Lotnisko Modlin zyska połączenie kolejowe z Płockiem?

2011-11-18 11:45
Linia kolejowa Modlin - Płock. Studium wykonalności dla inwestycji
Autor: Samorząd Województwa Mazowieckiego (www.mazovia.pl) Konferencja prasowa dotycząca studium wykonalności

Samorząd Województwa Mazowieckiego chce wybudować połączenie kolejowe Modlin - Płock. Linia kolejowa o wartości ponad 1,5 mld złotych, miałaby zostać wybudowana do 2020 roku. Aktualnie władze województwa, zleciły przygotowanie studium wykonalności dla inwestycji, które ma na celu analizę wszystkich aspektów budowy.

Samorząd Województwa Mazowieckiego chce wybudować połączenie kolejowe łączące lotnisko Modlin i Płock. Inwestycja miałaby zostać realizowana w latach 2014-2020. Obenie władze województwa, zleciły przygotowanie studium wykonalności dla inwestycji.

Przeczytaj również: Rząd zamieni autostrady na kolej?

W Płocku, 16 listopada odbyła się konferencja prasowa, podczas której dyskutowano na temat możliwości i sposobach realizacji budowy.
- W ostatnich latach wiele mówiło się w Płocku o potrzebie budowy połączenia kolejowego Płock - Modlin. To studium, którego wyniki dzisiaj prezentujemy jest pierwszym, konkretnym krokiem w tym kierunku. Przede wszystkim musieliśmy sprawdzić czy w ogóle istnieje potrzeba budowy takiej linii, czy i jakie są możliwości jej przeprowadzenia, a także jakie będą jej koszty. Podsumowując taka potrzeba i możliwość jest, trzeba się natomiast zastanowić kto tę inwestycję powinien przeprowadzić i w oparciu o jakie środki. - skomentował marszałek Adam Struzik.

Studium wykonalności

Studium wykonalności zostało przeprowadzone przez konsorcjum IDOM, na zlecenie samorządu województwa. Postępowanie objęło analizy środowiskowe, społeczno-gospodarcze, techniczne, ruchowo-przewozowe, finansowo-ekonomiczne oraz prawne. Ponadto, w ramach procesu wykonano prace mające na celu sprawdzenie przebiegu linii kolejowej. W ramach analizy zostały również przeprowadzone konsultacje społeczne w powiecie płońskim, płockim i nowodworskim. Ankietowani pozytywnie ocenili projekt budowy.
Wstępny kosztorys inwestycji opiewa na ponad 1,6 mld złotych netto. Sprawdzenie sposobu finansowania inwestycji wykazało, że budowa powinna uzyskać finansowanie ze środków europejskich. Z postępowania sprawdzającego wynika, że najlepszym sposobem realizacji przedsięwzięcia jest powierzenie go prywatnemu przedsiębiorstwu. W sytuacji, kiedy linia kolejowa będzie budowana przez sektor publiczy, po jej ukończeniu zostanie ona przekazana do zarządzania przez podmiot prywatny.
Studium wykonalności przeprowadzone zostało w dwóch etapach. Pierwszy z nich obejmował analizy korytarzy. W każdym z korytarzy szukano optymalnych rozwiązań przebiegów nowej linii kolejowej, a także sprawdzano ewentualne kolizje z istniejącą infrastrukturą oraz innymi obiektami.
W efekcie wskazane zostały trzy warianty dla przebiegu połączenia kolejowego. Dla wszystkich propozycji zostały wykonane prognozy ruchu oraz niezbędne kosztorysy. Druga z trzech zaproponowanych wersji jest najbardziej korzystna - charakteryzuje się najniższymi kosztami budowy. Co więcej, realizacja tego wariantu wiąże się z najmniejszymi kosztami zewnętrzymi. Linia kolejowa przebiega przez najkrótszą trasę z Płocka do portu lotniczego Modlin. Na planowanej linii mógłby odbywać sią zarówno ruch pasażerski, jak i towarowy.

Linia kolejowa o znaczeniu państwowym?

Kwestią kluczową dla zrealizowania przedsięwzięcia jest uznanie linii kolejowej, jako połączenia o znaczeniu państwowym. Gdyby linia kolejowa Modlin - Płock otrzymała tę rangę, wówczas inwestorem nie byłby samorząd województwa, a Polskie Linie Kolejowe PKP SA. W takim przypadku PKP mogłyby skorzystać z uproszczonego trybu uzyskania lokalizacji i realizacji połączenia kolejowego. Tym samym, PKP miałyby więcej potencjalnych źródeł finansowania inwestycji.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej