Lista projektów kluczowych zweryfikowana

2008-08-13 12:18

Zakończyła się kolejna weryfikacja indykatywnej listy projektów indywidualnych do Programów: Infrastruktura i Środowisko, Innowacyjna Gospodarka i Rozwój Polski Wschodniej. Obecnie na listach znajduje się 531 projektów o orientacyjnej całkowitej wartości ok. 187,5 mld złotych. Szacunkowa wartość dofinansowania tych projektów to blisko 115 mld złotych.

Indywidualne projekty kluczowe to najważniejsze inwestycje, które w najbliższych latach mają szansę na otrzymanie dofinansowania ze środków unijnych bez konieczności udziału w konkursie. Są to przedsięwzięcia o strategicznym znaczeniu, których wdrożenie w istotny sposób przyczynia się do przyśpieszenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju.

Weryfikacja indykatywnej listy projektów kluczowych odbywa się co pół roku, a jej celem jest przegląd stanu przygotowań projektów. Listy dotyczą trzech Programów Operacyjnych: Infrastruktura i Środowisko, Innowacyjna Gospodarka, a także Rozwój Polski Wschodniej.

Zaktualizowana lista projektów indywidualnych dla PO IiŚ obejmuje 287 przedsięwzięć. Na liście podstawowej znalazły się 234 projekty,  na liście rezerwowej - 53. Najważniejsze zmiany dotyczą inwestycji związanych z przygotowaniem EURO 2012. Dodano do listy 27 projektów, a usunięto 2. W tej chwili najważniejsze dla beneficjentów, których projekty znalazły się na liście podstawowej, jest podpisywanie preumów.

program
opeacyjny
liczba projektów orientacyjny koszt całkowity
(mln zł)
szacunkowa kwota dofinasowania
(mln zł)
lista
podstawowa
lista
rezerwowa
łącznie lista
podstawowa
lista
rezerwowa
łącznie lista
podstawowa
lista
rezerwowa
łącznie
PO IiŚ 234 53 287 130 192,06 33 500,82 163 692,89 75 854,48 22 113,91 97968,39

program
opeacyjny
zmiany w liczbie projektów zmiana orientacyjnego kosztu całkowitego
(mln zł)
szacunkowa kwota dofinansowania
(mln zł)
projekty usunięte projekty dodane projekty usunięte projekty dodane projekty usunięte projekty dodane
PO IiŚ 2 27 667,97 6513,08 190,68 3007,59

Na wniosek Ministra Infrastruktury, z listy dla sektora transportu usunięto 1 projekt rezerwowy z zakresu transportu morskiego - System łączności operacyjnej i śledzenia jednostek ratowniczych. Zaś projekt z zakresu transportu morskiego Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku) - przebudowa falochronu wschodniego oraz przebudowa szlaku wodnego na martwej Wiście i Motławie podzielono na 2 oddzielnie projekty. Etap I - przebudowa falochronu wschodniego oraz Modernizacja wejścia do poru wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II - przebudowa szlaku wodnego na martwej Wiśle i Motławie, ze względu na różnice w zaawansowaniu prac nad dokumentacją oraz możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie dla etapu I w II kwartale 2009.

Do listy PO IiŚ dla sektora transportu dodano 21 projektów:

1. Rewitalizacja Zabytkowego Historycznego Kompleksu Dworca Wrocław Główny
2. Wykonanie Dworca Podziemnego Kraków Główny
3. Modernizacja dworca Warszawa Centralna, Etap I
4. Rozbudowa Portu Morskiego w Darłowie oraz poprawa dostępu z sieci dróg krajowych i wojewódzkich
5. Zagospodarowanie rejonu Nabrzeża Bułgarskiego w Porcie Gdynia
6. Rozbudowa terminalu morskiego - poprawa dostępu do terminalu od strony lądu oraz budowa nabrzeży
7. Rozbudowa terminalu barkowego - poszerzenie toru dojściowego i budowa nabrzeży
8. Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - Etap I
9. Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - Etap II
10. Zwiększenie udziału przyjaznego środowisku transportu publicznego szynowego w obsłudze mieszkańców i imprez masowych Gminy Miejskiej Kraków
11. Zintegrowany System Transportu Zbiorowego w aglomeracji krakowskiej
12. Uruchomienie obsługi transportem kolejowym Lotniska Okęcie im. Fryderyka Chopina
13. Modernizacja trasy tramwajowej Dworzec Wileński - Stadion Narodowy - Rodno Waszyngtona wraz z zakupem 30 tramwajów niskopodłogowych
14. Poprawa dostępu kolejowego do lotnisk regionu poprzez zakup taboru oraz modernizacja bocznicy kolejowej i budowa stacji/przystanku kolejowego na terenie Portu Lotniczego w Modlinie
15. Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - Etap III-A
16. Rozwój Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście
17. Kolej Metropolitarna w Trójmieście - Etap I
18. Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą
19. Zakup nowoczesnego, niskopodłogowego taboru tramwajowego
20. Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera
21. Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją EURO 2012 w Poznaniu

Dodane projekty przeszły procedurę konsultacji społecznych i zostały zarekomendowane przez Ministra Rozwoju Regionalnego do umieszczania na aktualizowanej liście projektów indywidualnych dla PO IiŚ.

Lista projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (aktualizacja 31 lipca 2008 r.)

Lista projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (aktualizacja 31 lipca 2008 r.)

Lista projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (aktualizacja 31 lipca 2008 r.)

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej