Koniunktura w lipcu: budownictwo gorzej

2010-08-19 16:42
Koniunktura: lipiec 2010
Autor: GUS

Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych), obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była w lipcu br. wyższa o 0,8% niż przed rokiem, ale o 3,0% niższa w porównaniu z czerwcem br.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie niższym o 1,5% niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 2,2% w porównaniu z czerwcem br."

W stosunku do lipca ub. roku wyższy poziom zrealizowanych robót odnotowano w jednostkach, których podstawowym rodzajem działalności są roboty budowlane specjalistyczne o 3,6% oraz roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej o 1,1%. W podmiotach wykonujących głównie roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków produkcja zmniejszyła się o 0,8%.

W porównaniu z czerwcem br. wzrost produkcji wystąpił w przedsiębiorstwach, których podstawowym rodzajem działalności są roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej o 1,9%. Spadek odnotowano natomiast w podmiotach zajmujących się głównie robotami budowlanymi specjalistycznymi o 5,6% oraz robotami budowlanymi związanymi ze wznoszeniem budynków o 5,5%.

Poziom produkcji budowlano-montażowej zrealizowanej w okresie styczeń-lipiec br. był o 5,7% niższy niż w analogicznym okresie roku 2009.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej