogłoszonej publicznie prowadzonej w formie ustnej, w sprawie nabycia udziałów spółki Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych TRAKT. O uczestnictwie w aukcji trzeba zdecydować się do 15 grudnia.

Minister Skarbu Państwa zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w aukcji w sprawie sprzedaży udziałów w liczbie 25 630 dla jednego nabywcy, o wartości nominalnej 100 złotych każdy, co stanowi 41,65 % kapitału zakładowego spółki Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych TRAKT Sp. z o.o. z siedzibą w Górkach Szczukowskich. Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest świadczenie usług budowlanych w zakresie budowy, modernizacji i remontów dróg i ulic wraz z infrastrukturą drogową oraz w mniejszym stopniu nawierzchni obiektów sportowych, infrastruktury komunikacyjnej przy centrach handlowych, dróg wewnątrzzakładowych i placów postojowych.

Cena wywoławcza pakietu 25 630 Udziałów wynosi 16 834 552 złotych. 
Cena wywoławcza za jeden Udział wynosi 656,83 złotych.
Minimalną wartość postąpienia za cały pakiet 25 630 Udziałów określa się na poziomie 100 000 zł. 

Aukcja odbędzie się 22 grudnia 2010r., o godzinie 15:30 w Ministerstwie Skarbu Państwa, ul. Krucza 36/Wspólna 6 w Warszawie.
Wadium w wysokości 1 683 455 złotych (1% ceny wywoławczej udziałów) należy wnieść przelewem na konto Ministerstwa Skarbu Państwa. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy podmiot, który wygra aukcję odmówi podpisania umowy sprzedaży udziałów oraz w przypadku, gdy zrezygnuje z udziału w aukcji po upływie terminu do składania zgłoszeń.

Więcej informacji

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej