II Forum Przestrzenie Miejskie

2015-08-05 16:11
Miejska przestrzeń publiczna portu w Marsylii
Autor: brak danych Europejska nagroda dla miejskiej przestrzeni publicznej, I miejsce: rewitalizacja starego portu w Marsylii (Francja), Michel Desvigne Paysagiste MDP, Foster + Partners, Tangram, INGEROP, AIK, projekt 2011, zakończenie prac 2013

Jak pomysł dobry, to można liczyć, że będzie kontynuacja. Tak stało się z konferencją naukową Forum Przestrzenie Miejskie, które po ubiegłorocznym sukcesie, będzie miał w roku 2015 swoją drugą edycję. II Forum Przestrzenie Miejskie otrzymało podtytuł: Infrastruktura mieszkaniowa, kulturalna i rekreacyjno-sportowa w polskich miastach. Data wydarzenia – 16 września 2015, miejsce – warszawskie Centrum EXPO XXI.

Drugie Forum Przestrzenie Miejskie (podobnie jak pierwsze) będzie dotyczyło przestrzeni miejskiej i jej funkcji w aspekcie sukcesów, ale i porażek oraz  nowych wyzwań. Przypomnijmy, że ideą organizacji tego spotkania jest budowanie platformy wymiany myśli i doświadczeń wszystkich odpowiedzialnych za jakość życia w przestrzeniach miejskich – władz samorządowych, architektów, projektantów, socjologów oraz przedsiębiorców i producentów.

Tegoroczna konferencja będzie podzielona na trzy panele dyskusyjne. Tematyka wystąpień będzie skupiać się wokół min. pojęć:  miasto, przestrzeń, kultura, infrastruktura rekreacyjno-sportowa, ustawa krajobrazowa, jakość życia, potrzeby seniorów, fundusze unijne 2014-2020, infrastruktura mieszkalnictwa oraz zrównoważony rozwój .

Podczas I sesji głównym tematem będą inwestycje w infrastrukturze kulturalnej i rekreacyjno-sportowej. Ożywienie kulturalne przestrzeni miasta, zwiększenie jego funkcji użytkowej przy zastosowaniu środków artystycznych jest w stanie powołać do życia potencjalnie nowe lokalizacje na kulturalnej mapie miasta. Podczas swoich wystąpień eksperci postarają się odpowiedzieć m.in. na pytania: - jaka jest miejska polityka kulturalna? - czy infrastruktura sportowo-rekreacyjna jest warunkiem rozwoju aktywności ruchowej społeczeństwa?
Drugi panel Forum skoncentruje się na omówieniu Ustawy krajobrazowej – czy dzięki niej nastał nowy ład? –  jak wygląda „dziś i jutro”? –  jak uporządkować przestrzeń publiczną miast w kontekście tej ustawy? –  jak wygląda ochrona obszarów cennych przyrodniczo (głównie parków krajobrazowych oraz obszarów chronionego krajobrazu).
Podczas trzeciej części konferencji uczestnicy i paneliści będą dyskutować o nowych funkcjach osiedli w miastach XXI wieku. Zostaną poruszone m.in. zagadnienia: – środowisko mieszkaniowe w zrównoważonym rozwoju miast i osiedli,  przebudowa - modernizacja - rewitalizacja budynków wielkopłytowych jako jedna z form zaspakajania potrzeb mieszkaniowych, – jakość życia w przestrzeni publicznej miast (osiedla mieszkaniowe, zieleńce, podwórza, działania wspólnot i spółdzielni, skwery, parki, place i ulice).

Z założenia, również II Forum Przestrzenie Miejskie ma być spotkaniem „ponad podziałami”, okazją do dyskusji oraz wymianą inspiracji i doświadczeń między ekspertami. Organizatorami tego przedsięwzięcia są TARGI WARSAW BUILD oraz ART. MEDIOS – Szkolenia i Konferencje.
Program II Forum Przestrzenie Miejskie >>

II Forum Przestrzenie Miejskie
Autor: ART M - szkolenia i konferencje
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Czytaj więcej