Inżynierowie chcą bezpieczeństwa w budownictwie

2007-10-12 19:38

"Organizacje krajów Grupy Wyszehradzkiej (tzw. V4) wystąpią do swoich rządów o takie zmiany zapisów w ustawach o zamówieniach publicznych, aby decydującym kryterium wyboru wykonawcy nie była wyłącznie niższa cena"- zapisano w Deklaracji przyjętej na XIV. spotkaniu izb i organizacji budowlanych, które odbyło się w Serocku koło Warszawy w dniach 4-6 października 2007 r.

W pierwszym dniu XIV. Spotkania organizacji budowlanych - izb i związków z krajów Grupy Wyszehradzkiej (od 1991 r. forma regionalnej współpracy Polski, Węgier, Czech i Słowacji), odbyła się konferencja: "Bezpieczeństwo w budownictwie". Delegacje przedstawiły w wygłoszonych referatach stan prawny, doświadczenia z praktyki oraz obowiązujący tryb postępowania w czasie realizacji budów.


Foto: Przegląd Budowlany

Zdaniem Elżbiety Janiszewskiej-Kuropatwy, wiceminister budownictwa, obowiązujące w Polsce normy prawne dot. bezpieczeństwa pracy spełniają standardy europejskie. Gorzej jest jednak z ich przestrzeganiem. W opinii wiceminister, utrzymującej się koniunkturze w budownictwie towarzyszy wzrost liczby katastrof
i wypadków budowlanych. W 2006 roku, na około 200 000 wydanych pozwoleń na budowę przypadło 340 katastrof. Dyrektor Leszek Zając
z Państwowej Inspekcji Pracy poinformował, że niepokojąco wzrósł także wskaźnik wypadków śmiertelnych w budownictwie. W 2006 r. był on czterokrotnie
wyższy niż w innych sektorach gospodarki. Przyczyną tego wzrostu jest odpływ z kraju za granicę lepiej wyszkolonych pracowników i zastępowanie ich robotnikami
bez stażu i doświadczenia. Odnotowano 18% wzrost liczby poszkodowanych na placach budowy: 2005 r. - 6659, a w 2006 - 7883 poszkodowanych.

Stosowanie przez inwestorów przy wyborze wykonawców jedynie kryterium najniższej ceny może być jedną z istotnych przyczyn katastrof budowlanych uważa prof. Zbigniew Grabowski, prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Praktykę taką "wymusza" obowiązująca ustawa o zamówieniach publicznych. Dlatego wykonawcy chcąc sprostać tym wymogom obniżają koszty wykorzystując np. gorsze jakościowo materiały lub oszczędzając na bezpieczeństwie pracy mówił prezes Izby. "PIIB od wielu lat postuluje, aby nie tylko najniższa cena ale także wysoka jakość materiałów i usług były ustawowymi kryteriami obowiązującymi w procedurach przetargowych" - stwierdził.

W drugim dniu spotkania dyskutowano o wzajemnym uznawaniu kwalifikacji zawodowych. Na zakończenie konferencji jej uczestnicy odwiedzili wybrane warszawskie budowy.

W wyniku plenarnej dyskusji uzgodniono w końcowej Deklaracji, że organizacje budowlane krajów członkowskich Grupy wystąpią do swoich rządów z wnioskami poprawienia bezpieczeństwa w budownictwie. Zdaniem uczestników konferencji organizacje zrzeszające inżynierów i techników budownictwa mają obowiązek tworzenia kultury bezpieczeństwa. Cel ten
mogą realizować między innymi poprzez egzekwowanie od swoich członków spełniania wysokich standardów etycznych.
Poza tym zgodzono się, że intensywny rozwój budownictwa w krajach Grupy Wyszehradzkiej powoduje potrzebę
wystąpienia do rządów i przedsiębiorców z wnioskiem o podjęcie kroków zmierzających do efektywnego podniesienia płac
w budownictwie. Organizacje krajów Grupy Wyszehradzkiej wystąpią do swoich rządów o takie zmiany zapisów
w Ustawach o zamówieniach publicznych, aby decydującym kryterium wyboru wykonawcy nie była wyłącznie najniższa cena.
Należy zintensyfikować międzyuczelniane kontakty, by na wydziałach budownictwa technicznych szkół wyższych w poszczególnych krajach mogły odbywać się praktyki studenckie na zasadach wymiany.
Należy też kontynuować prace, które doprowadzą do opracowania wspólnego projektu trybu uznawania uprawnień dla inżynierów, chcących pracować w krajach Grupy Wyszehradzkiej, gościnnie lub na stałe.

Delegacja węgierska zaproponowała, by kolejne, jubileuszowe XV. Spotkania krajów Grupy Wyszehradzkiej odbyły się w ich kraju, w Segedzie. Przewidywany termin spotkania - 8-12 października 2008 r., pod hasłem "Miasto i jego rzeka" (konferencja ma dotyczyć problemów budownictwa wodnego).

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej