Firmy z sektora MŚP mogą dostać 1,2 mld z EFI

2011-10-11 13:29
Nowe europejskie instrumenty finansowe dla polskich przedsiębiorców
Autor: Mariusz Idzikowski, Związek Banków Polskich od lewej: dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego CIP – Arkadiusz Lewicki, prezes Polskiego Funduszu Gwarancyjnego, prof. Andrzej Kidyba, wiceminister gospodarki Dariusz Bogdan, Frederic Amoudru, prezes zarządu BNP Paribas Banku Polska SA, Teresa Matoga - dyrektor pionu klientów sektora małych i średnich firm w BNP Paribas.

Główną przyczyną dla której małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), nie mogą się rozwijać jest brak kapitału. Od października 2011 roku, dzięki poręczeniom z Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI) polskie firmy, mogą otrzymać nawet 1,2 mld finansowania. W Warszawie, 10 października odbyło się spotkanie podczas, którego zostały omówione nowe narzędzia finansowania dla małych i średnich firm.

Podczas konferencji,"Nowe europejskie instrumenty finansowe dla polskich przedsiębiorców" która odbyła się 10 października, w siedzibie Związku Banków Polskich, zostały zaprezentowane nowe formy wspierania polskich przedsiebiorstw, w ramach unijnego programu CIP. Specjaliści zaprezentowali instrumenty finansowania dla polskich firm oraz możliwości ich praktycznego zastosowania.
W spotkaniu wzięli udział: Dariusz Bogdan, wiceminister gospodarki, Frederic Amoudru, prezes BNP Paribas Bank Polska, prof. Andrzej Kidyba, prezes Polskiego Funduszu Gwarancyjnego, oraz dr. Mieczysław Groszek, wiceprezes Związku Banków Polskich.
Celem ramowego progamu CIP jest zwiększanie konkurencyjności przedsiębiorstw, a w szczególności mikro, małych i średnich firm, promowanie różnych form innowacji, rozwoju efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii. Program ma charakter uzupełniający do programów polityki spójności oraz unijnych programów badań i rozwoju.
Kluczowe jest, że we wrześniu dwie polskie instutycje finansowe Paribas Bank Polska i Polski Fundusz Gwarancyjny Sp. zo.o., zawarły umowy dotyczące poręczeń z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym (EFI). Podpisanie umów umożliwi zaangażowanie kredytowe i poręczeniowe dla firm.
EFI jest unijną instytucją, która wprowadza w Polsce program CIP na rzecz konkurencyjnośći i innowacji. Efektem zawarcia kontraktów, jest wsparcie polskich przedsiębiorstw ze strony tych instytucji poprzez kredyty i poręczenia. Dzięki temu, polscy przedsiębiorcy mogą otrzymać środki preferencyjne w wysokości 1,2 mld złotych.

- Zmienia się rzeczywistość. Brakuje pomysłu dla tych, którzy rozpoczynają działalność gospodarczą. Jedną z głównych przyczyn jest to, że młodym firmom brakuje kapitału, aby mogły swobodnie funkcjonować na rynku - skomentował wiceminister gospodarki Dariusz Bogdan. Poręczenia EFI dla MŚP BNP Paribas Bank Polska SA należy do grupy BNP Paribas, jest pierwszym bankiem, który dostaracza polskim przedsiębiorcom rozwiązania finansowe dystrybuowane w ramach CIP. Bank BNP Paribas jednym z pierwszych banków na polskim rynku, który dystrybuuje środki pomocowe w ramach CIP dla sektora MŚP.

- Współpraca z segmentem MŚP i zwiększenie udziału w rynku MŚP to ważny filar strategii budowy banku uniwersalnego, którą dzisiaj realizujemy. Segment MŚP jest istotny dla naszego banku również dlatego, że jest on bardzo ważny dla całej polskiej gospodarki generując ok. 50 proc. PKB. Poprzez szeroką ofertę dofinansowań ze środków unijnych proponujemy firmom rozwiązania finansujące nie tylko ich działalność krótkoterminową, ale również poważne projekty inwestycyjne. Jest to możliwe dzięki naszej doskonałej współpracy z instytucjami unijnymi. W tym zakresie korzystamy również z doświadczenia i wsparcia grupy BNP Paribas" - powiedział Frederic Amoudru, prezes zarządu BNP Paribas Banku Polska SA.

Poręczenia EFI

Poręczeniem EFI będą objęte kredyty inwestycyjne, hipoteczne oraz kredyty na finansowanie kontraktów, które będą dostępne w ciągu najbliższych dwóch lat. Kredyty będą przyznawane na korzystniejszych, niż standardowe warunkach, m.in. ze względu na aspekty cenowe oraz złagodzone wymagania dotyczące wkładu własnego.
Osoby korzytające z finansowania BNP Paribas Banku Polska, wraz z poręczeniem EFI będą mogły jednocześnie korzystać z preferencyjnych kredytów inwestycyjnych, proponowanych przez bank w ramach umowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI). Łącznie w ramach CIP bank uruchomi 1,2 mld złotych akcji kredytowej.

- Obecnie istniejący system pomocy dla firm, oparty o bezzwrotne dotacje z budżetu państwa, będzie stopniowo wspierany przez instrumeny inżynierii finansowej, np. poręczenia. W ramach CIP zostanie uruchomiona akcja kredytowa warta 1,2 mld złotych. - dodała p. Teresa Matoga, dyrektor pionu klientów sektora MŚP w BNP Paribas Bank.

Poręczenia z EFI ułatwią polskim przedsiębiorcom dostęp do finansowania. W przypadku inwestycji długoterminowych, udział wkładu własnego został obniżony z 30 proc. do 10 proc. Ponadto, wychodząc na przeciw potrzebom przedsiębiorców warunki cenowe są bardziej korzystne, a formalności zostały zminimalizowane. Od października 2011 roku, poręczenia EFI objęły kredyty inwestycyjne, hipoteczne, pożyczki hipoteczne oraz finansowanie kontraktów.

Polski Fundusz Gwarancyjny wspiera MŚP

Kolejnym źródłem wsparcia dla MŚP będzie Polski Fundusz Gwarancyjny Sp. z o.o. (PFG), który uzyskał unijne reporęczenie w wysokości 42 mln złotych. Działający od 1995 roku, PGE to unijny aktywnie wspiera rozwój przedsiębiorczości na terenie kilku regionów Polski.
Działalność PFG umożliwia polskim firmom dostęp do zewnętrznego finansowania przedsiębiorcom, którzy nie posiadają wystarczającego prawnego zabezpieczenia spłaty. Podpisana w ramach CIP umowa umożliwi mikro, małym i średnim przedsiębiorcom skorzystanie, do października 2014 r., z preferencyjnej akcji kredytowej w wysokości ok. 80 mln złotych. Szczególną preferencją w ramach nowego instrumentu objęci zostali przedsiębiorcy krótko działający na rynku i realizujący przedsięwzięcia proinnowacyjne.
- W ramach CIP porączane będą kredyty inwestycyjne oraz te, które zapewniają kapitał obrotowy o okresie zapadalności powyżej roku. Fundusz obniży o połowę opłatę z aporęczenie do 50 proc. opłaty standardowej. - skomentował prof. Andrzej Kidyba, prezes Polskiego Funduszu Gwarancyjnego.
Ponadto, poręcznia nie zostaną objęte minimalnym progiem czasowym prowadzonej działalności przedsiębiorstwa. Rozwiązanie to, sprawi, że z poręczeń skorzystają firmy, które dopiero rozpoczynają działalność. Obecnie przedsiębiorstwa, które wchodzą na rynek, nie mają źródła finansowania, bo instytucje nie chcą ryzykować i wspomagać ich rozwoju. Banki odmawiają im kredytu, gdyż nie mogą liczyć na uzyskanie poręczenia.

Ile MŚP skorzystało z programu CIP?

Do połowy 2011 roku z instrumentów poręczeniowych CIP skorzystało już 160 tys. MŚP zatrudniających prawie pół miliona osób. Udzielono kredytów, pożyczek i leasingu na łączną kwotę przekraczającą 7 mld EUR. Średnia kwota kredytu, jakiego udzielano przedsiębiorcom, wyniosła 60 tys. EUR (w przypadku mikro - 11 tys.).
Ułatwienia, jakie otrzymują przedsiębiorcy, polegają m.in. na: udostępnieniu finansowania, w tym - nowopowstającym podmiotom; braku opłat za poręczenie; wydłużaniu terminów finansowania; obniżania wymogów w zakresie: zabezpieczeń, wkładu własnego, dokumentacji.
W Polsce za program odpowiada Ministerstwo Gospodarki (we współpracy z PARP), zaś jego promocją i doradztwem dla rynku finansowego w sięgnięciu po instrumenty finansowe CIP zajmuje się Krajowy Punkt Kontaktowy przy Związku Banków Polskich, obsługujący od 2008 r. sześć rodzajów środowisk finansowych.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej