Konferencja Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

2007-05-25 13:14

Polska Izba Inżynierów Budownictwa, pragnąc podsumować Nadzwyczajny Krajowy Zjazd PIIB 8 lutego w Warszawie, zorganizowała konferencję prasową. Członkowie Prezydium Izby zreferowali przyjętą na Zjeździe uchwałę, określającą rolę i zadania Izby w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego oraz znowelizowany Kodeks Etyki Zawodowej członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Polska Izba Inżynierów Budownictwa, pragnąc podsumować Nadzwyczajny Krajowy Zjazd PIIB 8 lutego w Warszawie, zorganizowała konferencję prasową. Członkowie Prezydium Izby zreferowali przyjętą na Zjeździe uchwałę, określającą rolę i zadania Izby w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego oraz znowelizowany Kodeks Etyki Zawodowej członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Prezes Izby prof. Zbigniew Grabowski również wskazał zadania Izby na przyszłość, m.in. dotyczące stosowania norm europejskich w budownictwie, zasad wprowadzenia do obrotu i wykorzystywania wyrobów budowlanych. Podkreślił także znaczenie samokształcenia i znajomości obowiązujących przepisów w związku z potrzebą podniesienia konkurencyjności polskich firm budowlanych i polskich inżynierów. Po wypowiedziach Prezesa i członków Prezydium zebrani na konferencji dziennikarze pytali o możliwości uznawania kwalifikacji zawodowych cudzoziemców do wykonywania zawodu - najwięcej chętnych do pracy w naszym kraju jest inżynierów specjalności budownictwa kolejowego i drogowego, pochodzących z Niemiec i Czech. Aby otrzymać pozwolenie na wykonywanie zawodu muszą mieć ukończone studia w odpowiednim kierunku, mieć doświadczenie praktyczne i wykazać się znajomością języka polskiego. Zapotrzebowanie na inżynierów tych specjalności Izba określiła na poziomie kilkuset miejsc pracy. W odpowiedzi na pytanie o możliwości zatrudnienia i rozwoju inżynierów z Polski za granicą zostały przedstawione plany współpracy z podobnymi organizacjami w krajach europejskich i Stanach Zjednoczonych. W zeszłym roku została podpisana umowa pomiędzy Polską Izbą Inżynierów Budownictwa i jej odpowiednikiem w Anglii - ICE. Ułatwia ona prowadzenie własnej działalności, pozwala na podnoszenie kwalifikacji za granicą, daje możliwość wstąpienia do organizacji brytyjskiej. Izba, co prawda, nie prowadzi statystyk, ale określa liczbę polskich inżynierów, którzy wyjechali i pracują poza granicami kraju na co najmniej kilka tysięcy osób.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej