Habitat Business Award

2008-06-27 17:06
Dyrektor Wykonawcza ONZ-HABITAT Anna K. Tibaijuka oraz Minister Infrastruktury RP Cezary Grabarczyk
Autor: Warszawskie Biuro ONZ-HABITAT W Warszawie, 17 kwietnia 2008 r., Dyrektor Wykonawcza ONZ-HABITAT Anna K. Tibaijuka oraz Minister Infrastruktury RP Cezary Grabarczyk uroczyście podpisali protokół do Umowy między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a ONZ-HABITAT.

ONZ-HABITAT wraz z Chińską Izbą Handlową Sektora Nieruchomości (China Real Estate Chamber of Commerce - CRECC) i Ogólnochińską Federacją Przemysłu i Handlu (All China Federation of Industry and Commerce -ACFIC) zachęca przedstawicieli biznesu do wzięcia udziału w konkursie o Nagrody ONZ HABITAT dla Biznesu (Habitat Business Award).

Do konkursu kwalifikują się podmioty mogące wykazać się przykładami dobrych praktyk, technologii i modeli biznesowych, przyczyniających się do poprawy warunków życia w mieście. Inicjatywy te powinny równocześnie odpowiadać zasadom odpowiedzialnego biznesu (corporate business responsibility).

Nagrody konkursowe przyznane będą w następujących kategoriach:
1. Rozwiązania dotyczace dostępnego budownictwa
2. Rozwiązania z obszaru zrównoważonej gospodarki wodno-kanalizacyjnej, utylizacji odpadów i infrastruktury miejskiej
3. Rozwiązania dotyczące czystej energii w ośrodkach miejskich, łagodzenia skutków i dostosowywania się do zmian klimatycznych
4.Innowacyjne rozwiązania z dziedziny informatyki mające zastosowanie w procesach zarządzania i rozwoju ośrodków miejskich
5. Łagodzenie skutków katastrof naturalnych i powodowanych przez konflikty oraz odbudowa terenów pokonfliktowych.

W konkursie mogą brać udział wszelkiego rodzaju podmioty wykonujące działalność gospodarczą (obliczoną na zysk).

Nagrody dla najlepszych zostaną przyznane w trakcie czwartej sesji Światowego Forum Urbanistycznego (WUF IV), zaplanowanego na 3-7 listopada 2008 roku w chińskim Nankinie. W obliczu skutków ostatniego trzęsienia ziemi w chińskiej prowincji Syczuan, Ministerstwo Mieszkalnictwa i Budownictwa Chin, będące gospodarzem Czwartej Sesji Światowego Forum Urbanistycznego (World Urban Forum IV- WUF IV), za swój priorytet obrało walkę z tragicznymi następstwami katastrofy - jeśli trudności związane z organizacją Forum w Nankinie okażą się nie do przezwyciężenia, WUF IV będzie zorganizowane w innym miejscu w Azji, co pozwoli na ograniczenie do minimum problemów logistycznych i finansowych. Jednakże, z powodu zaliczenia Forum przez Zgromadzenie Ogólne ONZ do grona oficjalnych spotkań Organizacji, zmiana daty przedsięwzięcia nie jest już możliwa.
Potencjalni uczestnicy Forum proszeni są o regularne sprawdzanie zawartości strony internetowej: www.unhabitat.org/ na której umieszczane będą zaktualizowane informacje na temat Forum. Ocenia się, ze decyzja dotycząca miejsca imprezy zostanie podjęta do 15 lipca 2008 r.

Zgłoszenia do konkursu można wysyłać do 31 lipca 2008 roku drogą elektroniczną .

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej