Energia Plus. W programie Energia Plus na wnioskodawców czeka 1,3 mld zł

2020-09-25 11:01
Energi Plus
Autor: gettyimages Energia Plus to program, którego celem zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko, w tym poprawę jakości powietrza

Energia Plus to program, który ma na celu zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko, w tym poprawę jakości powietrza. O pożyczkę lub dotację w programie Energia Plus można się ubiegać od 1 października 2020. NFOŚiGW przeznaczył na Energię Plus 1,3 mld zł.

Cel programu Energia Plus

Program Energia Plus ma pomóc w zmniejszeniu szkodliwego wpływu działalności przedsiębiorstw na środowisko, w tym na jakość powietrza, wspierając inwestycje w tym zakresie. Program oferuje wsparcie z zakresu: ograniczenia lub uniknięcia szkodliwych emisji do atmosfery (zarówno związanych ze źródłami spalania paliw, jak i pozostałej działalności przemysłowej), zmniejszenia zużycia surowców pierwotnych, przedsięwzięć mających na celu poprawę efektywności energetycznej, nowych źródeł ciepła i energii elektrycznej oraz modernizacji czy rozbudowy sieci ciepłowniczych.

Nowe wersja Energii Plus

W zmienionym programie Energia Plus minimalna wysokość kwoty pożyczki została zmniejszona z 1 mln zł do 0,5 mln zł, przyjęto niższe oprocentowanie (tj. WIBOR 3m + 50 pkt nie mniej niż 1,5% zamiast 2%), wprowadzono też możliwość umorzenia dla wszystkich rodzajów przedsięwzięć do 10%, nie więcej niż 1 mln zł.

Ponadto rozszerzono rodzaje przedsięwzięć o nowe źródła energii, w tym instalacje na paliwa niskoemisyjne gazowe, mieszanki gazów, gaz syntetyczny lub wodór. Wnioskodawcy będą mieli możliwość składania wniosków w formie elektronicznej.

Wnioski należy składać w terminie od 01.10.2020 r. – 17.12.2021 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Przyjmowanie wniosków w I naborze zostało skrócone do 28 września br., ale wnioskodawcy, którzy złożą w nim wnioski – i jednocześnie: nie rozpoczęli jeszcze realizacji przedsięwzięcia, nie zostały zatwierdzone przez organy statutowe NFOŚiGW warunki dofinansowania na realizowane przedsięwzięcie oraz nie została zawarta umowa o dofinansowanie – mogą ubiegać się o przeniesienie swojego wniosku do II naboru, z prawem do zmodyfikowania i dostosowania do warunków programu dla tego właśnie naboru, ale bez zmian zakresu rzeczowego projektu.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej