Factoring metodą na inwestycje budowlane

2011-05-06 16:36
Umowa o roboty budowlane
Autor: Mariusz Maszner

Większość inwestycji budowlanych jest finansowana przez kredyty bankowe. Nie jest to jednak jedyna metoda. Wśród inwestorów i wykonawców coraz bardziej popularna staje się usługa factoringu.

Firmy wykonujące różnego rodzaju prace budowlane, coraz częściej mają problem z zachowaniem płynności finansowej. Sytuacja ta wynika przede wszystkim ze specyfiki branży. Wykonawcy długo czekają na wypłacenie należności za zrealizowaną inwestycję. Ponadto, jak wiadomo sektor budowlany ma swoją ‘sezonowość’ usług. Czynniki te powodują zadłużenie wielu firm z sektora budowlanego, co w konsekwencji przekłada się na niższą jakość usług. Coraz więcej przedsiębiorców z branży korzysta z kredytów bankowych. Inną alternatywą dla pożyczek, jest usługa faktoringu, która także zapewnia firmie stałe środki obrotowe. Podstawowym zadaniem factoringu jest zwiększenie płynności finansowej. Dodatkowo pełni rolę prewencyjną przed ewentualnym brakiem uregulowania należności ze strony niewypłacalnych kontrahentów. Faktoring adresowany jest głównie do tych firm, które nie mogą liczyć na otrzymanie dofinansowania ze strony banku.

Przeczytaj również: Optymistyczne prognozy deweloperów-czy nie za wcześnie?

Przed wdrożeniem usługi, factor ocenia sytuację finansową i prawną nie tylko firmy, której udzieli pożyczki, ale także odbiorcy. W przedsięwzięciu uczestniczą co najmniej trzy strony – faktor (udzielający finansowania), firma budowlana (faktorant, który wykonuje roboty budowlane) i klienci faktoranta (dłużnicy faktoringowi). Instytucja finansowa nabywa od przedsiębiorstwa w drodze cesji roszczenie o zapłatę faktur. Standardowo, faktorzy oczekują od przedsiębiorcy przekazania umowy łączącej go z inwestorem, czy zlecającym wykonanie robót, faktur, protokołu odbioru oraz dokumentów finansowych przedsiębiorcy i odbiorcy faktoringowego (o ile znajdują się w posiadaniu przedsiębiorcy). Decyzja podejmowana jest szybko ( do 5 dni roboczych), a dokonanie formalności odbywa się za pomocą uproszczonych procedur. Po takim okresie, zostaje przyznany poziom finansowania dla przedsiębiorstwa. Cała procedura zostaje przeprowadzona jednokrotnie, przy rozpoczęciu współpracy. Po kilku dniach na konto firmy wpływają środki z tego tytułu. Po przekazaniu pełnej dokumentacji firma może korzystać z przyznanych środków, które otrzyma w ciągu trzech dni od momentu przedstawienia faktury. Trudnością, na jaką mogą natknąć się przedsiębiorcy wykonujący roboty budowlane, może być znalezienie podmiotu, który udzieli finansowania. W ocenie większości faktorów działających na rynku, branża budowlana, ze względu na możliwość składania reklamacji, kaucje gwarancyjne i inne podstawy do dokonywania potrąceń, jest branżą trudną, o zwiększonym ryzyku. Z tego powodu duża część podmiotów nie finansuje faktur z tytułu robót budowlanych. Istnieją jednak faktorzy, którzy swoją ofertę kierują również dla tej branży. Firma budowlana może rozpocząć współpracę z faktorem po podpisaniu umowy z inwestorem lub na etapie jej negocjowania. Często zdarza się, że nie jest w stanie zrealizować danego kontraktu, bez zewnętrznego finansowania danego kontraktu. W takim przypadku warto rozpocząć współprace z faktorem już w momencie negocjacji. Wtedy to, nie tylko otrzymamy finansowanie, ale możemy liczyć na korzystne rozwiązania w momencie podpisania umowy.  Korzyścią jest też weryfikacja sytuacji finansowej i prawnej odbiorcy, oceniając ryzyko ewentualnej niewypłacalności. Regułą świadczenia faktoringu w sektorze budowlanym jest tzw. „factoring z regresem”, czyli nie przejmowanie przez factora ryzyka niewypłacalności odbiorcy. Kluczową kwestią przy wybieraniu factora są procedury stosowane gdy odbiorca nie dokona płatności w terminie wynikającym z faktury. W takiej sytuacji factor musi odzyskać od odbiorcy należność, zanim skieruje roszczenie zwrotne. W ramach faktoringu inwestor ma do dyspozycji szereg usług dodatkowych, m.in: pomoc w negocjowaniu zapisów umowy, sprawdzenie sytuacji finansowej odbiorcy, pomoc w odzyskaniu należności, monitoring należności, okresowa kontrola sytuacji odbiorcy, a nawet pomoc prawna. Niektórzy faktorzy skłonni są wypłacać zaliczki na poczet przyszłych, tj. niewystawionych jeszcze faktur. Daje to możliwość nabycia materiałów, urządzeń niezbędnych do rozpoczęcia realizacji kontraktu.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej