Miasta podwyższają standardy. Rząd stawia na rozwój polskich miast.

2013-07-31 15:05
Toruń widziany z lotu ptaka
Autor: ew Toruń...

Rząd RP zaakceptował przedłożone przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego założenia Krajowej Polityki Miejskiej do roku 2020. Wszystkie miasta wojewódzkie mają mieć wysokie standardy dotyczące jakości życia mieszkańców. Fundusze na konieczne w tym celu inwestycje mają pochodzić z unijnych programów pomocowych przewidzianych na lata 2014-2020.

Realizacja programu Krajowa Polityka Miejska (KPM) ma przyczynić się do szybszego wzrostu gospodarczego miast w Polsce, by mogły generować nowe miejsca pracy przy jednoczesnym podnoszeniu standardu życia mieszkańców w takich obszarach jak m.in. ochrona zdrowia, edukacja, transport i kultura. W tym programie chodzi przede wszystkim o miasta wojewódzkie (w tym dwie pary miast Gorzów Wielkopolski i Zielona Góra oraz Bydgoszcz i Toruń), ale również inne ośrodki regionalnie lub lokalnie strategiczne. 
Różnie bywa w Polsce z takimi programami i bardzo potrafią rozczarować niezrealizowanymi planami. Ale intencje pomocowe Rządu RP w ramach Krajowej Polityki Miejskiej są na pewno słuszne, dlatego warto zapoznać się z założeniami, na podstawie których będzie tworzony ten program i na jakie przedsięwzięcia Rząd będzie udzielał finansowego wsparcia.
W zakwalifikowanych do programu miastach wspierany będzie w nich rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach, mają zostać wzmocnione tzw. funkcje metropolitalne, w których ważna będzie nauka, turystyka, kultura i sport. Rozwijana ma być współpraca miast z innymi podobnymi ośrodkami w kraju i na świecie.

Z programu – poprzez ich wzmacnianie i przeciwdziałanie upadkowi - mają skorzystać również lokalne mniejsze ośrodki regionalne, a także niektóre obszary wiejskie. Najlepszym tego narzędziem będzie wspomaganie urbanizacji tych obszarów i tworzenie infrastruktury włączającej ją w sieć miast.
W programie duże znaczenie ma mieć szeroko pojęta rewitalizacja. Na wybranych obszarach będziemy mieć do czynienia z kompleksową rewitalizacją fizyczną, której towarzyszyć mają działania poprawę sytuacji społeczno-gospodarczej.

Miasta będą miały za zadanie przeciwdziałać negatywnym zjawiskom niekontrolowanej suburbanizacji, której efekty dzisiaj obserwujemy w postaci wyludnianiu się centrów miast i rozwoju stref podmiejskich. Takie zjawiska wpływają na utrudnienia komunikacyjne, powstają problemy z dostępem do usług zdrowotnych, edukacji czy kultury.

Założenia do Krajowej Polityki Miejskiej (KPM) wskazują też na konieczność modyfikacji przepisów prawnych, które będą regulowały zarządzanie miastami zgodne z kierunkami programu. To ma także polepszyć efektywność wydatków z publicznych funduszy na rozwój miast i zadania samorządów lokalnych.

Założenia do Krajowej Polityki Miejskiej są oczywiście, z założenia, ogólne i rzecz będzie tkwić w szczegółach. Jednak powodzenie Krajowej Polityki Miejskiej zależy zależy po równo od kształtu tego programu co i od ludzi, którzy będą ją realizować. I oby to nie okazało się najsłabszym ogniwem tego przedsięwzięcia, bo na papierze zapisać można wszystko poza praktyką...

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej