Masz problem z zapłaceniem rachunków za prąd lub gaz? Co zrobić, gdy grozi odcięcie mediów

2022-10-05 19:23
Masz problem z zapłaceniem rachunków za prąd lub gaz? Co zrobić, aby nie odcięli Ci mediów
Autor: Gettyimages Jeżeli w gospodarstwie domowym wstrzymano dostawy paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła, odbiorca może złożyć do przedsiębiorstwa reklamację na wstrzymanie dostarczania paliw gazowych lub energii

Trudna sytuacja na rynku energii, w tym jego nieprzewidywalność w tej chwili i bezprecedensowe wzrosty cen mogą sprawić, że wielu z nas będzie miało problem z zapłaceniem rachunków za prąd czy gaz. Niemożność regularnego płacenia rachunków może skutkować wstrzymaniem dostaw prądu lub gazu. Okazuje się, że możemy temu zapobiec. URE podpowiada, co robić, aby uniknąć odcięcia od mediów.

Z danych Urzędu Regulacji Energetyki wynika, że przyczyną prawie wszystkich z blisko 265 tysięcy przypadków wstrzymania dostaw prądu czy gazu do gospodarstw domowych w 2021, był brak terminowych płatności za pobraną energię.

Kolejne, właściwie trudne do przewidzenia, wzrosty cen oraz obecna sytuacja gospodarcza, pozwalają sądzić, że problemy z opłacaniem rachunków mogą dotknąć jeszcze większej liczby odbiorców.

Co robić, aby uniknąć wstrzymania dostaw gazu i prądu?

URE radzi, aby już na etapie, gdy konsument spodziewa się trudności z opłaceniem rachunków, skontaktować się z przedsiębiorstwem energetycznym. Wiele przedsiębiorstw prowadzi specjalną politykę postępowania w takich okolicznościach. Najczęściej spotykane formy pomocy przedsiębiorstw energetycznych to:

 • instalacja liczników przedpłatowych,
 • rozłożenie należności na raty,
 • przesunięcie terminów płatności,
 • nie naliczanie lub umorzenie odsetek,
 • odstąpienie od windykacji (szczególna sytuacja osobista).

W momencie gdy już pojawił się problem z płatnościami, sprzedawca ma obowiązek powiadomić nas o zamiarze wstrzymania dostaw. Takie powiadomienie musi mieć formę pisemną. Warto wiedzieć, że wstrzymanie dostaw może nastąpić tylko w sytuacji skutecznego doręczenia tego powiadomienia, tj. za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Przedsiębiorstwo nie może wstrzymać dostaw, wysyłając SMS.

Powiadomienie powinno zawierać informacje o:

 • podstawie i kwocie zadłużenia (wysokość, za jakie okresy itd.);
 • wznowieniu dostarczania energii elektrycznej, która może nastąpić pod nieobecność odbiorcy, bez odrębnego powiadomienia;
 • urządzenia, instalacje lub sieci odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym powinny być przygotowane przez odbiorcę w sposób umożliwiający ich bezpieczną eksploatację po wznowieniu dostarczania energii elektrycznej;
 • możliwości złożenia do OSD (operator systemu dystrybucyjnego) wniosku o zainstalowanie przedpłatowego układu pomiarowo-rozliczeniowego przez odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej (OSD jest obowiązane zainstalować taki układ, w terminie 21 dni od dnia otrzymania wniosku. To dystrybutor ponosi koszty zainstalowania takiego układu).

Otrzymamy też informacje o możliwych rozwiązaniach alternatywnych aby uniknąć wstrzymania dostaw. Pamiętajmy, że proponowane rozwiązanie nie może jednak generować dodatkowych kosztów.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, aby skorzystać z któregoś z zaproponowanych przez sprzedawcę rozwiązań alternatywnych, powinniśmy złożyć do dostawcy energii odpowiedni wniosek w terminie 14 dni od dnia doręczenia powiadomienia o zamiarze wstrzymania dostaw.

Jakie rozwiązania alternatywne mogą zostać nam zaproponowane? Mogą to być:

 • przedstawienie możliwości i źródeł wsparcia, które mają na celu uniknięcie wstrzymania dostaw energii elektrycznej,
 • systemy przedpłat,
 • systemy audytów energetycznych,
 • usługi doradztwa w zakresie energii elektrycznej,
 • alternatywne plany płatności,
 • doradztwo w zakresie zarządzania długiem.
Kiedy nie można wstrzymać dostaw prądu i gazu?

Dostaw energii i gazu w gospodarstwach domowych nie można wstrzymać odbiorcom wrażliwym: od 1 listopada do 31 marca; w soboty, w dni ustawowo wolne od pracy i dni poprzedzające te dni; jeżeli odbiorca lub członek jego gospodarstwa domowego jest objęty domową opieką długoterminową w związku z przewlekłą niewydolnością oddechową, wymagającą wentylacji mechanicznej.

Odbiorca wrażliwy energii elektrycznej to osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

Grozi Ci wstrzymanie dostaw prądu czy gazu? Złóż reklamację

Jeśli dystrybutor lub sprzedawca, któremu zalegamy z zapłatą za prąd czy gaz powiadomił nas na piśmie o zamiarze wstrzymania dostaw, możemy – w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia o zamiarze wstrzymania dostaw - złożyć reklamację.

W takiej sytuacji, do czasu rozpatrzenia reklamacji, dostarczanie energii nie może być wstrzymane, a jeśli to nastąpi - wznawia się je w ciągu 3 dni. Dostawca rozpatruje reklamację, a ma na to 14 dni od dnia jej złożenia. Jeżeli reklamacja nie zostanie rozpatrzona w tym terminie, uważa się, że została uwzględniona.

Jeżeli reklamacja nie zostanie uwzględniona, możemy w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia o nieuwzględnieniu reklamacji, wystąpić do Koordynatora ds. Negocjacji przy Prezesie URE, z wnioskiem o rozwiązanie sporu w tym zakresie. W takiej sytuacji nie wstrzymuje się dostaw energii do czasu rozwiązania sporu przez koordynatora.

Co ważne, przedsiębiorstwo musi wyrazić zgodę na udział w postępowaniu mediacyjnym, które ma być prowadzone przez koordynatora.

Co zrobić, gdy wstrzymano dostawy prądu czy gazu?

Nawet gdy już doszło do wstrzymania dostaw, sytuację można rozwiązać. Tu także powinniśmy w pierwszej kolejności zwrócić się do przedsiębiorstwa energetycznego.

Jeżeli przedsiębiorstwo wstrzymało nam dostawy paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła, możemy złożyć do przedsiębiorstwa reklamację na wstrzymanie dostaw energii. W takiej sytuacji przedsiębiorstwo jest zobowiązane wznowić dostarczanie energii w terminie trzech dni od dnia otrzymania reklamacji i kontynuować je do czasu jej rozpatrzenia.

Jeżeli reklamacja nie została pozytywnie rozpatrzona, odbiorca może wystąpić do właściwego miejscowo Oddziału Terenowego URE o rozpatrzenie sporu dotyczącego nieuzasadnionego wstrzymania dostarczania paliw gazowych lub energii. Prezes URE może wydać postanowienie, w którym określa warunki wznowienia bądź kontynuowania dostaw do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sporu. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane kontynuować dostarczanie energii do czasu wydania decyzji przez Prezesa URE.

Wstrzymanie dostaw może nastąpić w 3 sytuacjach:

 • jeśli podczas kontroli okaże się, że nielegalnie pobieramy paliwo lub energię;
 • gdy nasza instalacja stwarza bezpośrednie zagrożenie życia, zdrowia lub środowiska (wtedy wstrzymanie dostaw jest obligatoryjne);
 • jeśli zalegamy z zapłatą za świadczone usługi lub za pobrane paliwo gazowe lub energię, a opóźnienie wyniesie co najmniej 30 dni od terminu opłaty. UWAGA! Nie można wstrzymać dostaw w przypadku zaległości w zapłacie odsetek i opłat za nielegalny pobór energii lub opłat za przyłączenie do sieci.

Źródło: Urząd Regulacji Energetyki

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej