Kolejny etap "deteeśki" pod koniec 2006 r.

2006-10-14 12:22

Coraz więcej remontów na polskich drogach to zasługa nie tylko funduszy pomocowych, lecz także zaradności poszczególnych gmin i tego, że potrafią lepiej gospodarować pieniędzmi z gminnych kas. Jak się okazuje, po prostu się to opłaca. Ważnym punktem na remontowej mapie staje się okręg katowicki, a wraz z nim realizowana od  1986 roku Drogowa Trasa Średnicowa.

Ten istotny węzeł komunikacyjny usytuowany jest na przecięciu dwóch traktów o znaczeniu europejskim. Wynikający z tego faktu drogowy ruch tranzytowy powinien być obsłużony przez system autostrad, częściowo już wybudowanych. Ruch samochodowy biegnący przez aglomerację katowicką odbywa się głównie ze wschodu na zachód. Tak też przebiegają, częściowo zrealizowane, autostrada A-4 i Drogowa Trasa Średnicowa Katowice-Gliwice. Łącznie, strumienie ruchu na kierunku wschód-zachód osiągają np. w Katowicach ok. 150 tys. pojazdów/dobę. Aby znieść takie natężenie ruchu, sama autostrada nie wystarczy [bizzone.pl].

Drogowa Trasa Średnicowa, zwana "deteeśką", obsługuje na terenie GOP-u głównie ruch lokalny. Trasa łączy obecnie Katowice, Chorzów, Świętochłowice i Rudę Śląską. Docelowo ma dotrzeć do Zabrza i Gliwic, a jej długość będzie wynosić ponad 31 km. Według planów całą "deteeśka" będzie można przejechać w 2010 roku.

Inwestycyjne zawirowania

Realizacja przedsięwzięcia rozpoczęła się w 1986 roku i według pierwotnych planów miała się zakończyć już 6 lat temu, w roku 2000. W wyniku jednak trudności finansowych zarówno państwa, jak i województwa, jakie miały miejsce w 1990, inwestycję wstrzymano. I tak, do roku 1993 jedynie niewielkie środki pozwalały na częściowe wykonanie robót zabezpieczających. Kłopoty te zaowocowały koncepcją budowy DTŚ, polegającą na skoncentrowaniu zasobów pieniężnych na najbardziej zaawansowanych odcinkach i stopniowym oddawaniu ich do ruchu poprzez łączenie z istniejącymi ulicami. Przełom nastąpił w 1998 roku, kiedy to Polska podpisała umowę finansową z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym na częściowe kredytowanie budowy DTŚ, co stworzyło gwarancję dopływu środków pieniężnych. Zmienił się również sposób realizacji inwestycji.

Wedle pierwotnych założeń funkcjonował podział inwestycji na etapy:

  • Etap I stanowił odcinek od ul. Niedurnego w Rudzie Śląskiej poprzez Świętochłowice i Chorzów do ul. Brackiej w Katowicach. Składało się na niego 9 zadań o łącznej długości 9,05 km.
  • Etap II to odcinki śródmiejskie miast Katowic i Gliwic (10 km długości).
  • Etap III obejmował Gliwice, Zabrze i Rudę Śląską - długość 11,8 km.

Wschód - Zachód

W ramach umowy finansowej na częściowe kredytowanie przez EBI budowy DTŚ, podzielono przedsięwzięcie na część "DTŚ Wschód" - co odpowiada zakresowi pierwszego Etapu i odcinkowi śródmiejskiemu Katowic (długość ok. 12,3 km) oraz "DTŚ Zachód" obejmującą trzeci Etap i odcinek śródmiejski Gliwic (długość ok. 19 km).

Na odcinku DTŚ "Wschód" działa obecnie 10 firm wykonawczych. Prace prowadzą m.in. Polimex Mostostal S.A. Warszawa, PIB Ekobud Sp. z o.o. Katowice, PKiMSA Carboautomatyka S.A. Tychy. Rolę generalnego koordynatora kontraktów pełni "DTŚ" S.A. w Katowicach. Obecnie w ramach kontraktów 7, 8 i 8B w Katowicach przebudowywana jest ulica Chorzowska i Al. Roździeńskiego od rejonu budynku Banku Śląskiego, poprzez Rondo im. gen. J. Ziętka, do połączenia węzłem z drogą krajową nr 86. Trwa także budowa węzła z ul. Nowograniczną, która będzie stanowiła podłączenie ul. Warszawskiej do DTŚ. W ramach tych kontraktów realizowany jest m.in. ok. 700-metrowy tunel w ciągu DTŚ pod Rondem im. gen. J. Ziętka. Roboty na tym odcinku powinny się zakończyć pod koniec 2006 roku. Będzie to jednocześnie koniec  realizacji części DTŚ "Wschód".

Z kolei Na DTŚ "Zachód" w Rudzie Śląskiej realizowane są obecnie odcinki R1, R2, tj. 3,2 km trasy, która przebiegać będzie od czynnego fragmentu DTŚ w Rudzie Śląskiej - Chebziu, pod ulicami: Niedurnego, Styczyńskiego, 1-go Maja, do granicy z Zabrzem. Trasa usytuowana będzie równolegle do ul. Zabrzańskiej w odległości ok. 28 - 150 m i połączy się z istniejącym układem ulicznym poprzez dwupoziomowy węzeł drogowy z ul. Niedurnego oraz planowaną trasą N-S. Wykonawcą tego fragmentu jest Skanska S.A. z Warszawy. Roboty na odcinku rudzkim mają się zakończyć w połowie 2008 roku. Stanowią one pierwszy krok w realizacji części DTŚ "Zachód".

Koniec inwestycji zaplanowano na rok 2010. Dotrzymanie terminu zależy jednak od zgromadzonych funduszy. Do tej pory DTŚ "Wschód" finansowana była częściowo ze środków budżetu państwa oraz ze wspomnianego kredytu zaciągniętego przez rząd w EBI. Część "Zachód" w Rudzie Śląskiej (odcinki R1, R2) ma oprócz tego dodatkowo zapewnione środki z unijnych funduszy strukturalnych, będących do dyspozycji regionu. Środki te stanowią 33,55% wartości kontraktu. Czynione są również starania o uzyskanie dofinansowania dalszej części odcinka DTŚ "Zachód" - w pierwszej kolejności dla Zabrza, w drugiej - Gliwic. DTŚ jest byłą inwestycją centralną, której realizacja rozpoczęła się przed 1999 rokiem. Model finansowania, który umożliwi zrealizowanie całego programu DTŚ, powinien zatem polegać na zagwarantowaniu przez budżet państwa środków na kontynuowanie przedsięwzięcia. Pieniądze na roboty budowlano-montażowe to ewentualny kredyt z EBI oraz środki unijne.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej