Kolejna spółka do prywatyzacji

2010-01-20 12:38

Ministerstwo Skarbu Państwa zaprosiło 18 stycznia 2010 r. wszystkie zainteresowane podmioty do wzięcia udziału w negocjacjach w sprawie sprzedaży spółki Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego Elbud Gdańsk SA. Inwestorzy będą mogli nabyć 860 411 akcji (95,6% kapitału zakładowego) spółki. Termin składania pisemnych odpowiedzi upływa 1 marca 2010 r. o godz. 12:00.

Zgodnie z art. 36 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, uprawnionym pracownikom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15% akcji spółki objętych przez Skarb Państwa w dniu wpisania spółki do rejestru. Minister Skarbu Państwa przewiduje możliwość zbycia akcji nienabytych przez uprawnionych pracowników wyłonionemu w trybie wszczętej procedury negocjacji inwestorowi, w przypadku wygaśnięcia prawa uprawnionych pracowników do nieodpłatnego nabycia tych akcji.

Działalność Przedsiębiorstwa Budownictwa Elektroenergetycznego Elbud Gdańsk opiera się na dwóch podstawowych filarach: pierwszy to usługi budowlane w branżach telekomunikacyjnej, energetycznej i budownictwa ogólnego; drugi filar to produkcja i sprzedaż słupów betonowych, fundamentów prefabrykowanych i innych elementów dla energetyki, telekomunikacji i budownictwa ogólnego. Spółka produkuje i sprzedaje elementy konstrukcyjne dla potrzeb energetyki i telekomunikacji (m. in. żerdzie wirowane służące do budowy linii energetycznych, zastosowane w liniach niskiego i średniego napięcia oraz jako słupy oświetleniowe, prefabrykaty w postaci fundamentów służące do posadowienia słupów kratowych oraz wież). Elbud zajmuje się także budową farm elektrowni wiatrowych. Udział w przychodach z poszczególnych gałęzi działalności kształtuje się w następujący sposób: wytwórnia prefabrykatów przynosi 20% przychodów, dział usług budowlanych 55% przychodów, a dział telekomunikacji 8% przychodów.
Spółka posiada znaczącą pozycję rynkową w segmencie produkcji i sprzedaży elementów konstrukcyjnych dla energetyki, telekomunikacji i budownictwa ogólnego. Udział w tym rynku wynosi ok. 30-40%. Na rynku jest 5 firm produkujących żerdzie wirowane, udział Elbudu w rynku wynosi ok. 10%. W przypadku fundamentów w Polsce są trzy firmy, które je produkują, a udział Elbudu w rynku spółka szacuje na 40%. Elbud jest też jednym z kluczowych podmiotów w Polsce budujących farmy elektrowni wiatrowych, posiada 8-10% udziałów w rynku. Dodatkowo spółka prowadzi prace na rzecz operatorów telefonii komórkowej (ok. 0,5 -1,5% udziału w rynku) oraz na rzecz budownictwa energetycznego (ok. 0,5-1 % udziału w rynku).
Głównymi klientami spółki są zakłady energetyczne, hurtownie, które m.in. sprzedają elementy produkowane przez Elbud, a także bezpośredni wykonawcy prac budowlanych i energetycznych, inni inwestorzy i operatorzy telefonii komórkowej.
Ze względu na duże zainteresowanie elektrowniami wiatrowymi małej mocy (budowanymi na potrzeby gospodarstw domowych i małych zakładów) spółka planuje rozpoznanie możliwości wykonywania takich elektrowni na terenie Polski. Plany inwestycyjne z tym związane to zakup maszyn niezbędnych do prawidłowego wykonywania prac np. koparek, samochodów wywrotek, dźwigów, walców drogowych itp. Rozwój rynku związany jest też z planowanymi inwestycjami w infrastrukturę energetyczną oraz rozwój energii odnawialnej. Spółka działa także jako wykonawca infrastruktury dla telefonii komórkowej.

Więcej informacji o prywatyzacji spółki...

Kontakt dla inwestorów:
Ministerstwo Skarbu Państwa
Centrum Relacji Inwestorskich
Aleksandra Karpowicz
e-mail: inwestor@msp.gov.pl
tel.: (22) 695 90 01 lub 695 90 02

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej