Małe firmy mogą mieć coraz większe problemy z dostaniem kredytów

2010-08-23 16:49
Wchodzi Rekomendacja T
Autor: stock.xchng

Weszła w życie Rekomendacja T Komisji Nadzoru Finansowego dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych. Zawiera ona zalecenie bardziej dokładnego sprawdzania zdolności kredytowej potencjalnych kredytobiorców, a także zaostrzenie kryteriów przyznawania kredytów klientom detalicznym.

Komisja zaleca m.in. aby łączna suma miesięcznych rat kredytów i pożyczek nie mogła przekroczyć połowy dochodów danej osoby (w przypadku osób osiągających dochody wyższe od przeciętnej, wskaźnik ten może wzrosnąć do 65 proc.). Zaleca się także, aby banki, sprawdzając zdolność kredytową, sięgały do zewnętrznych baz danych oraz informowały klientów o ryzyku i wszelkich kosztach kredytu przed jego udzieleniem.

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, po konsultacjach z ekspertami z zakresu rynku finansowego, stoją na stanowisku, że regulacje zawarte w Rekomendacji mogą mieć negatywne konsekwencje dla mikroprzedsiębiorców. Ta grupa podmiotów korzysta często z kredytu konsumpcyjnego na potrzeby prowadzonej przez siebie działalności. Wynika to z faktu, że najmniejsze podmioty gospodarcze są praktycznie odcięte od kredytowania przeznaczonego stricte dla firm. Nowe zalecenia KNF mogą pogorszyć dodatkowo sytuację w tym obszarze.

Z drugiej strony należy brać pod uwagę stabilność systemu bankowego i rosnący problem “złych kredytów”, a także fakt, że wdrożenie przez banki w/w Rekomendacji wpłynie na obniżenie portfelowego ryzyka kredytowego, tym samym na obniżenie ryzyka ubezpieczeniowego generowanego przez  produkty bankowe przyjmowane do ubezpieczenia. Dlatego stoimy na stanowisku, że konieczna jest obserwacja skutków obowiązywania Rekomendacji T i elastycznego reagowania na ewentualne negatywne zjawiska z nią związane.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej