Etyka w budownictwie?

2009-11-27 14:58
Konferencja PZPB
Autor: PZPB

Właśnie tak. Rynkowe mechanizmy sprzyjają dzisiaj bowiem wypaczaniu relacji pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, a także między inwestorem i wykonawcą. I dlatego, że problemy etyki w tej branży nabierają szczególnego znaczenia, Polski Związek Pracodawców Budownictwa, Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej oraz Rada Duszpasterstwa Środowisk Budowlanych organizują wspólnie konferencję: "Etyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem budowlanym".

Konferencja odbędzie się 2 grudnia br., w auli Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Patronatem honorowych objął ją minister infrastruktury Cezary Grabarczyk oraz ks. arcybiskup Kazimierz Nycz.

Spotkanie podzielono na dwa panele dyskusyjne. Nad pierwszym, poświęconym przestrzeganiu zasad etyki w biznesie, pieczę obejmą duszpasterze. Moderatorem dyskusji będzie ks. prof. dr Mirosław Sitarz, a głos zabiorą między innymi ks. arcybiskup Kazimierz Nycz, przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury oraz prezesi zarządów wykonawczych firm budowlanych takich jak Krzysztof Andrulewicz z firmy SKANSKA SA z Warszawy czy Mariusz Białek z  ALLCON SA z Gdyni.

Drugi panel dotyczyć będzie zagadnień związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem budowlanym w warunkach obecnego cyklu koniunkturalnego. Organizatorzy przewidują, że w tej części dyskusji głos zabierze Olgierd Dziekoński - podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, prof. Zbigniew Madej - który omówi przyczyny i skutki kryzysu, wskaże źródła, różnice i podobieństwa, a Marek Michałowski - prezes PZPB oraz wiceprezesi PZPB dr Edward Szwarc i Józef Zubelewicz – prezes ERBUD SA, którzy przedstawią problemy związane z zarządzaniem przedsiębiorstwem budowlanym, w tym również zasobami ludzkimi, w dobie kryzysu.
W obradach wezmą udział przedstawiciele firm budowlanych i deweloperskich, inwestorzy, samorządowcy i młodzież akademicka.

Szczegółowy program konferencji
Karta zgłoszenia uczestnictwa

Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Autor: Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. H. Chodkowskiej
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej