Elektrociepłownia na biomasę

2007-08-03 14:53

Jeszcze w 2007 roku Elektrociepłownia Elbląg, należąca do Grupy Kapitałowej ENERGA, rozpocznie przygotowania do budowy bloku na biomasę. Inwestycja jest szacowana na ponad 100 mln zł. Ekologiczne sposoby wytwarzania energii to współczesny wymóg, regulowany również przez ustawodawstwo Polski i Unii Europejskiej - po 2020 roku 20% energii sprzedanej musi pochodzić ze źródeł odnawialnych, podczas gdy obecnie - 5,1%.

Rozpoczęcie budowy bloku na biomasę przez Elektrownię Elbląg planowane jest na II połowę 2008 roku, natomiast oddanie go do eksploatacji planowane jest na koniec 2010 roku. Przedsięwzięcie polegać ma na wdrożeniu technologii spalania biomasy poprzez rozbudowę elektrociepłowni o dwa identyczne kotły parowe, o wydajności 2 x 40 Mg/h oraz o turbinę parową z generatorem mocy ok. 20 MWe. Środki na inwestycję pochodzić mają m.in. z Unii Europejskiej. Uruchomienie bloku na biomasę nie pozostanie obojętne na rozwój regionu - przybędzie nowych miejsc pracy przy produkcji biomasy suchej oraz logistyce dostaw, zwiększą się uprawy roślin energetycznych w rejonie Elbląga.

Inwestor ma świadomość, że do takiego przedsięwzięcia musi nawiązać współpracę z innymi partnerami, do których zalicza przede wszystkim jednostki Zielonej Alternatywy dla Makroregionu Polski Północnej - Bałtyckiego Klastra Ekoenergetycznego (BKEE). Bałtycki Klaster Ekoenergetyczny jest wspólną inicjatywą Instytutu Maszyn Przepływowych PAN, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Politechniki Gdańskiej i Politechniki Koszalińskiej, ENERGI SA oraz Marszałków i samorządów Województwa Pomorskiego i Warmińsko-Mazurskiego a także podmiotów gospodarczych i stowarzyszeń mających siedzibę w tych województwach. Głównym celem BKEE jest wdrożenie idei szeroko rozumianej kogeneracji rozproszonej, tj. jednoczesnego wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej w małej i średniej skali w oparciu o odnawialne źródła energii, zwłaszcza biomasę, a także energię wodną, słoneczną i wiatrową.

ENERGA
Autor: ENERGA

Elektrociepłownia Elbląg jest nowym graczem na rynku energii odnawialnej, ale to nie przeszkadza, by wkrótce stać się znaczącym producentem takiej energii. Tym bardziej, że uruchomienie bloku na biomasę jest tylko częścią strategii w tej branży. W lipcu 2007 przejęła od ENERGI-OPERATORA cztery elektrownie wodne (w Pierzchałach, Pieniężnie, Rakowcu i Braniewie) o łącznej mocy zainstalowanej 4,1 MW, osiągalnej 3,8 MW. Obserwowany od kilku lat rozwój małych elektrowni wodnych oraz biogazowych, ze względu na małą moc źródeł tego typu, nie wpływa w sposób istotny na bilans energii pochodzących z odnawialnych źródeł (OZE). Nie buduje się też żadnej dużej elektrowni wodnej. Zatem źródeł znaczącego wzrostu produkcji energii odnawialnej trzeba szukać w elektrowniach wiatrowych oraz szerokim stosowaniu tzw. współspalania.

Energetyka wiatrowa w Polsce przeżywa okres rozkwitu dopiero od końca roku 2005, kiedy weszły w życie nowe przepisy decydujące o opłacalności budowy tego typu źródeł energii. Atrakcyjne warunki meteorologiczne w Polsce północnej (średnioroczne prędkości wiatrów na wysokości powyżej 50 m wynoszą od 5.5 do 7,0 m/s) powodują, iż większość inwestycji planowana jest w pasie nadmorskim, głównie w obszarze sieci spółki ENERGA-OPERATOR. Według ostatnich danych na obszarze działania spółki łączna moc pracujących farm wiatrowych wynosiła 93 MW i 636 MW w trakcie budowy, kolejne 422 MW posiada ważne warunki przyłączenia, a 1830 MW ma określony zakres ekspertyz i analiz. Obecnie na Pomorzu kilkanaście tysięcy hektarów przeznaczonych jest pod instalacje turbin wiatrowych. Zamierzenia inwestycyjne należy szacować na poziomie 4-5 tys. MW.

wiatrak
Autor: EEZ Sp. z o.o.
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej