Działania GUNBu

2007-05-24 17:17

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego podsumował działania podjęte w związku z zagrożeniami obiektów budowlanych zalegającym na dachach śniegiem oraz katastrofą katowicką.

W dniu 23 stycznia 2006 r. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego przesłał do Polskiej Agencji Prasowej komunikat. Przypomniał w nim o wynikających z przepisów ustawy Prawo budowlane obowiązkach ciążących na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych zapewnienia ich właściwego stanu technicznego i bezpieczeństwa. W komunikacie zwrócono szczególną uwagę obowiązki właścicieli i zarządców obiektów budowlanych dotyczące usuwania nadmiaru śniegu z dachów.

W dniu 28 stycznia br. GINB przejął prowadzenie postępowania wyjaśniającego przyczyny i okoliczności powstania katastrofy budowlanej w Katowicach i powołał (zgodnie z art.76 Prawa budowlanego) komisję do ustalenia przyczyn i okoliczności katastrofy.
W jej skład weszli przedstawiciele: Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Głównej Policji, Wojewody Śląskiego, Prezydenta Miasta Chorzowa, Okręgowej Inspekcji Pracy, Instytutu Techniki Budowlanej, Politechniki Śląskiej, Politechniki Warszawskiej, Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, Śląskiego Wojewódzkiego Nadzoru Budowlanego
oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Przewodniczącym komisji został Andrzej Urban, Zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Po katastrofie katowickiej - 28 stycznia 2006 r. GINB zalecił wszystkim wojewódzkim i powiatowym organom nadzoru budowlanego bezzwłoczne sprawdzenie stanu obiektów
o dużych powierzchniach dachu pod kątem zagrożenia bezpieczeństwa nadmiarem zalegającego śniegu. W przypadkach tego wymagających zalecił natychmiastowe usunięcie niebezpieczeństwa.

Zwrócił się również z prośbą do wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego o codzienne przekazywanie informacji do GUNB o sytuacji
w poszczególnych województwach, w tym o podjętych działaniach
i występujących ewentualnych zagrożeniach. Na ich podstawie sporządzono 30 "Komunikatów GINB w sprawie oceny bezpieczeństwa obiektów budowlanych szczególnie zagrożonych zalegającym na dachach śniegiem" - w formie podsumowania z danego dnia oraz szczegółowych zestawień tabelarycznych - które od 30 stycznia do 10 marca br. publikowane były na stronie internetowej GUNB oraz przesyłane do PAP.

W GUNB został powołany w dniu 29 stycznia Zespół do spraw zimowego zagrożenia obiektów budowlanych. Do jego zadań należało monitorowanie i ocena potencjalnych zagrożeń na terenie całego kraju. W związku z tym uruchomiono w Urzędzie całodobowy dyżur.

Na podstawie analizy informacji otrzymanych w okresie od 29 stycznia
do 10 marca br. od wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego, stwierdzono że:

  • Organy nadzoru budowlanego skontrolowały ogółem 15 688 obiektów budowlanych pod kątem potencjalnego zagrożenia bezpieczeństwa obiektów budowlanych nadmiarem zalegającego na dachach śniegu.
  • Wykryto 496 przypadków potencjalnego zagrożenia związanego najczęściej
    z obciążeniem konstrukcji dachowych nagromadzonym śniegiem oraz złym stanem technicznym elementów konstrukcji obiektów budowlanych.
  • W związku z występującymi zagrożeniami, organy nadzoru budowlanego wyłączyły z użytkowania 264 obiekty budowlane lub ich części.
    Po usunięciu nieprawidłowości, przez właścicieli lub zarządców 134 obiekty zostały dopuszczone ponownie do eksploatacji.
  • Ujawniono 72 katastrofy budowlane, polegające w przeważającej części przypadków na zawaleniu się dachów (w części przypadków dachów i ścian budynków) oraz innych obiektów budowlanych (wiat, zadaszeń itp.).

Największe nasilenie działań organów nadzoru budowlanego miało miejsce
w okresie od 29 stycznia do 3 lutego br. W okresie późniejszym, w związku
z polepszającymi się warunkami pogodowymi, działania kontrolne w części województw ograniczano oraz okresowo zawieszano.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej